Spetsialistist juhiks 2

Eesmärgista, mõõda, seira!

Spetsialistist juhiks 2

Kestus:

8 akadeemilist tundi

H. Thomas Johnson on öelnud, et saad seda, mida mõõdad. Kuidas seada sihte ning mõõta seda, mis päriselt oluline? Tule ja omanda oskus kasutada tasakaalus tulemuskaarti strateegilise planeerimis- ja juhtimissüsteemina enda ettevõtte ootustele rajanevalt ning loo tutvust ka teiste tulemusjuhtimise süsteemidega.

Tasakaalus tulemuskaart on laialdaselt kasutatav mudel, kus fookuses on finantsmõõdikud, kliendi rahulolu, sisemiste protsesside tõhusus ja mõjusus ning organisatsiooni võimekus õppida ja uusi lahendusi luua. Kirjeldatud juhtimissüsteem aitab eesmärgistamisel ning tulemuste mõõtmisel näha kaugemale kasumist ja turuosast, mõjutada, mõõta ja tagasisidestada tulemuslikkust ning hallata kogu tervikut lähtuvalt ärilistest ambitsioonidest. Mudel aitab juhil mõista ja mõtestada seoseid erinevate tasandite vahel ning tõlkida laiemaid eesmärke meeskonnaliikmetele pandud ootusteks.

Koolitus on heaks täienduseks Spetsialistist juhiks koolitusele.

Koolituse eesmärk on selgitada eesmärkide seadmise vajalikkust ja praktikat nii laiemal kui ka taktilisel tasandil ning anda terviklik ülevaade ja tööriistad strateegiliseks planeerimiseks, eesmärkide seadmiseks ja tulemuste mõõtmiseks.

Sihtgrupp

 • spetsialistist juhiks koolituse läbinud osalejad;
 • erinevate tasandite juhid nii avalikust kui ka erasektorist.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab seada eesmärke iseendale, meeskonnale või organisatsioonile;
 • oskab kasutada Tasakaalus tulemuskaardi mudelit tulemusjuhtimise tööriistana;
 • suudab luua seoseid eesmärkide, tegevuste ja tulemuste vahel;
 • oskab vaadata ettevõtte tegevust tervikliku mehhanismina.

Metoodika:

Loeng vaheldub praktiliste harjutuste ja aruteludega. Iga osaleja saab koolitusel harjutada eesmärgistamist nii iseenda tegevuse mõõtmisel kui ka laiemalt organisatsiooni tasandil.

Koolitust viib läbi Kristo Krumm.

Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

Loe või kuula rohkem: 

Loe artiklit: Kas juhiks sünnitakse või kasvatakse? Hea juhi seitse eeldust

Kuula saadet: Äripäeva juhtimiskool: tugev bränd on parim strateegia

Loe koolitusel osaleja kogemuslugu: Palju õnne, sa oled nüüd juht ehk 5 asja, mida ma uues rollis õppisin

Tagasiside koolitusele:

✔️  "Väga meeldis, põnev päev möödus kiiresti, oleks rohkem isegi tahtnud."
✔️  "Koolitus oli väga sisuline, huvitavad elulised näited."
✔️  "Intensiivne, praktiline kogemus koos selgitamisega."

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristo Krumm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Eesmärgistamine ja planeerimine kui juhi peamisi osategevusi

 • Eesmärgistamise ja planeerimise vajalikkus
 • Kavandamine strateegilisel vs juhi tasandil
 • Eesmärkide seadmine ja nende mõõtmine praktikas
 • SMART mudel eesmärgistamisel

Kasutatavad meetodid: diskussioonid ja praktilised ülesanded. Iga osale saab sõnastada iseendale seatud eesmärke ning leida nende mõõtmiseks vajalikud moodused.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Strateegiline juhtimine ettevõttes

 • Strateegilise planeerimise vajalikkus ja meetodid
 • Tasakaalus tulemuskaardi (TTK) mudel strateegilise juhtimise tööriistana

Kasutatavad meetodid: loengu ja diskussioon TTK selgitamiseks

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Tasakaalus Tulemuskaardi mudeli praktiline rakendamine

 • TTK praktiline töötuba iga osaleja ettevõtte ootustest lähtuvalt

Kasutatavad meetodid: praktilised harjutused individuaalsel/grupitöö tasandil

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Isikliku, üksuse ja ettevõtte eesmärkide sidumine tervikuks

 • Kolme eri tasandi eesmärkide loomise ja mõõtmise terviklikkus
 • Muud võimalused eesmärkide püstitamiseks ja nende mõõtmiseks
 • Probleemid ning takistused eesmärgistamisel, mõõtmisel ning hindamisel

Kasutatavad meetodid: diskussioon

Spetsialistist juhiks 2

Kestus:

8 akadeemilist tundi

H. Thomas Johnson on öelnud, et saad seda, mida mõõdad. Kuidas seada sihte ning mõõta seda, mis päriselt oluline? Tule ja omanda oskus kasutada tasakaalus tulemuskaarti strateegilise planeerimis- ja juhtimissüsteemina enda ettevõtte ootustele rajanevalt ning loo tutvust ka teiste tulemusjuhtimise süsteemidega.

Tasakaalus tulemuskaart on laialdaselt kasutatav mudel, kus fookuses on finantsmõõdikud, kliendi rahulolu, sisemiste protsesside tõhusus ja mõjusus ning organisatsiooni võimekus õppida ja uusi lahendusi luua. Kirjeldatud juhtimissüsteem aitab eesmärgistamisel ning tulemuste mõõtmisel näha kaugemale kasumist ja turuosast, mõjutada, mõõta ja tagasisidestada tulemuslikkust ning hallata kogu tervikut lähtuvalt ärilistest ambitsioonidest. Mudel aitab juhil mõista ja mõtestada seoseid erinevate tasandite vahel ning tõlkida laiemaid eesmärke meeskonnaliikmetele pandud ootusteks.

Koolitus on heaks täienduseks Spetsialistist juhiks koolitusele.

Koolituse eesmärk on selgitada eesmärkide seadmise vajalikkust ja praktikat nii laiemal kui ka taktilisel tasandil ning anda terviklik ülevaade ja tööriistad strateegiliseks planeerimiseks, eesmärkide seadmiseks ja tulemuste mõõtmiseks.

Sihtgrupp

 • spetsialistist juhiks koolituse läbinud osalejad;
 • erinevate tasandite juhid nii avalikust kui ka erasektorist.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab seada eesmärke iseendale, meeskonnale või organisatsioonile;
 • oskab kasutada Tasakaalus tulemuskaardi mudelit tulemusjuhtimise tööriistana;
 • suudab luua seoseid eesmärkide, tegevuste ja tulemuste vahel;
 • oskab vaadata ettevõtte tegevust tervikliku mehhanismina.

Metoodika:

Loeng vaheldub praktiliste harjutuste ja aruteludega. Iga osaleja saab koolitusel harjutada eesmärgistamist nii iseenda tegevuse mõõtmisel kui ka laiemalt organisatsiooni tasandil.

Koolitust viib läbi Kristo Krumm.

Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

Loe või kuula rohkem: 

Loe artiklit: Kas juhiks sünnitakse või kasvatakse? Hea juhi seitse eeldust

Kuula saadet: Äripäeva juhtimiskool: tugev bränd on parim strateegia

Loe koolitusel osaleja kogemuslugu: Palju õnne, sa oled nüüd juht ehk 5 asja, mida ma uues rollis õppisin

Tagasiside koolitusele:

✔️  "Väga meeldis, põnev päev möödus kiiresti, oleks rohkem isegi tahtnud."
✔️  "Koolitus oli väga sisuline, huvitavad elulised näited."
✔️  "Intensiivne, praktiline kogemus koos selgitamisega."

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristo Krumm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Eesmärgistamine ja planeerimine kui juhi peamisi osategevusi

 • Eesmärgistamise ja planeerimise vajalikkus
 • Kavandamine strateegilisel vs juhi tasandil
 • Eesmärkide seadmine ja nende mõõtmine praktikas
 • SMART mudel eesmärgistamisel

Kasutatavad meetodid: diskussioonid ja praktilised ülesanded. Iga osale saab sõnastada iseendale seatud eesmärke ning leida nende mõõtmiseks vajalikud moodused.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Strateegiline juhtimine ettevõttes

 • Strateegilise planeerimise vajalikkus ja meetodid
 • Tasakaalus tulemuskaardi (TTK) mudel strateegilise juhtimise tööriistana

Kasutatavad meetodid: loengu ja diskussioon TTK selgitamiseks

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Tasakaalus Tulemuskaardi mudeli praktiline rakendamine

 • TTK praktiline töötuba iga osaleja ettevõtte ootustest lähtuvalt

Kasutatavad meetodid: praktilised harjutused individuaalsel/grupitöö tasandil

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Isikliku, üksuse ja ettevõtte eesmärkide sidumine tervikuks

 • Kolme eri tasandi eesmärkide loomise ja mõõtmise terviklikkus
 • Muud võimalused eesmärkide püstitamiseks ja nende mõõtmiseks
 • Probleemid ning takistused eesmärgistamisel, mõõtmisel ning hindamisel

Kasutatavad meetodid: diskussioon

Registreerimine

Hind
Osalejaid

24.09.2024 Spetsialistist juhiks 2. osa

549,00 €

669,78 € km-ga

24.09.2024 Spetsialistist juhiks 2. osa

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse harjutamise, arutelude ja praktiliste ülesannete käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumisRatastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]