Äripäeva Juhtimiskool

Kuus peamist juhtimise valdkonda kogenud juhile

Kestus: 6 päeva

Äripäeva Akadeemia

Iga juht on oma teed alustanud erinevast kohast – meil on erinev haridus ja kogemused, mis on aidanud heaks juhiks kujuneda. Igal juhil on oma tugevused, aga ka nõrgemad valdkonnad ja sisse harjunud lähenemine, mis võivad takistada edasi liikumist.

Algul keskendub juht reeglina enda vastutusvaldkonnale – kuid selleks, et edukalt suuremas mängus osaleda, peab juht oskama mõista ja toetada ka teiste valdkondi.

Äripäeva Juhtimiskool on kuuest koolituspäevast koosnev programm, mida viivad läbi oma valdkonna tipptegijad: Andres Liinat, Klaas-Jan Reincke, Jari Kukkonen, Raul Rebane, Toomas Tamsar ja Eva-Maria Kangro. Koolituse teemad ja koolitajad on valitud juhtide jaoks aktuaalsete teemade seast.

Äripäeva Juhtimiskooli eesmärk
on aidata juhil analüüsida seniseid kogemusi, täiendada oskuseid ja seeläbi parandada juhi töö tulemuslikkust kuues aktuaalses valdkonnas: organisatsiooni juhtimine ja areng, töödisain, protsesside ja muudatuste juhtimine, kommunikatsioon, coaching ja enesejuhtimine.

Koolitusele on oodatud
juhid, kes soovivad oma juhtimisoskusi ja -teadmisi korrastada ja laiendada ning seeläbi oma organisatsiooni erinevaid valdkondi analüüsida ning arendada.

Äripäeva Juhtimiskooli valdkonnad ja teemad
Äripäeva Juhtimiskool koosneb kuuest 1-päevasest moodulist. Iga mooduli viib läbi erinev, oma valdkonna tippkoolitaja. Moodulid on omavahel sisuliselt seotud, moodustades ka moodulite vaheliste tegevuste abil ühtse terviku.

1. päev (02.09.2020) - Organisatsiooni juhtimine ja areng - Suur pilt organisatsiooni strateegia ja eduka juhtimise vahelisest seosest. Koolitaja on Andres Liinat

2. päev (23.09.2020) – Töödisain - Kuidas muuta inimeste töö nii haaravaks, et nende sooritus paraneb pidevalt? Mooduli eesmärk on anda osalejatele esmased oskused ja teadmised töödisaini meetodite kasutamiseks ja arendamiseks oma töökeskkonnas. Koolitaja on Klaas-Jan Reincke.

3. päev (14.10.2020) - Protsesside ja muudatuste juhtimine - Kuidas leida vajalikud muudatused ja need ettevõttes edukalt ellu viia? Mooduli eesmärk on anda näpunäiteid, kuidas tuvastada ettevõtte protsessides olevat arengupotentsiaali ja kuidas potentsiaali ettevõtte arendamiseks rakendada. Koolitaja on Jari Kukkonen.

4. päev (04.11.2020) - Kuidas kindlustada ettevõtte head mainet? - Ettevõtte informatiivne julgeolek. Mooduli eesmärk on omandada näpunäiteid, põhimõtteid ja metoodikaid ettevõtte hea maine kindlustamiseks. Koolitaja on Raul Rebane.

5. päev (25.11.2020) - Inimeste juhtimine coaching'u abil - Kuidas anda inimestele tagasi vastutus nende tulemuste ja arengu eest? Mooduli eesmärk on on anda juhtidele sissevaade coachingusse, coachingu mõtteviisi ning lihtsad ja praktilised coachingu tööriistad juhtimiseks. Koolitaja on Toomas Tamsar.

6. päev (16.12.2020) -  Eduka enesejuhi oskused - Kuidas neuroteadused ja psühholoogia enda kasuks tööle panna? Koolitaja on Eva-Maria Kangro.

Äripäeva Juhtimiskooli läbiviimise põhimõtted
Koolituse moodulid kujutavad endast peamiselt kogemusõpet, koosnedes individuaalsetest, paariviisilistest ja väikse rühmaga harjutustest, samuti suure ringi diskussioonidest ja energetiseerijatest. Koolitajad esitavad lühidalt ka vajalikku teoreetilist materjali, samuti seletusskeeme rühmas tekkinud küsimustele. Koolitatavad toovad näiteid isiklikust kogemusest ja saavad tagasisidet nii rühmalt kui koolitajalt. Koolituspäevale võib eelneda või järgneda praktiline ülesanne, mis aitab õpitut seostada osaleja igapäevatöö teemadega. Nn kodutööd toetavad koolituspäeval õpitu ellu rakendamist ja aitavad käsitletavaid teemasid üheks tervikpildiks siduda - see on osalejale eelkõige võimalus saada koolituselt maksimaalset kasu. 

KOOLITAJAD

Andres Liinat

koolitaja

Andres Liinat

koolitaja
1. päev
09:45 - 17:00

Klaas-Jan Reincke

Flowtime asutaja, sisemise töömotivatsiooni sütitaja

Klaas-Jan Reincke

Flowtime asutaja, sisemise töömotivatsiooni sütitaja
2. päev
09:45 - 17:00

Jari Kukkonen

Juhtimiskonsultant ja koolitaja

Jari Kukkonen

Juhtimiskonsultant ja koolitaja
3. päev
09:45 - 17:00

Raul Rebane

Raul Rebane

4. päev
09:45 - 17:00

Eva-Maria Kangro

koolitaja

Eva-Maria Kangro

koolitaja
6. päev
09:45 - 17:00

Toomas Tamsar

Toomas Tamsar

5. päev
09:30 - 09:45
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Saabumine ja hommikukohv

09:45 - 17:00

09:45 - 17:00

1. Päev – Organisatsiooni juhtimine ja areng - Suur pilt organisatsiooni strateegia ja eduka juhtimise vahelisest seosest

Andres Liinat

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Saabumine ja hommikukohv

09:45 - 17:00

09:45 - 17:00

2. Päev – Töödisain - Kuidas muuta inimeste töö nii haaravaks, et nende sooritus paraneb pidevalt?

Klaas-Jan Reincke

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Saabumine ja hommikukohv

09:45 - 17:00

09:45 - 17:00

3. Päev – Protsesside ja muudatuste juhtimine - Kuidas leida vajalikud muudatused ja need ettevõttes edukalt ellu viia?

Jari Kukkonen

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Saabumine ja hommikukohv

09:45 - 17:00

09:45 - 17:00

4. Päev – Kuidas kindlustada ettevõtte head mainet? Ettevõtte informatiivne julgeolek

Raul Rebane

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

5. Päev - Meeskondade coaching igapäevajuhtimises - kuidas anda inimestele tagasi vastutus nende tulemuste ja arengu eest?

Toomas Tamsar

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1.Sissejuhatus, coachingu tutvustus. Kuulamine ja mittekuulamine, praktilised harjutused.

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Peegeldamine ja tagasisidestamine

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Küsimuste abil juhtimine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Harjutamine ja kokkuvõte

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Saabumine ja hommikukohv

09:45 - 17:00

09:45 - 17:00

6. Päev – Eduka enesejuhi oskused - Kuidas psühholoogia ja neuroteadused enda kasuks tööle panna?

Eva-Maria Kangro

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].