Populism ja poliitiline äärmuslus muistsest ajast kuni tänapäevani

Populism ja poliitiline äärmuslus muistsest ajast kuni tänapäevani pilt
Autor: Holger Mölder, Vladimir Sazonov Ilmumisaasta: 24.04.2020 Lehekülgi: 204 Kirjastus: Äripäev

Kuigi populist ei pea ilmtingimata äärmuslane olema ega äärmuslane populist, kipub inimkonna ajalugu ikka ja jälle vastupidist tõestama. Nii leiavad Holger Mölder ja Vladimir Sazonov raamatus „Populism ja poliitiline äärmuslus muistsest ajast kuni tänapäevani“.

Samuti nagu populism pole ka äärmuslus poliitikas kaugeltki uustulnuk. Tinglikult võib selle hälliks pidada Uus-Assüüria impeeriumit (930–610 eKr), mis laiutas kunagi tänase Iraagi, Süüria, Jordaania, Liibanoni, Iisraeli, mõneks ajaks Egiptuse ning osaliselt ka Saudi Araabia, Iraani ja Türgi aladel. See oli impeerium, kus inimeste ulatuslik tapmine, teibasse ajamine, poomine ja sandistamine olid kõigiti tavapärased tegevused. Mitme miljoni jagu küüditatuid ja mõrvatuid ning tuhandeid assimileeritud rahvaid – selline oli Uus-Assüüria impeeriumi vägivallatsemise tagajärg ja hind kõigest paari sajandi jooksul.

Kuid paraku vaatavad meile ka lähiminevikust vastu küll karismaatilised, samas halastamatult kalkuleerivad, manipuleerivad ning julmad poliitilised figuurid, teiste seas Maximilien de Robespierre, Vladimir Lenin, Lev Trotski, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Mao Zedong, Fidel Castro, Che Guevara, Pol Poth, Muammar al-Gaddafi ja Saddam Hussein. Neist paljud on leidnud tee sellesse mõtlemapanevasse raamatusse, mis analüüsib populistlikke ja äärmuslikke liikumisi, samuti poliitikuid alates inimtsivilisatsiooni algusest kuni tänapäevase tõejärgse ajastuni välja.

Politoloogiadoktor Holger Mölder on rahvusvahelise julgeoleku ekspert ning Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent. Ajaloo ja kultuuriuuringute doktor Vladimir Sazonov on Tartu Ülikooli Orientalistikakeskuse vanemteadur. Autorid on varasemalt avaldanud hulgaliselt artikleid, Sazonovi sulest on ilmunud ka mitu raamatut.

Tellimine


Failid
Sisukord

Sissejuhatus............................................................................................................ 9

I peatükk
Vana-Lähis-Ida....................................................................................................13
Gilgameš ja Uruki rahvas ..................................................................................... 15
Vana-Lähis-Ida eelpopulismi juured..................................................................... 23
Terrori ja äärmusluse alged Lähis-Idas: Assüüria impeerium................................. 29
Pärsia: zoroastrism ja usuline äärmuslus ............................................................... 40

II peatükk
Populism Antiik-Kreekas ja Roomas ............................................................ 47
Poliitilise populismi lätted.................................................................................... 49

III peatükk
Populism ja radikalism keskajal......................................................................61
Usufanatismist poliitilise radikalismini................................................................. 63
Keskaegsed talurahvaliikumised ja reformatsioon Saksamaal ................................ 77

IV peatükk
Populistlike liikumiste tõus 19.–20. sajandil ............................................. 81
Suur Prantsuse revolutsioon kui tänapäevase poliitilise populismi äratuskell......... 83
Sotsialism ja populistlikud liikumised Vene impeeriumis 19. sajandil................... 90
Fašistliku populismi sünd ja Benito Mussolini ..................................................... 99
Adolf Hitler – ühe äärmuspopulisti ja natsionaalsotsialisti teekond võimule....... 102

V peatükk
Populism tänapäeval ...................................................................................... 107
Populismi sünd.................................................................................................. 109
Tõejärgne maailm .............................................................................................. 114
Hirmukultuur kui massihävitusrelv populistide käes.......................................... 119
Nüüdisaegsed lääne populistlikud ideoloogiad ja liikumised .............................. 127

VI peatükk
Tänapäeva vasakpopulistlikud liikumised................................................. 135
Vasakpoolsed ..................................................................................................... 137
Vasakpopulism Ameerika Ühendriikides............................................................ 145
Vasakpopulistlikud liikumised Ladina-Ameerikas............................................... 152
Vasakpopulistlikud liikumised Euroopas............................................................ 174
Populism Lähis-Idas ja Aafrikas.......................................................................... 179

VII peatükk
Tänapäeva parempopulistlikud liikumised ................................................193
Parempopulism...................................................................................................195
Parempopulistlikud liikumised Euroopas ............................................................208
Parempopulism Ameerika Ühendriikides ...........................................................217

VIII peatükk
Islamiäärmuslus................................................................................................ 235
Al Qaedast Islamiriigini ..................................................................................... 237
Islamiriik ........................................................................................................... 239
Islam ja islamiäärmuslus – kas samastatavad?...................................................... 246

IX peatükk
Populistlikud jõud Eestis ............................................................................... 259
Vabadussõjalased................................................................................................ 261
Populism tänapäeva Eestis ................................................................................. 264
Konservatiivne revolutsioon Eestis .................................................................... 271
Lõpetuseks......................................................................................................... 277

Viited ............................................................................................................. 281