• Otsi Äripäevast

Äripäeva Juhtimiskool

Viis peamist juhtimise valdkonda kogenud juhile

Äripäeva Juhtimiskool

Toimumiskoht

Äripäeva Akadeemia

Iga juht on oma teed alustanud erinevast kohast – meil on erinev haridus ja kogemused, mis on aidanud heaks juhiks kujuneda. Igal juhil on oma tugevused, aga ka nõrgemad valdkonnad ja sisse harjunud lähenemine, mis võivad takistada edasi liikumist.

Algul keskendub juht reeglina enda vastutusvaldkonnale, kuid selleks, et edukalt suuremas mängus osaleda, peab juht oskama mõista ja toetada ka teisi valdkondi.

Äripäeva juhtimiskool on viiest koolituspäevast koosnev programm, mida viivad läbi oma valdkonna tipptegijad: Urve Palo, Toomas Tamsar, Marko Rillo, Andres Kukke ja Tiina Saar-Veelmaa. Koolituse teemad ja koolitajad on valitud juhtide jaoks aktuaalsete teemade seast.

Äripäeva juhtimiskooli eesmärk

on aidata juhil analüüsida seniseid kogemusi, täiendada oskusi ja seeläbi parandada juhi töö tulemuslikkust viies aktuaalses valdkonnas: meeskonna juhtimine,  strateegiline paindlikkus ja innovatsioon coaching; ärianalüütika ja AI ning organisatsioonikultuur.

Koolitusele on oodatud

juhid, kes soovivad oma juhtimisoskusi ja -teadmisi korrastada ja laiendada ning selle abil oma organisatsiooni erinevaid valdkondi analüüsida ja arendada.

Äripäeva juhtimiskooli valdkonnad ja teemad

Äripäeva juhtimiskool koosneb viiest 1-päevasest moodulist. Iga mooduli viib läbi erinev, oma valdkonna tippkoolitaja.

 1. päev (26.10.2022) - Juht ja meeskond - kuidas olla juht, kellele järgnetakse nii headel kui halbadel aegadel? Jagame teadmisi ja kogemusi käitumis- ja juhtimisstiilidest, töötajate valimisest ja nende hoidmisest. Koolitaja on Urve Palo.
 2. päev (10.11.2022) - Inimeste juhtimine coaching'u abil - Kuidas anda inimestele vastutus nende tulemuste ja arengu eest? Anname juhtidele sissevaade coachingusse, coachingu mõtteviisi ning lihtsad ja praktilised coachingu tööriistad juhtimiseks. Koolitaja on Toomas Tamsar.
 3. päev (30.11.2022) - Ärianalüütika ja AI - Kuidas andmed enda ettevõtte jaoks tööle panna? Anname esmased teadmised ja oskused, kuidas kasutada andmeid mitte ainult mineviku raporteerimise jaoks, vaid ettevõtte ärieesmärkide ja paremate tulemuste saavutamiseks. Koolitaja on Andres Kukke.
 4. päev (14.12.2022) - Strateegiline paindlikkus, innovatsioon ja megatrendid - kuidas olla uuenduslik ja püsida konkurentsis? Anname uudseid teadmisi ja oskusi strateegilise paindlikkuse ja innovatsiooni tööriistade juurutamiseks oma organisatsioonis. Koolitaja on Marko Rillo.
 5. päev (11.01.2023) - Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks - Organisatsioonikultuur, mis muudab töötajad õnnelikuks ja produktiivseks. Värskendame arusaama muutunud eneseteostusest ja tööõnne komponentidest. Vaatleme põlvkondade vahelisi erinevusi tööturul ja rätsepatööna õmmeldud töösuhete võimalusi, et selle pinnalt disainida oma organisatsioonis uut juhtimiskultuuri. Koolitaja on Tiina Saar-Veelmaa.

Äripäeva juhtimiskooli tulemusena osaleja

 • analüüsib oma käitumis- ja juhtimisstiile ning teab, kuidas neid erinevates olukordades kasutada; oskab valida õiged inimesed õigetele kohtadele ja teab, kuidas hoida töötajaid ning toetada nende arengut ja innovatsiooni.
 • mõistab coachingu mõtteviisi ja teab coachingu rakendamisvõimalusi; teab peamisi coachingutööriistu; oskab küsimuste abil töötamist ja juhtimist.
 • teab kaasaegseid ärianalüütika ja andmeanalüütika võimalusi ja oskab neid juhtimisotsuste tegemisel kasutada; teab, kuidas tekitada ettevõttes andmepõhist kultuuri; oskab kasutada erinevaid tehnikaid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.
 • oskab kasutada tööriistu, mille abil ühiskonna ja tööstusharu trende hinnata, analüüsida oma firma sisemisi võimekusi; oskab genereerida innovaatilisi äriideid, mille käigus organisatsiooni strateegiaid uuendada.
 • oskab kasutada erinevaid metoodikaid, et saada teada, mida inimesed päriselt mõtlevad ja mis neid motiveerib; loob metoodikad, mis võimaldavad töötajatel olla ise initsiatiivikad, motiveeritud ja vastutusvõimelised; hindab adekvaatselt, mis on paar kivi organisatsioonikultuuri kinganinas, mis päriselt väärivad muutmist.

Äripäeva juhtimiskooli läbiviimise põhimõtted

Koolituse moodulid kujutavad endast peamiselt kogemusõpet, koosnedes individuaalsetest, paariviisilistest ja väikse rühmaga harjutustest, samuti suure ringi diskussioonidest ja energetiseerijatest. Koolitajad esitavad lühidalt ka vajalikku teoreetilist materjali, samuti seletusskeeme rühmas tekkinud küsimustele. Koolitatavad toovad näiteid isiklikust kogemusest ja saavad tagasisidet nii rühmalt kui koolitajalt. Koolituspäevale võib eelneda või järgneda praktiline ülesanne, mis aitab õpitut seostada osaleja igapäevatöö teemadega. Nn kodutööd toetavad koolituspäeval õpitu ellu rakendamist ja aitavad käsitletavaid teemasid üheks tervikpildiks siduda - see on osalejale eelkõige võimalus saada koolituselt maksimaalset kasu.

Kestus: 5 päeva (40 akadeemilist tundi)

Esinejad

 • Urve Palo

 • Toomas Tamsar

 • Andres Kukke

 • Marko Rillo

 • Tiina Saar-Veelmaa

  Tööõnne uurija, koolitaja ja konsultant

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Käitumisstiilid ja mina

 • Käitumisstiilide erinevused ja sellest tingitud tegutsemis- ja suhtlemisviisid.
 • Minu isiklikud tugevused ja käitumiseelistused.
 • Millega peaksin arvestama minust erinevate käitumiseelistustega inimestega suhtlemisel, et leida ühist keelt ja täita seatud eesmärke?
 • Kas minu Isikliku Profiili Analüüs toob välja frustratsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, Isikliku Profiili Analüüs (DISC) ja arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Juhtimisstiilid

 • Millised on 6 erinevat juhtimise stiili ja millal neid kasutada?
 • Millised on mulle omased stiilid, tulenevalt DISC analüüsist, mida pean arendama ja silmas pidama?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, 6 juhtimisstiili analüüs (D. Goleman, R.Boyatzis, A. McGee)

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas valida töötajaid?

 • Millele pöörata tähelepanu uute töötajate valimisel?
 • Kuidas koostada ametikoha profiili

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, Ametikoha profiili analüüsi täitmise praktiline harjutus.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas hoida töötajaid?

 • Juhi 8 hädavajalikku oskust
 • Kuidas olla vastukaja tekitav liider?
 • Kuidas luua organisatsioonikultuur, mis toetab arengut ja innovatsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud

Äripäeva Juhtimiskool

Viis peamist juhtimise valdkonda kogenud juhile

Äripäeva Juhtimiskool

Toimumiskoht

Äripäeva Akadeemia

Iga juht on oma teed alustanud erinevast kohast – meil on erinev haridus ja kogemused, mis on aidanud heaks juhiks kujuneda. Igal juhil on oma tugevused, aga ka nõrgemad valdkonnad ja sisse harjunud lähenemine, mis võivad takistada edasi liikumist.

Algul keskendub juht reeglina enda vastutusvaldkonnale, kuid selleks, et edukalt suuremas mängus osaleda, peab juht oskama mõista ja toetada ka teisi valdkondi.

Äripäeva juhtimiskool on viiest koolituspäevast koosnev programm, mida viivad läbi oma valdkonna tipptegijad: Urve Palo, Toomas Tamsar, Marko Rillo, Andres Kukke ja Tiina Saar-Veelmaa. Koolituse teemad ja koolitajad on valitud juhtide jaoks aktuaalsete teemade seast.

Äripäeva juhtimiskooli eesmärk

on aidata juhil analüüsida seniseid kogemusi, täiendada oskusi ja seeläbi parandada juhi töö tulemuslikkust viies aktuaalses valdkonnas: meeskonna juhtimine,  strateegiline paindlikkus ja innovatsioon coaching; ärianalüütika ja AI ning organisatsioonikultuur.

Koolitusele on oodatud

juhid, kes soovivad oma juhtimisoskusi ja -teadmisi korrastada ja laiendada ning selle abil oma organisatsiooni erinevaid valdkondi analüüsida ja arendada.

Äripäeva juhtimiskooli valdkonnad ja teemad

Äripäeva juhtimiskool koosneb viiest 1-päevasest moodulist. Iga mooduli viib läbi erinev, oma valdkonna tippkoolitaja.

 1. päev (26.10.2022) - Juht ja meeskond - kuidas olla juht, kellele järgnetakse nii headel kui halbadel aegadel? Jagame teadmisi ja kogemusi käitumis- ja juhtimisstiilidest, töötajate valimisest ja nende hoidmisest. Koolitaja on Urve Palo.
 2. päev (10.11.2022) - Inimeste juhtimine coaching'u abil - Kuidas anda inimestele vastutus nende tulemuste ja arengu eest? Anname juhtidele sissevaade coachingusse, coachingu mõtteviisi ning lihtsad ja praktilised coachingu tööriistad juhtimiseks. Koolitaja on Toomas Tamsar.
 3. päev (30.11.2022) - Ärianalüütika ja AI - Kuidas andmed enda ettevõtte jaoks tööle panna? Anname esmased teadmised ja oskused, kuidas kasutada andmeid mitte ainult mineviku raporteerimise jaoks, vaid ettevõtte ärieesmärkide ja paremate tulemuste saavutamiseks. Koolitaja on Andres Kukke.
 4. päev (14.12.2022) - Strateegiline paindlikkus, innovatsioon ja megatrendid - kuidas olla uuenduslik ja püsida konkurentsis? Anname uudseid teadmisi ja oskusi strateegilise paindlikkuse ja innovatsiooni tööriistade juurutamiseks oma organisatsioonis. Koolitaja on Marko Rillo.
 5. päev (11.01.2023) - Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks - Organisatsioonikultuur, mis muudab töötajad õnnelikuks ja produktiivseks. Värskendame arusaama muutunud eneseteostusest ja tööõnne komponentidest. Vaatleme põlvkondade vahelisi erinevusi tööturul ja rätsepatööna õmmeldud töösuhete võimalusi, et selle pinnalt disainida oma organisatsioonis uut juhtimiskultuuri. Koolitaja on Tiina Saar-Veelmaa.

Äripäeva juhtimiskooli tulemusena osaleja

 • analüüsib oma käitumis- ja juhtimisstiile ning teab, kuidas neid erinevates olukordades kasutada; oskab valida õiged inimesed õigetele kohtadele ja teab, kuidas hoida töötajaid ning toetada nende arengut ja innovatsiooni.
 • mõistab coachingu mõtteviisi ja teab coachingu rakendamisvõimalusi; teab peamisi coachingutööriistu; oskab küsimuste abil töötamist ja juhtimist.
 • teab kaasaegseid ärianalüütika ja andmeanalüütika võimalusi ja oskab neid juhtimisotsuste tegemisel kasutada; teab, kuidas tekitada ettevõttes andmepõhist kultuuri; oskab kasutada erinevaid tehnikaid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.
 • oskab kasutada tööriistu, mille abil ühiskonna ja tööstusharu trende hinnata, analüüsida oma firma sisemisi võimekusi; oskab genereerida innovaatilisi äriideid, mille käigus organisatsiooni strateegiaid uuendada.
 • oskab kasutada erinevaid metoodikaid, et saada teada, mida inimesed päriselt mõtlevad ja mis neid motiveerib; loob metoodikad, mis võimaldavad töötajatel olla ise initsiatiivikad, motiveeritud ja vastutusvõimelised; hindab adekvaatselt, mis on paar kivi organisatsioonikultuuri kinganinas, mis päriselt väärivad muutmist.

Äripäeva juhtimiskooli läbiviimise põhimõtted

Koolituse moodulid kujutavad endast peamiselt kogemusõpet, koosnedes individuaalsetest, paariviisilistest ja väikse rühmaga harjutustest, samuti suure ringi diskussioonidest ja energetiseerijatest. Koolitajad esitavad lühidalt ka vajalikku teoreetilist materjali, samuti seletusskeeme rühmas tekkinud küsimustele. Koolitatavad toovad näiteid isiklikust kogemusest ja saavad tagasisidet nii rühmalt kui koolitajalt. Koolituspäevale võib eelneda või järgneda praktiline ülesanne, mis aitab õpitut seostada osaleja igapäevatöö teemadega. Nn kodutööd toetavad koolituspäeval õpitu ellu rakendamist ja aitavad käsitletavaid teemasid üheks tervikpildiks siduda - see on osalejale eelkõige võimalus saada koolituselt maksimaalset kasu.

Kestus: 5 päeva (40 akadeemilist tundi)

Esinejad

 • Urve Palo

 • Toomas Tamsar

 • Andres Kukke

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Käitumisstiilid ja mina

 • Käitumisstiilide erinevused ja sellest tingitud tegutsemis- ja suhtlemisviisid.
 • Minu isiklikud tugevused ja käitumiseelistused.
 • Millega peaksin arvestama minust erinevate käitumiseelistustega inimestega suhtlemisel, et leida ühist keelt ja täita seatud eesmärke?
 • Kas minu Isikliku Profiili Analüüs toob välja frustratsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, Isikliku Profiili Analüüs (DISC) ja arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Juhtimisstiilid

 • Millised on 6 erinevat juhtimise stiili ja millal neid kasutada?
 • Millised on mulle omased stiilid, tulenevalt DISC analüüsist, mida pean arendama ja silmas pidama?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, 6 juhtimisstiili analüüs (D. Goleman, R.Boyatzis, A. McGee)

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas valida töötajaid?

 • Millele pöörata tähelepanu uute töötajate valimisel?
 • Kuidas koostada ametikoha profiili

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, Ametikoha profiili analüüsi täitmise praktiline harjutus.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas hoida töötajaid?

 • Juhi 8 hädavajalikku oskust
 • Kuidas olla vastukaja tekitav liider?
 • Kuidas luua organisatsioonikultuur, mis toetab arengut ja innovatsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud

Registreerimine

Hind
Osalejaid

26.10.2022 - 11.01.2023 Äripäeva Juhtimiskool

2560,00 €

3072,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

26.10.2022 - 11.01.2023 Äripäeva Juhtimiskool

OsalejaidHind
0

2560,00 €

3072,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]