Ehitusõiguse käsiraamat

Ehitusõiguse käsiraamat
Advokaadibüroo WALLESS
Lehekülgi: 204
Ilmub: 06.04.2022
Kirjastus: Äripäev

Ehitusõiguse käsiraamatu koostasid ehitusõigusega igapäevaselt tegelevad advokaadid ja see on mõeldud kõigile, kes kavandavad ehitamist või juba ehitavad. Käsiraamatu eesmärk on selgitada terviklikult ja võimalikult lihtsalt lahti ehitusõiguse põhimõisted, mitmesugused menetlused ja nende seosed, et lugeja mõistaks kogu ehitise elukaare vältel, mida ja miks on vaja teha.

Raamatus käsitletakse ehitise planeerimise, ehitus- ja kasutuslubade taotlemise, projekteerimise ja töövõtulepingute sõlmimise, ehitise hooldamise, lammutamise ja seadustamise küsimusi. Raamat sisaldab rohkesti praktilisi juhiseid ja soovitusi. Käsiraamat ei eelda juriidilisi eelteadmisi ning sellest võiksid abi saada kõik, kes soovivad ehitusõiguse valdkonnast süsteemset pilti saada.

Sisukord

EESSÕNA   9

1. TEABE KOGUMINE   13

1.1 Kinnistusraamat   13

1.2 Kinnisasja kitsendused ja nende allikad   15

1.3 Ehitisregister   21

1.4 Muud andmekogud   23

2. PLANEERINGUTEST TULENEVAD RAAMID   27

2.1 Planeeringute olemus ja eesmärgid   27

2.2 Detailplaneeringu algatamine   32

2.3 Detailplaneeringu koostamise leping   36

2.4 Detailplaneeringu koostamine   38

2.5 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine   40

2.6 Detailplaneeringu heakskiitmine ja kehtestamine   46

2.7 Detailplaneeringute ja nende koostamise vaidlustamine   50

3. PROJEKTEERIMISTINGIMUSED   53

3.1 Projekteerimistingimuste taotlemine ja menetluse algatamine   54

3.2 Projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel    56

3.3 Projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul   59

3.4 Projekteerimistingimuste menetlus ja väljastamine   64

3.5 Projekteerimistingimuste vaidlustamine   68

4. EHITUSPROJEKT   71

4.1 Ehitusprojekti eesmärk ja ehitusnormid   72

4.2 Ehitusprojekti osad ja staadiumid   75

4.3 Ehitusprojekti muutmine   79

4.4 Energiatõhususe nõuded, energiamärgis    81

4.5 Ehitusuuringud   84

4.6 Ehitusprojekti koostamise tellimine   86

4.7 Ehitusprojektiga seotud autoriõiguse küsimused   91

4.8 Ehitusprojekti ekspertiis   98

5. EHITUSLUBA JA EHITUSTEATIS   101

5.1 Ehitusteatise ja ehitusloa erisused   101

5.2 Ehitusteatise menetlus   104

5.3 Ehitusloa menetlus   107

5.4 Ehitusloa kehtivus, muutmine ja kehtetuks tunnistamine   113

5.5 Ehitusteatise ja ehitusloa vaidlustamine   114

6. EHITUSTÖÖDE TELLIMINE   119

6.1 Ehituse töövõtulepingu tüüplepingud   120

6.2 Lepingu üldine ülesehitus   122

6.3 Poolte vastutus lepingu rikkumisel   136

6.4 Aegumine   143

6.5 Tarbija erisused   143

6.6 Ehitamise dokumenteerimine   145

7. JÄRELEVALVE JA AUDITEERIMINE   147

7.1 Omanikujärelevalve    147

7.2 Riiklik ehitusjärelevalve   156

7.3 Ehitise audit   158

8. KASUTUSLUBA   161

8.1 Kasutusteatise ja kasutusloa eesmärk ja olemus    161

8.2 Kasutusteatise menetlus   165

8.3 Kasutusloa menetlus    167

8.4 Kasutusloa kehtivus, muutmine ja kehtetuks tunnistamine    172

8.5 Kasutusteatise ja kasutusloa vaidlustamine   173

9. EHITISE GARANTII JA HOOLDUS   177

9.1 Ehitise garantii   177

9.2 Ehitise hooldamise nõuded  180

9.3 Hooldusjuhend   182

10. EHITISE LAMMUTAMINE JA EBASEADUSLIKU EHITISE SEADUSTAMINE   185

10.1 Ehitise vabatahtlik lammutamine   186

10.2 Ebaseaduslik ehitis ja sellega seotud menetlused   188

10.3 Ebaseadusliku ehitise seadustamine   188

10.4 Ehitise sunnitud lammutamine   194

11. MAKSUD   199

11.1 Käibemaks   200

11.2 Tulumaks   201

11.3 Maamaks    203

Arvustused

Mihkel MugurAS Merko Ehitus Eesti õigusdirektor
Oma töös näeme sageli, et õiguslikud nüansid on ehitamise juures pea sama tähtsad kui tehnilised detailid. „Ehitusõiguse käsiraamat“ annab hea ülevaate ehituse ettevalmistamise ja ehitustegevuse kestel üles kerkida võivatest õigusküsimustest.
Kuldar ArroFinnlog OÜ juhatuse liige

„Ehitusõiguse käsiraamat“ võtab kokku ehitusvaldkonna eri etapid ning annab süsteemse pildi ehitusõiguse teemast kui tervikust.

Finnlogi kui projekteerija ja ehitaja positsioonilt vaadates soovitaksin raamatut kindlasti meie potentsiaalsetele klientidele. See tasub läbi lugeda juba siis, kui uue kodu rajamise plaanid on alles mõttestaadiumis. Raamat selgitab üksikasjalikult erinevaid ehitusteemasid ning aitab tellijal olla oma soovides oluliselt teadlikum, täpsem ja konkreetsem. Tellija suurem teadlikkus lihtsustab protsessi ning muudab koostöö sujuvamaks ja tulemuslikumaks.

Käsiraamat peaks olema „kohustuslik lugemine“ kõigile ehituse ja kinnisvara valdkonna töötajatele, kes ei ole planeerimise, projekteerimise jne tippspetsialistid, ent puutuvad nende teemadega ühel või teisel määral igapäevaselt kokku.

Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
Näita käibemaksuga
Ehitusõiguse käsiraamat

Ehitusõiguse käsiraamat

Advokaadibüroo WALLESS
Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

Ehitusõiguse käsiraamatu koostasid ehitusõigusega igapäevaselt tegelevad advokaadid ja see on mõeldud kõigile, kes kavandavad ehitamist või juba ehitavad. Käsiraamatu eesmärk on selgitada terviklikult ja võimalikult lihtsalt lahti ehitusõiguse põhimõisted, mitmesugused menetlused ja nende seosed, et lugeja mõistaks kogu ehitise elukaare vältel, mida ja miks on vaja teha.

Raamatus käsitletakse ehitise planeerimise, ehitus- ja kasutuslubade taotlemise, projekteerimise ja töövõtulepingute sõlmimise, ehitise hooldamise, lammutamise ja seadustamise küsimusi. Raamat sisaldab rohkesti praktilisi juhiseid ja soovitusi. Käsiraamat ei eelda juriidilisi eelteadmisi ning sellest võiksid abi saada kõik, kes soovivad ehitusõiguse valdkonnast süsteemset pilti saada.

Lisainfo

Advokaadibüroo WALLESS
Lehekülgi: 204
Ilmub: 06.04.2022
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

EESSÕNA   9

1. TEABE KOGUMINE   13

1.1 Kinnistusraamat   13

1.2 Kinnisasja kitsendused ja nende allikad   15

1.3 Ehitisregister   21

1.4 Muud andmekogud   23

2. PLANEERINGUTEST TULENEVAD RAAMID   27

2.1 Planeeringute olemus ja eesmärgid   27

2.2 Detailplaneeringu algatamine   32

2.3 Detailplaneeringu koostamise leping   36

2.4 Detailplaneeringu koostamine   38

2.5 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine   40

2.6 Detailplaneeringu heakskiitmine ja kehtestamine   46

2.7 Detailplaneeringute ja nende koostamise vaidlustamine   50

3. PROJEKTEERIMISTINGIMUSED   53

3.1 Projekteerimistingimuste taotlemine ja menetluse algatamine   54

3.2 Projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel    56

3.3 Projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul   59

3.4 Projekteerimistingimuste menetlus ja väljastamine   64

3.5 Projekteerimistingimuste vaidlustamine   68

4. EHITUSPROJEKT   71

4.1 Ehitusprojekti eesmärk ja ehitusnormid   72

4.2 Ehitusprojekti osad ja staadiumid   75

4.3 Ehitusprojekti muutmine   79

4.4 Energiatõhususe nõuded, energiamärgis    81

4.5 Ehitusuuringud   84

4.6 Ehitusprojekti koostamise tellimine   86

4.7 Ehitusprojektiga seotud autoriõiguse küsimused   91

4.8 Ehitusprojekti ekspertiis   98

5. EHITUSLUBA JA EHITUSTEATIS   101

5.1 Ehitusteatise ja ehitusloa erisused   101

5.2 Ehitusteatise menetlus   104

5.3 Ehitusloa menetlus   107

5.4 Ehitusloa kehtivus, muutmine ja kehtetuks tunnistamine   113

5.5 Ehitusteatise ja ehitusloa vaidlustamine   114

6. EHITUSTÖÖDE TELLIMINE   119

6.1 Ehituse töövõtulepingu tüüplepingud   120

6.2 Lepingu üldine ülesehitus   122

6.3 Poolte vastutus lepingu rikkumisel   136

6.4 Aegumine   143

6.5 Tarbija erisused   143

6.6 Ehitamise dokumenteerimine   145

7. JÄRELEVALVE JA AUDITEERIMINE   147

7.1 Omanikujärelevalve    147

7.2 Riiklik ehitusjärelevalve   156

7.3 Ehitise audit   158

8. KASUTUSLUBA   161

8.1 Kasutusteatise ja kasutusloa eesmärk ja olemus    161

8.2 Kasutusteatise menetlus   165

8.3 Kasutusloa menetlus    167

8.4 Kasutusloa kehtivus, muutmine ja kehtetuks tunnistamine    172

8.5 Kasutusteatise ja kasutusloa vaidlustamine   173

9. EHITISE GARANTII JA HOOLDUS   177

9.1 Ehitise garantii   177

9.2 Ehitise hooldamise nõuded  180

9.3 Hooldusjuhend   182

10. EHITISE LAMMUTAMINE JA EBASEADUSLIKU EHITISE SEADUSTAMINE   185

10.1 Ehitise vabatahtlik lammutamine   186

10.2 Ebaseaduslik ehitis ja sellega seotud menetlused   188

10.3 Ebaseadusliku ehitise seadustamine   188

10.4 Ehitise sunnitud lammutamine   194

11. MAKSUD   199

11.1 Käibemaks   200

11.2 Tulumaks   201

11.3 Maamaks    203

Arvustused (2)

Mihkel MugurAS Merko Ehitus Eesti õigusdirektor
Oma töös näeme sageli, et õiguslikud nüansid on ehitamise juures pea sama tähtsad kui tehnilised detailid. „Ehitusõiguse käsiraamat“ annab hea ülevaate ehituse ettevalmistamise ja ehitustegevuse kestel üles kerkida võivatest õigusküsimustest.
Kuldar ArroFinnlog OÜ juhatuse liige

„Ehitusõiguse käsiraamat“ võtab kokku ehitusvaldkonna eri etapid ning annab süsteemse pildi ehitusõiguse teemast kui tervikust.

Finnlogi kui projekteerija ja ehitaja positsioonilt vaadates soovitaksin raamatut kindlasti meie potentsiaalsetele klientidele. See tasub läbi lugeda juba siis, kui uue kodu rajamise plaanid on alles mõttestaadiumis. Raamat selgitab üksikasjalikult erinevaid ehitusteemasid ning aitab tellijal olla oma soovides oluliselt teadlikum, täpsem ja konkreetsem. Tellija suurem teadlikkus lihtsustab protsessi ning muudab koostöö sujuvamaks ja tulemuslikumaks.

Käsiraamat peaks olema „kohustuslik lugemine“ kõigile ehituse ja kinnisvara valdkonna töötajatele, kes ei ole planeerimise, projekteerimise jne tippspetsialistid, ent puutuvad nende teemadega ühel või teisel määral igapäevaselt kokku.

© AS Äripäev 2000-2024
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]