Täideviimise 4 Distsipliini

Saavutage oma metsikult tähtsad eesmärgid
Täideviimise 4 Distsipliini pilt
Autor: Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling Lehekülgi: 344 Ilmumisaeg: 18.05.2020 Kirjastus: Äripäev

Wall Street Journali bestseller.

Juhtide väljakutse ei seisne mitte niivõrd uute ideede genereerimises, vaid nende realiseerimises. See aga eeldab püsivat muutust teiste käitumises, mis on liigagi tihti hädine tulema.

Uuringud kinnitavad, et üksnes 15% töötajatest suudab nimetada tööandja kuni kolme põhieesmärki ning vaid 20% mõistab oma tegevuse ja tööandja eesmärkide vahelist seost. Kuidas need kasinad numbrid tõusule pöörata, selgitab raamat „Täideviimise 4 Distsipliini“, mis aitab juhtidel koos oma meeskonnaga nende kõige tähtsamaid eesmärke saavutada.

Raamat toob välja erinevaid praktilisi distsipliine, et fookuse, võtmetegevuste, mõõtmise ning aruandluse najal erakordsete tulemusteni jõuda. Need selged ja lihtsad tööriistad näitavad arenguid ihkavale juhile, kuidas oma organisatsioonis soovitud muudatus sisse viia, et kõrgemat teeninduskvaliteeti, kliendirahulolu või müük tagada.

Veel enne kui raamat kaante vahele sai, katsetasid autorid seda selget ning tõhusat meetodit ligi 1500 korral. Miks? Sest nad tahtsid olla absoluutselt kindlad, et see tõesti toimib.

Tellimine

38,50 €

Failid
Sisukord

Eessõna                                                                                                                                             9

Strateegia ja täideviimine                                                                                                              13

Kiri                                                                                                                                                      15

Täideviimise põhiprobleem                                                                                                          17

 

Esimene osa

Täideviimise 4 Distsipliini

 

Esimene distsipliin: keskenduge metsikult tähtsale                                                                 39

Teine distsipliin: mõjutage prognoosivaid mõõdikuid                                                             61

Kolmas distsipliin: lugege punkte                                                                                                 83

Neljas distsipliin: looge pidev aruandlusrütm                                                                           97

 

Teine osa

4DXi kasutuselevõtmine oma meeskonnas

 

Mida oodata                                                                                                                                    125

Esimese distsipliini rakendamine: keskenduge metsikult tähtsale                                     139

Teise distsipliini rakendamine: mõjutage prognoosivaid mõõdikuid                                   157

Kolmanda distsipliini rakendamine: lugege punkte                                                                 177

Neljanda distsipliini rakendamine: looge pidev aruandlusrütm                                            193

4DXi automatiseerimine                                                                                                                217

 

Kolmas osa

4DXi kasutuselevõtmine oma organisatsioonis

 

Parimad tavad parimatelt                                                                                                             231

Organisatsiooni tähelepanu suunamine metsikult tähtsale                                                   255

4DXi kasutuselevõtmine terves organisatsioonis                                                                       271

Korduma kippuvad küsimused 4DXi kohta                                                                                285

4DXi rakendamine igapäevaelus                                                                                              309

Niisiis, mis edasi?                                                                                                                            317

 

Sõnastik                                                                                                                                             321

Viited                                                                                                                                                 327

Tänusõnad                                                                                                                                       329

Autoritest                                                                                                                                          333

Arvustused
Erlend Sild
FranklinCovey Eesti partner

Kuidas keeristormi kiuste oma metsikult tähtsaid eesmärke saavutada?

Sarnaselt isikliku eluga on enamik meist tööle seadnud sihid, mida saavutada, et toimuks areng, kasvaksid majandus- või tulemusnäitajad. Tihti kipuvad aga meie suurepärased plaanid takerduma ning pea alati jätab nende täideviimine soovida. Miks?

Tihti tuleb meil oma tähtsad eesmärgid saavutada igapäevase keeristormi tingimustes. Raamat „Täideviimise 4 Distsipliini“ (edaspidi 4DX) on suurepärane manuaal, mis õpetab, kuidas sellistes oludes efektiivselt eesmärkideni jõuda. See on üks väheseid, kui mitte ainsamaid, lähenemisi, mis arvestab keskkonnaga, kus neid tööriistu kasutatakse. 4DXi lõppeesmärk ei ole mitte ainult tulemusteni jõudmine, vaid ka suurepärase toetava töökultuuri loomine.

Raamat keskendub tavapärase korralduspõhise strateegia asemel käitumismuutuse strateegia rakendamisele. Kuna inimeste käitumist on raske muuta, on selle strateegia rakendamine tavapärasest keerukam, kinnistudes aga seda pikaajalisem ja efektiivsem.

Printsiibid
On üsna ebatõenäoline, et töötajad, kolleegid, partnerid võtavad initsiatiivi eesmärkide nimel, kui nende proaktiivsuse muskel on treenimata. Raamatus on viidatud Stephen R. Covey „Väga efektiivse inimese 7 harjumustele“, mis on pühendunud inimkäitumise ajatutele printsiipidele, et saavutada tulemusi efektiivsel moel. Proaktiivsus ehk vastutuse võtmine on selle alusprintsiibiks ja peamiseks harjumuseks.

Fookus paika
Liiga paljud eesmärgid hajutavad tähelepanu ja nii jäävadki neist kõige olulisemad tihti saavutamata. Selge, inspireeriv, ajaliselt defineeritud eesmärk annab meeskonnale konkreetse sihi ja arusaama, mis on hetkel oluline.

Enamasti keskendutakse nn mineviku mõõdikutele ehk siis tulemusele endale, oodates neid kuni aasta, et näha, kuidas eesmärgi täitmine on kulgenud. Nii saame küll objektiivse pildi olukorrast, kuid tulemust ennast enam mõjutada mitte.

80/20 tegevused
Väga oluline on võimalikult kiirelt välja selgitada tegevused, mis mõjutavad enim eesmärgi poole liikumist ning mis lubavad selgelt prognoosida tulemuse saavutamist. Vaid nii saab mineviku mõõdikute ootamise asemel keskenduda tegevustele, millel on eesmärgini jõudmisel suurim mõju. Edu saavutamisel on prognoosiva mõõdiku mõistmine võtmeküsimuseks.

Punktitabloo
Tegevuste tõeline mõju pääseb esile vaid siis, kui neid ka päriselt ja pidevalt mõõta. See nõuab enesedistsipliini, kuid on hea kaasatuse ja pühendumuse looja. Meeskond on pidevalt kursis, kuidas läheb, kas liigutakse ikka võidukursil. Miski ei pane enim pühenduma kui teadmine, et ollakse „võitjate team“!

Nädalane aruandlussüsteem
Paika tuleb panna reaalne ajaliin, et täita olulise eesmärgi poole liikumisel oma 1–2 kohustust meeskonna ees, jättes samas aega tegelemiseks ka pakiliste asjadega. Aruandlus meeskonnas tagab järjepideva tegevuse eesmärgi saavutamisel.

4DXi süsteemiga on võimalik saavutada olulisi eesmärke nii äris kui ka isiklikus elus ja seda tavapäraste igapäevategevuste kiuste.

Loe edasi >
Raamatuklubi info

Äripäeva raamatuklubi

on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja, mis avaldab maailma parimaid psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Klubi on tegutsenud juba 15 aastat ja pikaajalisele kogemusele tuginedes tehakse maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolikas valik. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega. Raamatuklubi liikmena hoiate end kursis maailma parimate juhtimisteooriatega, õpite edukate ettevõtete kogemustest ning teate, kuidas rakendada neuroteaduse ja psühholoogia uusi avastusi edu ja õnne vankri ette.

• Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatu 21% soodsamalt.
• Raamatu saadame Omniva pakiautomaati tasuta, võimalik on kasutada ka kullerteenust.
• Raamatud saab tellida ka e-raamatuna.
• Klubiraamatu eest saate mugavalt tasuda e-arve püsimakse või arvega.
• Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadetakse iga kuu (v.a juulis) üks uus raamat. Raamatu ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

LIITU KLUBIGA