Oskuslik otsustamine

Teadliku otsustamisega edasiviivate valikuteni!

Oskuslik otsustamine

Kestus:

10 akadeemilist tundi

On vaid kaks asja, mis elu- ja töökäiku määravad: kuidas otsustame ja kuidas meil veab. Vedamine ei ole meie kontrolli all: õnn vahel naeratab, vahel veab viltu. Aga otsused on meie teha. Hea otsus vähendab meie sõltuvust vedamisest. Kas me teame, kui head on meie otsused? Tule koolitusele ja tee teadlik samm otsuste kvaliteedi tõstmiseks!

Sageli me usaldame mingi tähtsa otsuse puhul liigselt oma vaistu ja mõnikord kaalume ülemäära kaua asjade üle, kus otsusest sõltub tegelikult vähe. Mõnikord ei märkagi, et oleme otsuse sisimas teinud ega ole seetõttu valmis kaaluma alternatiive ning riske vaid otsime oma “kinnisideele” kinnitust. Juhtub ka, et me ei ole teadlikud põhjustest, miks me mingi otsuse tegime: kas hetkelise uljuse, valesti tõlgendatud info või halva tuju tõttu. Probleem on selles, et mõtlemise-, otsustamise- ja tajumise vigu on enda juures raske avastada. Esiteks juba sellepärast, et hindame oma otsuseid alati “tagantjärgi tarkusega”, tulemuste põhjal. Ja siis tundub, et asi pidigi nii minema nagu läks. Ei aita ka erakordne taiplikkus - mõnikord võib see koguni segada, sest tark inimene ju ei eksi kunagi ning põhjendab alati ära, miks tal õigus on. Kas julgeme endale esitada väljakutse?

Koolituse eesmärk on suurendada teadlikkust oma otsustamise tagamaadest ja õppida rakendama tehnikaid, mis aitavad nii isiklikke kui tööalaseid otsuseid paremaks teha.

Sihtgrupp: juhid ja spetsialistid, kellele pakub huvi ja naudingut keeruliste teemade lahkamine, kes on valmis nii enda kui teiste vigade avastamise üle rõõmustama. Kriitika enda mõtlemise suhtes võib meeldivalt üllatada ja lisada argumenteeritud enesekindlust.

Kasu on kõigile neile, kes peavad langetama otsuseid nii üksi kui meeskonnaga, praegustele ja tulevastele juhtidele, kes tahavad ja julgevad teritada koos oma inimestega pilku ja meelt.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ära mõtlemise lõksud ja tajuvead ning oskab neid ohjeldada;
 • oskab analüüsida erinevaid tuleviku stsenaariume ja hinnata nende tõenäosust ning valmistuda toimetulekuks kriitilistes olukordades;
 • oskab ära tunda olukorrad, kus otsuse saab langetada kiiresti ning väldib “analüüsi paralüüsi”;
 • teab, millal ja kui palju usaldada oma vaistu ning kuidas viia läbi faktipõhist analüüsi ja kontrolli;
 • teab kollektiivse otsustamise tugevusi ja nõrkusi ning oskab rakendada meeskonnas otsustamise tehnikaid.

Metoodika:

Koolitusel kasutatakse individuaalseid harjutusi, rühmatöid, juhtumite analüüse ja seminari tüüpi teemade arutelu. Teoreetilises osas põimitakse lühikesi esitlusi ja aktiivset arutelu. Oluline fookus on uute teadmiste praktilisel rakendamisel oma igapäevases tööelus. Kahe koolituse sessiooni vahel teevad osalejad praktilise kodutöö enda poolt valitud otsustamise valdkonna teemal, mille tulemuste järgi saab hinnata kasutatud teadmiste ja tehnikate mõju sooritusele. Kodutöö sooritamise toetamiseks on koolitajad lisaküsimuste esitamiseks e-posti teel kättesaadavad. Tulemusi esitletakse ja analüüsitakse teisel koolituspäeval grupis.

Kuula rohkem oskuslikust otsustamisest >

Koolitajad

 • Mare Pork

  Juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja

  Mare Pork on Eesti tippjuhtide lemmik juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja. Ta on tuntud psühhoanalüütiline nõustaja, hinnatud ekspert juhtimiskompetentsuse arendamisel, oodatud esineja nii kodumaisetel kui ka rahvusvahelistel konverentsidel ja Tallinna Ülikooli psühholoogia emeriitprofessor. Ta on läbi viinud tippjuhtide aastaseid kursusi. Tema armastatud teemadeks on teadvuse seisundite ja mõtlemise muutused, teadveloleku (Mindfulness-i) ja rõõmustamisoskuste ideed ja tehnikad, millel on nii elufilosoofiline kui ka äärmiselt praktiline mõõde.

  Mare Pork

  Juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja

  Mare Pork on Eesti tippjuhtide lemmik juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja. Ta on tuntud psühhoanalüütiline nõustaja, hinnatud ekspert juhtimiskompetentsuse arendamisel, oodatud esineja nii kodumaisetel kui ka rahvusvahelistel konverentsidel ja Tallinna Ülikooli psühholoogia emeriitprofessor. Ta on läbi viinud tippjuhtide aastaseid kursusi. Tema armastatud teemadeks on teadvuse seisundite ja mõtlemise muutused, teadveloleku (Mindfulness-i) ja rõõmustamisoskuste ideed ja tehnikad, millel on nii elufilosoofiline kui ka äärmiselt praktiline mõõde.

 • Heiti Pakk

  Koolitaja ja juhtimiskonsultant

  Heiti Pakk on mitmekülgse kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant. Tal on töökogemusi nii hariduse vallas (Rocca al Mare kooli direktorina), äriorganisatsioonides (Hoiupanga personalijuhina), eraettevõtjana (AS Fontes asutajana), kultuurivallas (lavastajana mitmes teatris) kui rahvusvahelises koolituse ja konsultatsiooni kontsernis (Goldratt Consulting Ltd.). Ta on 30 aasta jooksul konsulteerinud ja koolitanud üle 100 ettevõtte juhtkondi nii Eestis kui välismaal peamiselt palgakorralduse, protsesside juhtimise, projektijuhtimise, logistika ning mõtlemistehnikate ja juhtimisoskuste alal. Koos professionaalsete näitlejatega algatanud koolituse ja teatri vahendeid ühendava Juhtimisteatri programmi. Koos prof. Mare Porkiga viinud Äripäeva Akadeemia raames läbi koosolekute ja arenguvestluste koolitusprogramme nii avatud rühmadele kui sisekoolitustena.

  Heitil on Tartu Ülikooli psühholoogiamagistri kraad ja Rahvusvahelise Piirangute Teooria eksperdi sertifikaat (TOCICO) tarneahela juhtimise ja probleemilahendamise tehnikate vallas.

  Heiti Pakk

  Koolitaja ja juhtimiskonsultant

  Heiti Pakk on mitmekülgse kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant. Tal on töökogemusi nii hariduse vallas (Rocca al Mare kooli direktorina), äriorganisatsioonides (Hoiupanga personalijuhina), eraettevõtjana (AS Fontes asutajana), kultuurivallas (lavastajana mitmes teatris) kui rahvusvahelises koolituse ja konsultatsiooni kontsernis (Goldratt Consulting Ltd.). Ta on 30 aasta jooksul konsulteerinud ja koolitanud üle 100 ettevõtte juhtkondi nii Eestis kui välismaal peamiselt palgakorralduse, protsesside juhtimise, projektijuhtimise, logistika ning mõtlemistehnikate ja juhtimisoskuste alal. Koos professionaalsete näitlejatega algatanud koolituse ja teatri vahendeid ühendava Juhtimisteatri programmi. Koos prof. Mare Porkiga viinud Äripäeva Akadeemia raames läbi koosolekute ja arenguvestluste koolitusprogramme nii avatud rühmadele kui sisekoolitustena.

  Heitil on Tartu Ülikooli psühholoogiamagistri kraad ja Rahvusvahelise Piirangute Teooria eksperdi sertifikaat (TOCICO) tarneahela juhtimise ja probleemilahendamise tehnikate vallas.

Ajakava

1. Päev
2. Päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Otsuste kaalu määramine: kuidas otsustamist tõhusamaks muuta

 • Tutvumine, soojendus ja sissejuhatus valdkonda, probleemi sõnastamine
 • Teatud liiki otsuste kiirendamise tehnikate tutvustamine läbi näidete
 • Tehnikate rakendamise visandamine osalejate oma näidete peal

Kasutatavad meetodid: paarikaupa harjutused, rühma arutelud, tehnikate esitlused näidetega

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Otsuste langetamise psühholoogia: kuidas otsustamise vigu märgata ja vältida

 • Otsustaja seisundi mõju analüüsimine ja enesejuhtimise võtete harjutamine
 • Sagedasti esinevate mõtlemise lõksude ja tajuvigade kirjeldamine ja ära tundmine oma varasemate otsuste juures. Nende mõju vähendamise tehnikate hindamine

Kasutatavad meetodid: konteksti avamise mini-seminar, harjutused, juhtumi analüüs, oma näidete analüüs

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Otsuste langetamise protsess: kuidas otsustamise kvaliteeti tõsta

 • Otsustamise eeltöö tehnikate kirjeldamine läbi praktiliste näidete
 • Tehnikate rakendamise visandamine osalejate oma näidete peal, iseseisev töö ja arutelu

Kasutatavad meetodid: konteksti avamise mini-seminar, harjutused, juhtumi analüüs, oma näidete analüüs, iseseisev töö, arutelud grupis ja paarides 

Oskuslik otsustamine

Kestus:

10 akadeemilist tundi

On vaid kaks asja, mis elu- ja töökäiku määravad: kuidas otsustame ja kuidas meil veab. Vedamine ei ole meie kontrolli all: õnn vahel naeratab, vahel veab viltu. Aga otsused on meie teha. Hea otsus vähendab meie sõltuvust vedamisest. Kas me teame, kui head on meie otsused? Tule koolitusele ja tee teadlik samm otsuste kvaliteedi tõstmiseks!

Sageli me usaldame mingi tähtsa otsuse puhul liigselt oma vaistu ja mõnikord kaalume ülemäära kaua asjade üle, kus otsusest sõltub tegelikult vähe. Mõnikord ei märkagi, et oleme otsuse sisimas teinud ega ole seetõttu valmis kaaluma alternatiive ning riske vaid otsime oma “kinnisideele” kinnitust. Juhtub ka, et me ei ole teadlikud põhjustest, miks me mingi otsuse tegime: kas hetkelise uljuse, valesti tõlgendatud info või halva tuju tõttu. Probleem on selles, et mõtlemise-, otsustamise- ja tajumise vigu on enda juures raske avastada. Esiteks juba sellepärast, et hindame oma otsuseid alati “tagantjärgi tarkusega”, tulemuste põhjal. Ja siis tundub, et asi pidigi nii minema nagu läks. Ei aita ka erakordne taiplikkus - mõnikord võib see koguni segada, sest tark inimene ju ei eksi kunagi ning põhjendab alati ära, miks tal õigus on. Kas julgeme endale esitada väljakutse?

Koolituse eesmärk on suurendada teadlikkust oma otsustamise tagamaadest ja õppida rakendama tehnikaid, mis aitavad nii isiklikke kui tööalaseid otsuseid paremaks teha.

Sihtgrupp: juhid ja spetsialistid, kellele pakub huvi ja naudingut keeruliste teemade lahkamine, kes on valmis nii enda kui teiste vigade avastamise üle rõõmustama. Kriitika enda mõtlemise suhtes võib meeldivalt üllatada ja lisada argumenteeritud enesekindlust.

Kasu on kõigile neile, kes peavad langetama otsuseid nii üksi kui meeskonnaga, praegustele ja tulevastele juhtidele, kes tahavad ja julgevad teritada koos oma inimestega pilku ja meelt.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ära mõtlemise lõksud ja tajuvead ning oskab neid ohjeldada;
 • oskab analüüsida erinevaid tuleviku stsenaariume ja hinnata nende tõenäosust ning valmistuda toimetulekuks kriitilistes olukordades;
 • oskab ära tunda olukorrad, kus otsuse saab langetada kiiresti ning väldib “analüüsi paralüüsi”;
 • teab, millal ja kui palju usaldada oma vaistu ning kuidas viia läbi faktipõhist analüüsi ja kontrolli;
 • teab kollektiivse otsustamise tugevusi ja nõrkusi ning oskab rakendada meeskonnas otsustamise tehnikaid.

Metoodika:

Koolitusel kasutatakse individuaalseid harjutusi, rühmatöid, juhtumite analüüse ja seminari tüüpi teemade arutelu. Teoreetilises osas põimitakse lühikesi esitlusi ja aktiivset arutelu. Oluline fookus on uute teadmiste praktilisel rakendamisel oma igapäevases tööelus. Kahe koolituse sessiooni vahel teevad osalejad praktilise kodutöö enda poolt valitud otsustamise valdkonna teemal, mille tulemuste järgi saab hinnata kasutatud teadmiste ja tehnikate mõju sooritusele. Kodutöö sooritamise toetamiseks on koolitajad lisaküsimuste esitamiseks e-posti teel kättesaadavad. Tulemusi esitletakse ja analüüsitakse teisel koolituspäeval grupis.

Kuula rohkem oskuslikust otsustamisest >

Koolitajad

 • Mare Pork

  Juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja

  Mare Pork on Eesti tippjuhtide lemmik juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja. Ta on tuntud psühhoanalüütiline nõustaja, hinnatud ekspert juhtimiskompetentsuse arendamisel, oodatud esineja nii kodumaisetel kui ka rahvusvahelistel konverentsidel ja Tallinna Ülikooli psühholoogia emeriitprofessor. Ta on läbi viinud tippjuhtide aastaseid kursusi. Tema armastatud teemadeks on teadvuse seisundite ja mõtlemise muutused, teadveloleku (Mindfulness-i) ja rõõmustamisoskuste ideed ja tehnikad, millel on nii elufilosoofiline kui ka äärmiselt praktiline mõõde.

  Mare Pork

  Juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja

  Mare Pork on Eesti tippjuhtide lemmik juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja. Ta on tuntud psühhoanalüütiline nõustaja, hinnatud ekspert juhtimiskompetentsuse arendamisel, oodatud esineja nii kodumaisetel kui ka rahvusvahelistel konverentsidel ja Tallinna Ülikooli psühholoogia emeriitprofessor. Ta on läbi viinud tippjuhtide aastaseid kursusi. Tema armastatud teemadeks on teadvuse seisundite ja mõtlemise muutused, teadveloleku (Mindfulness-i) ja rõõmustamisoskuste ideed ja tehnikad, millel on nii elufilosoofiline kui ka äärmiselt praktiline mõõde.

 • Heiti Pakk

  Koolitaja ja juhtimiskonsultant

  Heiti Pakk on mitmekülgse kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant. Tal on töökogemusi nii hariduse vallas (Rocca al Mare kooli direktorina), äriorganisatsioonides (Hoiupanga personalijuhina), eraettevõtjana (AS Fontes asutajana), kultuurivallas (lavastajana mitmes teatris) kui rahvusvahelises koolituse ja konsultatsiooni kontsernis (Goldratt Consulting Ltd.). Ta on 30 aasta jooksul konsulteerinud ja koolitanud üle 100 ettevõtte juhtkondi nii Eestis kui välismaal peamiselt palgakorralduse, protsesside juhtimise, projektijuhtimise, logistika ning mõtlemistehnikate ja juhtimisoskuste alal. Koos professionaalsete näitlejatega algatanud koolituse ja teatri vahendeid ühendava Juhtimisteatri programmi. Koos prof. Mare Porkiga viinud Äripäeva Akadeemia raames läbi koosolekute ja arenguvestluste koolitusprogramme nii avatud rühmadele kui sisekoolitustena.

  Heitil on Tartu Ülikooli psühholoogiamagistri kraad ja Rahvusvahelise Piirangute Teooria eksperdi sertifikaat (TOCICO) tarneahela juhtimise ja probleemilahendamise tehnikate vallas.

  Heiti Pakk

  Koolitaja ja juhtimiskonsultant

  Heiti Pakk on mitmekülgse kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant. Tal on töökogemusi nii hariduse vallas (Rocca al Mare kooli direktorina), äriorganisatsioonides (Hoiupanga personalijuhina), eraettevõtjana (AS Fontes asutajana), kultuurivallas (lavastajana mitmes teatris) kui rahvusvahelises koolituse ja konsultatsiooni kontsernis (Goldratt Consulting Ltd.). Ta on 30 aasta jooksul konsulteerinud ja koolitanud üle 100 ettevõtte juhtkondi nii Eestis kui välismaal peamiselt palgakorralduse, protsesside juhtimise, projektijuhtimise, logistika ning mõtlemistehnikate ja juhtimisoskuste alal. Koos professionaalsete näitlejatega algatanud koolituse ja teatri vahendeid ühendava Juhtimisteatri programmi. Koos prof. Mare Porkiga viinud Äripäeva Akadeemia raames läbi koosolekute ja arenguvestluste koolitusprogramme nii avatud rühmadele kui sisekoolitustena.

  Heitil on Tartu Ülikooli psühholoogiamagistri kraad ja Rahvusvahelise Piirangute Teooria eksperdi sertifikaat (TOCICO) tarneahela juhtimise ja probleemilahendamise tehnikate vallas.

Ajakava

1. Päev
2. Päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Otsuste kaalu määramine: kuidas otsustamist tõhusamaks muuta

 • Tutvumine, soojendus ja sissejuhatus valdkonda, probleemi sõnastamine
 • Teatud liiki otsuste kiirendamise tehnikate tutvustamine läbi näidete
 • Tehnikate rakendamise visandamine osalejate oma näidete peal

Kasutatavad meetodid: paarikaupa harjutused, rühma arutelud, tehnikate esitlused näidetega

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Otsuste langetamise psühholoogia: kuidas otsustamise vigu märgata ja vältida

 • Otsustaja seisundi mõju analüüsimine ja enesejuhtimise võtete harjutamine
 • Sagedasti esinevate mõtlemise lõksude ja tajuvigade kirjeldamine ja ära tundmine oma varasemate otsuste juures. Nende mõju vähendamise tehnikate hindamine

Kasutatavad meetodid: konteksti avamise mini-seminar, harjutused, juhtumi analüüs, oma näidete analüüs

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Otsuste langetamise protsess: kuidas otsustamise kvaliteeti tõsta

 • Otsustamise eeltöö tehnikate kirjeldamine läbi praktiliste näidete
 • Tehnikate rakendamise visandamine osalejate oma näidete peal, iseseisev töö ja arutelu

Kasutatavad meetodid: konteksti avamise mini-seminar, harjutused, juhtumi analüüs, oma näidete analüüs, iseseisev töö, arutelud grupis ja paarides 

Registreerimine

HindSoodushind
Osalejaid

06.09., 27.09.2024 Oskuslik otsustamine

990,00 €

1207,80 € km-ga

990,00 €

949,00 €

1157,78 € km-ga

949,00 €

1157,78 € km-ga

06.09., 27.09.2024 Oskuslik otsustamine, 2+ osaleja erihind

990,00 €

1207,80 € km-ga

990,00 €

899,00 €

1096,78 € km-ga

899,00 €

1096,78 € km-ga

06.09., 27.09.2024 Oskuslik otsustamine

OsalejaidHind

990,00 €

1207,80 € km-ga

990,00 €

949,00 €

1157,78 € km-ga

949,00 €

1157,78 € km-ga

06.09., 27.09.2024 Oskuslik otsustamine, 2+ osaleja erihind

OsalejaidHind

990,00 €

1207,80 € km-ga

990,00 €

899,00 €

1096,78 € km-ga

899,00 €

1096,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste töö ja enesereflektsiooni teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta.

Ratastooliga ligipääs on tagatud. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]