Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad

Miks 70% organisatsioonide poolt läbiviidud muutustest ebaõnnestuvad?

Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Aasta 2022 Koolitaja It Aumärk

Ühiskondlikud muutused ei ole kunagi olnud nii kiired kui praegu. Enamus organisatsioone toimetab pideval muutuste lainel. Samas näitavad läbiviidud uuringud, et umbes 70% organisatsioonide poolt ettevõetud muutustest ebaõnnestuvad. Mitmed juhid on kogenud, kuidas isegi positiivsetele muutustele tekib vastasseis või kuidas muutused on muidu laitmatult töötava organisatsiooni viinud kriisi. Miks? Põhjused koonduvad ühte – inimesed ei tule muutustega kaasa ja tekib vastasseis.

Muutuste juhtimine on teadlik protsess, mis tegeleb mitte ainult uue elukorralduse tehnilise läbiviimisega, vaid ka töötajate hoiakute, käitumise ja normidega. Muutuste juhtimiseks on vaja mõista töötajate motivatsiooni- ja otsustusprotsesse ning kuidas muudatus töötajaid mõjutab. Sestap ei piisa tihtipeale ümberkorralduse teavitusest, vaja on süsteemsemat ja inimestega arvestavat lähenemist.

Muutuste juhtimise koolitus aitab organisatsiooni erineva taseme juhtidel planeerida muudatusi ja varustab nad praktiliste tööriistadega muutuste sujuvaks elluviimiseks.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade muutuste juhtimise olemusest ja selle planeerimise erinevatest mudelitest. Koolitus aitab osalejatel mõista vastasseisu põhjuseid ning õppida teadlikult disainima terviklikku ja sujuvat protsessi, mille tulemuseks on kogu ettevõtte töötajate kaasalöömine muutuste elluviimises. 

Muutuste juhtimise koolituselt saab rohkelt praktilisi ideid ja võtteid muutuste läbiviimiseks, selle kommunikeerimiseks ning vastasseisu vältimiseks ja lahendamiseks. Koolitus keskendub eelkõige töötajatele, nende käitumise ümberkujundamisele ning uue käitumise kinnistamisele.

Sihtgrupp: tipp- ja keskastmejuhid, kelle tööülesannete hulka kuulub erinevate muudatuste läbiviimine; kõik, kes puutuvad kokku muutuste juhtimisega oma organisatsioonis või ka ühiskonnas laiemalt

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): kursusel õpitu elluviimiseks tulevad kasuks projektijuhtimise oskused ja teadmised

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas planeerida muutuseid organisatsiooni siseselt ja väliselt ning oskab kasutada selleks erinevaid tööriistu;
 • oskab kaardistada muutustest mõjutatud sihtrühmi ja vastavalt sellele planeerida kommunikatsiooni;
 • teab, miks tekib muutustele vastasseis ja teab võtteid, kuidas neid ennetada või lahendada;
 • teab ja oskab kasutada erinevaid võtteid muutuste edukaks elluviimiseks.

Metoodika: 

Koolitus sisaldab loenguid koos rohkete praktiliste näidetega, arutelusid, grupitööd ja individuaaltööd. 

NB! Palume koolitusele kaasa võtta oma arvuti. Arvuti puudumisel palume võtta ühendus meili teel [email protected] (hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust).

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Anneli Ohvril. 

Anneli on enam kui 20-aastase kogemusega suure ühiskondliku mõjuga projektide eestvedaja ning koolitaja. Seni on Anneli suurim projekt olnud Maailmakoristus, mis 2019. aastal kaasas 21 miljonit inimest 180-st riigist. Lisaks sellele on tema kontol lugematu hulk erinevaid keskkonna- ja muid projekte Eestis. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis majandusmagistri kraadi turunduse erialal ja sotsiaalteaduste magistrikraadi muutuste juhtimisest ühiskonnas.
 

Kuula Äripäeva raadios Anneli Ohvriliga salvestatud raadiosaadet: Äripäeva Juhtimiskool

 

Osalenute tagasiside:

⭐⭐⭐⭐⭐

Keit Ausner, digiturunduse arendusjuht

"Ma hindan väga selle koolituse praktilisust ja mudeleid, mille me kaasa saime. Juba järgmisel päeval võtsin tabeli kasutusse ja proovisin järgmisele muudatusele süsteemi järgi läheneda. Tõeliseks kirsiks tordil olid minu jaoks nügimise tehnikad ehk kuidas panna inimesi käituma soovitud suunas tehes soovitava käitumise nende jaoks mugavamaks. Terve see päev oli täis pisikesi praktilisi näpunäiteid, mis aitavad kogu protsessi mõtestada ja takistusi samm haaval ületada - kuidas tulla toime vastuseisuga, kuidas eesmärgistada muutusi, kuidas muuda hoiakud käitumiseks, kuidas kaasata sidusgruppe, kuidas mõista, mida muutuse juures enim kardetakse jne. Väga põhjalik ja praktiline päev!"

⭐⭐⭐⭐⭐ 

Liis Rush, andmeanalüüsi ja müügitoe grupi juht

"Jäin koolitusega väga rahule. Olen alati „pehmete“ juhtimiskoolituste osas veidi skeptiline, aga Anneli lähenemine muutuste juhtimisele oli väga metoodiline ja andis väga konkreetsed praktilised tööriistad, mida järgmise suurema muutusprojekti korral kasutada koos praktiliste näidetega."

Koolitajad

 • Anneli Ohvril

  IT Koolituse koostööpartner ja koolitaja

  Anneli Ohvril

  IT Koolituse koostööpartner ja koolitaja

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

09:30 – 11:00

1. Muutuste olemus ja planeerimine

 • Mis on muutused, miks ja kuidas neid planeerida?
 • Erinevad muutuste juhtimise mudelid (Kotteri mudel, Lewini mudel, ADKAR mudel, Muutuste Teooria)

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Muutustele vastuseisu põhjused

 • Muutuste vastuseisu põhjused ja faasid
 • Kübler-Ross mudel
 • Heuristikute otseteed tööriistana
 • Käitumise sotsiaalsed praktikad

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. Muutuste juhtimine

 • Käitumise ja otsustamise mõjutamise viisid
 • Muutuste kommunikatsioon (Cialdini mudel)
 • Nügimine, selle liigid, näited
 • Muutuste disain

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

4. Muutuste juhtimise praktikum

 • Muutuste juhtimise disain juhtumipõhiselt

Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelu, reflektsioonid

Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Aasta 2022 Koolitaja It Aumärk

Ühiskondlikud muutused ei ole kunagi olnud nii kiired kui praegu. Enamus organisatsioone toimetab pideval muutuste lainel. Samas näitavad läbiviidud uuringud, et umbes 70% organisatsioonide poolt ettevõetud muutustest ebaõnnestuvad. Mitmed juhid on kogenud, kuidas isegi positiivsetele muutustele tekib vastasseis või kuidas muutused on muidu laitmatult töötava organisatsiooni viinud kriisi. Miks? Põhjused koonduvad ühte – inimesed ei tule muutustega kaasa ja tekib vastasseis.

Muutuste juhtimine on teadlik protsess, mis tegeleb mitte ainult uue elukorralduse tehnilise läbiviimisega, vaid ka töötajate hoiakute, käitumise ja normidega. Muutuste juhtimiseks on vaja mõista töötajate motivatsiooni- ja otsustusprotsesse ning kuidas muudatus töötajaid mõjutab. Sestap ei piisa tihtipeale ümberkorralduse teavitusest, vaja on süsteemsemat ja inimestega arvestavat lähenemist.

Muutuste juhtimise koolitus aitab organisatsiooni erineva taseme juhtidel planeerida muudatusi ja varustab nad praktiliste tööriistadega muutuste sujuvaks elluviimiseks.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade muutuste juhtimise olemusest ja selle planeerimise erinevatest mudelitest. Koolitus aitab osalejatel mõista vastasseisu põhjuseid ning õppida teadlikult disainima terviklikku ja sujuvat protsessi, mille tulemuseks on kogu ettevõtte töötajate kaasalöömine muutuste elluviimises. 

Muutuste juhtimise koolituselt saab rohkelt praktilisi ideid ja võtteid muutuste läbiviimiseks, selle kommunikeerimiseks ning vastasseisu vältimiseks ja lahendamiseks. Koolitus keskendub eelkõige töötajatele, nende käitumise ümberkujundamisele ning uue käitumise kinnistamisele.

Sihtgrupp: tipp- ja keskastmejuhid, kelle tööülesannete hulka kuulub erinevate muudatuste läbiviimine; kõik, kes puutuvad kokku muutuste juhtimisega oma organisatsioonis või ka ühiskonnas laiemalt

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): kursusel õpitu elluviimiseks tulevad kasuks projektijuhtimise oskused ja teadmised

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas planeerida muutuseid organisatsiooni siseselt ja väliselt ning oskab kasutada selleks erinevaid tööriistu;
 • oskab kaardistada muutustest mõjutatud sihtrühmi ja vastavalt sellele planeerida kommunikatsiooni;
 • teab, miks tekib muutustele vastasseis ja teab võtteid, kuidas neid ennetada või lahendada;
 • teab ja oskab kasutada erinevaid võtteid muutuste edukaks elluviimiseks.

Metoodika: 

Koolitus sisaldab loenguid koos rohkete praktiliste näidetega, arutelusid, grupitööd ja individuaaltööd. 

NB! Palume koolitusele kaasa võtta oma arvuti. Arvuti puudumisel palume võtta ühendus meili teel [email protected] (hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust).

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Anneli Ohvril. 

Anneli on enam kui 20-aastase kogemusega suure ühiskondliku mõjuga projektide eestvedaja ning koolitaja. Seni on Anneli suurim projekt olnud Maailmakoristus, mis 2019. aastal kaasas 21 miljonit inimest 180-st riigist. Lisaks sellele on tema kontol lugematu hulk erinevaid keskkonna- ja muid projekte Eestis. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis majandusmagistri kraadi turunduse erialal ja sotsiaalteaduste magistrikraadi muutuste juhtimisest ühiskonnas.
 

Kuula Äripäeva raadios Anneli Ohvriliga salvestatud raadiosaadet: Äripäeva Juhtimiskool

 

Osalenute tagasiside:

⭐⭐⭐⭐⭐

Keit Ausner, digiturunduse arendusjuht

"Ma hindan väga selle koolituse praktilisust ja mudeleid, mille me kaasa saime. Juba järgmisel päeval võtsin tabeli kasutusse ja proovisin järgmisele muudatusele süsteemi järgi läheneda. Tõeliseks kirsiks tordil olid minu jaoks nügimise tehnikad ehk kuidas panna inimesi käituma soovitud suunas tehes soovitava käitumise nende jaoks mugavamaks. Terve see päev oli täis pisikesi praktilisi näpunäiteid, mis aitavad kogu protsessi mõtestada ja takistusi samm haaval ületada - kuidas tulla toime vastuseisuga, kuidas eesmärgistada muutusi, kuidas muuda hoiakud käitumiseks, kuidas kaasata sidusgruppe, kuidas mõista, mida muutuse juures enim kardetakse jne. Väga põhjalik ja praktiline päev!"

⭐⭐⭐⭐⭐ 

Liis Rush, andmeanalüüsi ja müügitoe grupi juht

"Jäin koolitusega väga rahule. Olen alati „pehmete“ juhtimiskoolituste osas veidi skeptiline, aga Anneli lähenemine muutuste juhtimisele oli väga metoodiline ja andis väga konkreetsed praktilised tööriistad, mida järgmise suurema muutusprojekti korral kasutada koos praktiliste näidetega."

Koolitajad

 • Anneli Ohvril

  IT Koolituse koostööpartner ja koolitaja

  Anneli Ohvril

  IT Koolituse koostööpartner ja koolitaja

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

09:30 – 11:00

1. Muutuste olemus ja planeerimine

 • Mis on muutused, miks ja kuidas neid planeerida?
 • Erinevad muutuste juhtimise mudelid (Kotteri mudel, Lewini mudel, ADKAR mudel, Muutuste Teooria)

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Muutustele vastuseisu põhjused

 • Muutuste vastuseisu põhjused ja faasid
 • Kübler-Ross mudel
 • Heuristikute otseteed tööriistana
 • Käitumise sotsiaalsed praktikad

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. Muutuste juhtimine

 • Käitumise ja otsustamise mõjutamise viisid
 • Muutuste kommunikatsioon (Cialdini mudel)
 • Nügimine, selle liigid, näited
 • Muutuste disain

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

4. Muutuste juhtimise praktikum

 • Muutuste juhtimise disain juhtumipõhiselt

Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelu, reflektsioonid

Registreerimine

Hind
Osalejaid

19.09.2024 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad

459,00 €

559,98 € km-ga

09.12.2024 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad

459,00 €

559,98 € km-ga

19.09.2024 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad

OsalejaidHind

459,00 €

559,98 € km-ga

09.12.2024 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad

OsalejaidHind

459,00 €

559,98 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga.  Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis. Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

IT Koolitus | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 6181727 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]