Finants-ja raamatupidamise võtmeisikud 2015

Otsi targalt! Parima võtmesisiku leiad leksikonist
Finants-ja raamatupidamise võtmeisikud 2015 pilt
Ilmumisaasta: 2015 Lehekülgi: 340 Kirjastus: Äripäev, Infopank Agent

Äripäev koostab majandusajalugu ja Eesti ettevõtjaid kajastavaid leksikone. Äripäev on kirjastanud võtmeisikute leksikone juba 12 aastat, esimene leksikon „Tippjuhid“ ilmus 2002. aastal.

Äripäeva võtmeisikute teatmike sarjast ilmus esimene leksikon „Jaekaubanduse võtmeisikud“ samuti 2002. aastal.

Leksikonide eesmärk on väärtustada valdkondade võtmeisikuid ning ühtlasi kajastada Eesti ettevõtluse ajalugu.

Finantsvaldkonna esindajad on igas ettevõttes asendamatud ja tihti tippjuhi esimesed abimehed. Kuigi jäävad sealjuures tihti ise avalikkuse eest varju ja meediapildis on neid vähe märgata.

Leksikonis on välja toodud finantssektoris tegelevate suuremate ettevõtete juhid ja võtmeisikud, samuti suuremate muude valdkondade ettevõtete vastava ala spetsialistid (finantsdirektorid, -juhid, pearaamatupidajad, ökonomistid jm ametid) ning samuti suuremate riigiasutuste finants ja raamatupidamise võtmeisikuid.

Miks tellida Finants-ja raamatupidamise võtmeisikud 2015 leksikon?

• Leksikon annab ettekujutuse inimestest, kes töötavad Eesti suuremates finantsettevõtetes ja väärtustab seeläbi oma ala spetsialiste

• annab ülevaate finantsjuhtimise ja raamatupidamisega tegelevate ettevõtete juhtidest ja vastava tegevusala kutsetunnistust omavatest võtmeisikutest

• võimaldab tundma õppida partnerite ja konkurentide tausta, on abiks suhtlemisprobleemide lahendamisel

• Äripäeva Infopanga poolt koostatud Finants-ja raamatupidamise võtmeisikute leksikonis on CV-line info 1150 võtmeisiku kohta, koos fotodega.

Tellimine