Juhtimise strateegia ja taktika

Käsiraamat

Juhtimise strateegia ja taktika
Jocko Willink
Lehekülgi: 248
Ilmub: 01.05.2022
Kirjastus: Äripäev

New York Timesi bestseller.

Mis saab siis, kui asuda juhtima oma seniseid kolleege? Kuidas juhina mõistlikult tunnustust jagada? Aga karistust? Millal asuda mikrojuhtima ning millal tõsta sootuks käed? Kuidas jagada kriitikat ausalt, kuid taktitundeliselt? „Juhtimise strateegia ja taktika“ on praktiline käsiraamat, mis aitab juhtidel teha seda, milleks nad on valitud – juhtida.

Kui oled juht, pole sul mingeid vabandusi, toonitab Jocko Willink, suure lahingukogemusega USA mereväe eriüksuse NAVY SEAL ohvitser, kes töötas välja suure osa SEAL üksuse juhtide koolitussüsteemist. „Sina pead otsused vastu võtma. Sina pead suhteid looma. Sina pead suhtlema nii, et kõik saaksid sinust aru. Pead kontrollima oma ego ja emotsioone. Pead suutma eemalduda. Pead suutma kinnistada uhkust oma meeskonna tegevustesse. Pead suutma neid välja õpetada. Pead olema tasakaalukas, taktitundeline, teadlik ja võtma vastutust.“ See nimekiri on lõputu, moodustades keeruka süsteemi, mida nimetame juhtimiseks.

„Kõik sõltub sinust, aga ei tiirle ümber sinu,“ just nõnda mõtestab Jocko lahti juhi rolli meeskonnas. Juhtimine on meeskonnamäng ning meeskond on alati palju tähtsam kui juht. „Sel hetkel, kui sead oma huvid meeskonna omadest ettepoole, oled juhina läbi kukkunud. Eksid rängalt, kui arvad, et tuled sellest puhtalt välja ja et meeskond ei märka sinu enesekeskseid manöövreid.“

Erusõjaväelasena on Jocko asunud tsiviiljuhte õpetama samade põhimõtete järgi nagu kunagi mereväe eriüksuse juhte, sest lahinguvälja juhtimispõhimõtted pädevad igasugustes olukordades. Ta on absoluutselt veendunud, et kui kasutada raamatus kirjeldatud strateegiaid ja taktikaid meeskonna toetamiseks ja missiooni täitmiseks, on edu garanteeritud. „Kui meeskond on edukas, võidad ka sina, nii juhi kui inimesena. Kõige tähtsam on see, et sinu inimesed võidavad – see ongi tõeline juhtimine.“

 

Igaüks meist on juht, olenemata ametinimetusest, sest suuname ja mõjutame oma käitumise ning tegudega ümbritsevat maailma. Juhtimine kui tegevus on aga oskus, mida saab õppida ainult praktika kaudu. Jocko Willinki raamistik, mis keskendub vastutuse võtmisele ning probleemide lahendamisele, loob selleks parima keskkonna.

Jocko on sellesse käsiraamatusse koondanud äärmiselt efektiivsed ja universaalsed juhtimise põhimõtted, sidudes omavahel suurepäraselt militaar-, äri- ja argipäeva olukorrad koos rohkete illustreerivate näidetega.

„Juhtimise strateegia ja taktika“ aitab nii ennast kui ka teisi juhina arendada, sobides ideaalselt igasse raamaturiiulisse.

 Martin Jõesaar
reservohvitser, Combat Ready kaasasutaja

 

Kes võiks seda raamatud kindlasti lugeda? Sellest räägib Jocko Willink videos, mida saad vaadata siit.

Sisukord

SISSEJUHATUS. Juhtimise õppimise alused   11

 

Esimene osa. JUHTIMISSTRATEEGIAD

ALUSTÕED

Esimene rühm: eemaldumine   23

Teine rühm: ülbus ja alandlikkus   28

Kolmas rühm: piiride ületamine   37

Lahingureeglid ja juhtimispõhimõtted  40

Suhete jõud   50

Mängi mängu   53

Millal on vastuhakk omal kohal?   56

Sünnitakse või saadakse?   61

Juhtimine ja manipuleerimine  67

Alluta oma ego   69

Juhid räägivad tõtt   73

Õpi  77

 

ALUSPÕHIMÕTTED

Ole võimekas ja küsi abi   79

Usalduse võitmine ja suhete ülesehitamine   81

Käsuliini pidi alla   82

Käsuliini pidi üles   84

Usaldus ja hajutatud juhtimine   85

Mõjuvõimu ja lugupidamise väljateenimine   87

Ülim vastutus kõige eest   88

Ennetav vastutus    92

Vastutuse võtmine siis, kui sind süüdistatakse   93

Korja padrunikestad üles   95

Juhtimine tagantpoolt   97

Ära reageeri üle   101

Mul ükskõik   102

Kõik on ühesugused, igaüks on eriline   103

Lase loodusel oma tööd teha  108

Isolatsioon juhina   109

Tea, mis on tähtis ja mis mitte  110

 

PÕHIMÕTTED

Meeskonna kõige tähtsam liige   113

Kontrolli ulatus   114

Hoolitse oma inimeste eest distsipliiniga   117

Pealesunnitud kord   119

Uhkus   121

Käskude jagamine   126

Jah-mehed   129

Erand põhimõttest: pole olemas halbu meeskondi, on ainult halvad juhid   130

 

Teine osa. JUHTIMISE TAKTIKA

JUHIKS SAAMINE

Kuidas värske juhina hakkama saada   135

Kuidas juhiks valitud saada  137

Kui sind ei valita   138

Petja sündroom   139

Juhi ebakindlus   142

Toetajast või kolleegist juhiks   143

Vimmast üle saamine  147

Linnas on uus šerif   148

Pea hoogu, Rambo!   151

 

JUHTIMISOSKUSED

Millal ohjad haarata ja juhtima hakata   155

Ära võta isiklikult   159

Ära asu kaitsepositsioonile   160

Korduva otsustamise protsess   162

Hajutatud juhtimine või laisk delegeerimine   165

Lihtsam väljapääs   166

Maine hindamine   168

Harju mõjutama   169

Kõik on hästi (aga mitte nii hästi)   174

 

MANÖÖVRID

Juhtimise abil õpetamine ja loomine   177

Negatiivse suhtumise korrigeerimine   177

Tagasihoidlikkuse õpetamine   182

Enesekindluse tekitamine või taastamine   184

Kõrgetasemeliste meeskonnamängijate loomine   185

Kolleegide juhtimine   186

Mikrojuhtiv, otsustusvõimetu või nõrk juht   190

Millal mikrojuhtida   194

Boss tahab kogu au endale saada   197

Juht, keda on peaaegu võimatu kaitsta   199

Stressi leevendus   201

Karistus   204

Millal loobuda   206

 

KOMMUNIKATSIOON

Anna üksustele infot   213

Kuulujutukontroll   217

Selged juhised   218

Sest mina ütlen nii   220

Mikside rada  222

Taktitundeline tõerääkimine   225

Tasakaalus kiitus   228

Lootus   232

Ultimaatumid   233

Ultimaatumi esitamine juhina   233

Ultimaatumi esitamine alluvana   235

Kui sinule esitatakse ultimaatum   236

Peegelda ja vähenda   237

Millal alluvate peale karjuda    239

Pane inimesed kuulama   242

Vabandamine   243

Ole sõbralik, aga vali sõnu   244

Ole eeskujuks    245

 

Kokkuvõte. Kõik sõltub sinust, aga ei tiirle ümber sinu   247

 

Arvustused

Martin JõesaarCombat Ready kaasasutaja

Jocko Willink: lõpuks taanduvad kõik probleemid juhtimisprobleemideks

Jocko Willinkil on suurepärane oskus siduda militaar- ja ärimaailm. Tuues hulga näiteid ning lahendusi mõlemast, tõestab ta selgelt, et juhtimise põhimõtted on universaalsed.

Jocko on USA mereväe eriüksuse NAVY SEAL suure lahingukogemusega ohvitser, kes töötas välja enamiku SEALi juhtide koolitussüsteemist. Seda arendades pani ta kirja põhimõtted, kuidas lahendada juhtimisalaseid ülesandeid. Need toimivad absoluutselt igas valdkonnas.

Kõik algab vastutuse võtmisest, millele keskendub Jocko Willinki ja Leif Babini esimene raamat „Ülim vastutus“ (ingl „Extreme Owner­ship“). Võttes vastutuse kõige eest, mis meie elus toimub, kontrollime oma elu. Me ei otsi vabandusi ega süüdista teisi, kui miski ei lähe nii, nagu me tahtsime, vaid tunnistame, et me saanuksime ka ise paremini teha. Seejärel keskendume asjadele, mida me saame olukorra parandamiseks teha kohe. Lõpetuseks keskendume protsessi või oma tegevuste muutmisele, et sama probleemi edaspidi ennetada.

Paraku on siin omad ohud. Kuigi autorid valisid esimese raamatu pealkirja teadlikult sõna extreme, pole äärmused kunagi head. Elu on harva must-valge ja juhtidena peame lahendama ülikeerulisi olukordi, mis mõjutavad paljude elusid. Oluline on otsustades juhinduda organisatsiooni eesmärkidest, suhete hoidmisest ja arendamisest. Kui organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest saadakse selgelt aru, on ka siin tekkivad vastuolud lahendatavad.

„Juhtimise strateegia ja taktika“ on oluline täiendus Jocko olemasolevale raamistikule. Nagu varasemates raamatutes, kasutab ta nüüdki rohkesti lahingusituatsioonide kirjeldusi ja näiteid enda teenistusest SEALi üksuses, et rõhutada õpikohtade tähtsust. Sõda iseloomustavad pidevalt muutuv keskkond, napp informatsioon, vajadus kiiresti otsustada ja tugev stress. Ärimaailma saab iseloomustada täpselt samamoodi, mistõttu on nendest näidetest palju õppida ka neil, kes ei ole militaarvaldkonnaga kokku puutunud.

Ei ole olemas halbu meeskondi, on ainult halvad juhid

See on ütlus, mis leiab korduvalt kinnitust nii selles raamatus kui ka samateemalistel koolitustel. Maailm muutub pidevalt, kuid see, kuidas ja kui kiiresti me suudame kohaneda, oleneb juhtimisest: lõpuks taanduvad kõik probleemid juhtimisprobleemideks. Seetõttu peab juhtide arendamine olema iga ettevõtte üks suurimaid prioriteete.

Kõikide Jocko raamatute läbiv teema on juhtide koolitamine ja arendamine. Juhtimine on oskus ning seda peab õppima praktika kaudu. Sel põhjusel on Jocko koos oma meeskonnaga ehitanud üles ettevõtte Echelon Front. Eestis ja Põhja­Euroopas on nende koostööpartner ettevõte Combat Ready, mis keskendub samuti vastutuse võtmise kultuuri loomisele organisatsioonides, aga ka juhtide arendamisele praktilise treeningu kaudu.

Vastutuse võtmise kultuuri loomine saab alguse meist kõigist. Igaüks peab olema valmis juhtima, seda olenemata ametinimetusest: mõjutame me ju oma valikutega nii alluvaid ja kolleege kui ka juhte ning koostööpartnereid. Keskendudes vastutuse võtmisele ja probleemide lahenduste leidmisele, suuname teisigi järjest rohkem sama tegema. Kui lisada siia teadlik ja pidev juhtide arendamine, tekib organisatsioonis vastutuse võtmise kultuur, mis loob võimalused suurepäraste tulemuste saavutamiseks. Jocko raamatud ja koolitused annavad võimaluse rakendada juhtimisvõtteid, mis on teinud SEALi üheks parimaks eriüksuseks kogu maailmas.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga
Juhtimise strateegia ja taktika

Juhtimise strateegia ja taktika

Jocko Willink
Käsiraamat
Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

New York Timesi bestseller.

Mis saab siis, kui asuda juhtima oma seniseid kolleege? Kuidas juhina mõistlikult tunnustust jagada? Aga karistust? Millal asuda mikrojuhtima ning millal tõsta sootuks käed? Kuidas jagada kriitikat ausalt, kuid taktitundeliselt? „Juhtimise strateegia ja taktika“ on praktiline käsiraamat, mis aitab juhtidel teha seda, milleks nad on valitud – juhtida.

Kui oled juht, pole sul mingeid vabandusi, toonitab Jocko Willink, suure lahingukogemusega USA mereväe eriüksuse NAVY SEAL ohvitser, kes töötas välja suure osa SEAL üksuse juhtide koolitussüsteemist. „Sina pead otsused vastu võtma. Sina pead suhteid looma. Sina pead suhtlema nii, et kõik saaksid sinust aru. Pead kontrollima oma ego ja emotsioone. Pead suutma eemalduda. Pead suutma kinnistada uhkust oma meeskonna tegevustesse. Pead suutma neid välja õpetada. Pead olema tasakaalukas, taktitundeline, teadlik ja võtma vastutust.“ See nimekiri on lõputu, moodustades keeruka süsteemi, mida nimetame juhtimiseks.

„Kõik sõltub sinust, aga ei tiirle ümber sinu,“ just nõnda mõtestab Jocko lahti juhi rolli meeskonnas. Juhtimine on meeskonnamäng ning meeskond on alati palju tähtsam kui juht. „Sel hetkel, kui sead oma huvid meeskonna omadest ettepoole, oled juhina läbi kukkunud. Eksid rängalt, kui arvad, et tuled sellest puhtalt välja ja et meeskond ei märka sinu enesekeskseid manöövreid.“

Erusõjaväelasena on Jocko asunud tsiviiljuhte õpetama samade põhimõtete järgi nagu kunagi mereväe eriüksuse juhte, sest lahinguvälja juhtimispõhimõtted pädevad igasugustes olukordades. Ta on absoluutselt veendunud, et kui kasutada raamatus kirjeldatud strateegiaid ja taktikaid meeskonna toetamiseks ja missiooni täitmiseks, on edu garanteeritud. „Kui meeskond on edukas, võidad ka sina, nii juhi kui inimesena. Kõige tähtsam on see, et sinu inimesed võidavad – see ongi tõeline juhtimine.“

 

Igaüks meist on juht, olenemata ametinimetusest, sest suuname ja mõjutame oma käitumise ning tegudega ümbritsevat maailma. Juhtimine kui tegevus on aga oskus, mida saab õppida ainult praktika kaudu. Jocko Willinki raamistik, mis keskendub vastutuse võtmisele ning probleemide lahendamisele, loob selleks parima keskkonna.

Jocko on sellesse käsiraamatusse koondanud äärmiselt efektiivsed ja universaalsed juhtimise põhimõtted, sidudes omavahel suurepäraselt militaar-, äri- ja argipäeva olukorrad koos rohkete illustreerivate näidetega.

„Juhtimise strateegia ja taktika“ aitab nii ennast kui ka teisi juhina arendada, sobides ideaalselt igasse raamaturiiulisse.

 Martin Jõesaar
reservohvitser, Combat Ready kaasasutaja

 

Kes võiks seda raamatud kindlasti lugeda? Sellest räägib Jocko Willink videos, mida saad vaadata siit.

Lisainfo

Jocko Willink
Lehekülgi: 248
Ilmub: 01.05.2022
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

SISSEJUHATUS. Juhtimise õppimise alused   11

 

Esimene osa. JUHTIMISSTRATEEGIAD

ALUSTÕED

Esimene rühm: eemaldumine   23

Teine rühm: ülbus ja alandlikkus   28

Kolmas rühm: piiride ületamine   37

Lahingureeglid ja juhtimispõhimõtted  40

Suhete jõud   50

Mängi mängu   53

Millal on vastuhakk omal kohal?   56

Sünnitakse või saadakse?   61

Juhtimine ja manipuleerimine  67

Alluta oma ego   69

Juhid räägivad tõtt   73

Õpi  77

 

ALUSPÕHIMÕTTED

Ole võimekas ja küsi abi   79

Usalduse võitmine ja suhete ülesehitamine   81

Käsuliini pidi alla   82

Käsuliini pidi üles   84

Usaldus ja hajutatud juhtimine   85

Mõjuvõimu ja lugupidamise väljateenimine   87

Ülim vastutus kõige eest   88

Ennetav vastutus    92

Vastutuse võtmine siis, kui sind süüdistatakse   93

Korja padrunikestad üles   95

Juhtimine tagantpoolt   97

Ära reageeri üle   101

Mul ükskõik   102

Kõik on ühesugused, igaüks on eriline   103

Lase loodusel oma tööd teha  108

Isolatsioon juhina   109

Tea, mis on tähtis ja mis mitte  110

 

PÕHIMÕTTED

Meeskonna kõige tähtsam liige   113

Kontrolli ulatus   114

Hoolitse oma inimeste eest distsipliiniga   117

Pealesunnitud kord   119

Uhkus   121

Käskude jagamine   126

Jah-mehed   129

Erand põhimõttest: pole olemas halbu meeskondi, on ainult halvad juhid   130

 

Teine osa. JUHTIMISE TAKTIKA

JUHIKS SAAMINE

Kuidas värske juhina hakkama saada   135

Kuidas juhiks valitud saada  137

Kui sind ei valita   138

Petja sündroom   139

Juhi ebakindlus   142

Toetajast või kolleegist juhiks   143

Vimmast üle saamine  147

Linnas on uus šerif   148

Pea hoogu, Rambo!   151

 

JUHTIMISOSKUSED

Millal ohjad haarata ja juhtima hakata   155

Ära võta isiklikult   159

Ära asu kaitsepositsioonile   160

Korduva otsustamise protsess   162

Hajutatud juhtimine või laisk delegeerimine   165

Lihtsam väljapääs   166

Maine hindamine   168

Harju mõjutama   169

Kõik on hästi (aga mitte nii hästi)   174

 

MANÖÖVRID

Juhtimise abil õpetamine ja loomine   177

Negatiivse suhtumise korrigeerimine   177

Tagasihoidlikkuse õpetamine   182

Enesekindluse tekitamine või taastamine   184

Kõrgetasemeliste meeskonnamängijate loomine   185

Kolleegide juhtimine   186

Mikrojuhtiv, otsustusvõimetu või nõrk juht   190

Millal mikrojuhtida   194

Boss tahab kogu au endale saada   197

Juht, keda on peaaegu võimatu kaitsta   199

Stressi leevendus   201

Karistus   204

Millal loobuda   206

 

KOMMUNIKATSIOON

Anna üksustele infot   213

Kuulujutukontroll   217

Selged juhised   218

Sest mina ütlen nii   220

Mikside rada  222

Taktitundeline tõerääkimine   225

Tasakaalus kiitus   228

Lootus   232

Ultimaatumid   233

Ultimaatumi esitamine juhina   233

Ultimaatumi esitamine alluvana   235

Kui sinule esitatakse ultimaatum   236

Peegelda ja vähenda   237

Millal alluvate peale karjuda    239

Pane inimesed kuulama   242

Vabandamine   243

Ole sõbralik, aga vali sõnu   244

Ole eeskujuks    245

 

Kokkuvõte. Kõik sõltub sinust, aga ei tiirle ümber sinu   247

 

Arvustused (1)

Martin JõesaarCombat Ready kaasasutaja

Jocko Willink: lõpuks taanduvad kõik probleemid juhtimisprobleemideks

Jocko Willinkil on suurepärane oskus siduda militaar- ja ärimaailm. Tuues hulga näiteid ning lahendusi mõlemast, tõestab ta selgelt, et juhtimise põhimõtted on universaalsed.

Jocko on USA mereväe eriüksuse NAVY SEAL suure lahingukogemusega ohvitser, kes töötas välja enamiku SEALi juhtide koolitussüsteemist. Seda arendades pani ta kirja põhimõtted, kuidas lahendada juhtimisalaseid ülesandeid. Need toimivad absoluutselt igas valdkonnas.

Kõik algab vastutuse võtmisest, millele keskendub Jocko Willinki ja Leif Babini esimene raamat „Ülim vastutus“ (ingl „Extreme Owner­ship“). Võttes vastutuse kõige eest, mis meie elus toimub, kontrollime oma elu. Me ei otsi vabandusi ega süüdista teisi, kui miski ei lähe nii, nagu me tahtsime, vaid tunnistame, et me saanuksime ka ise paremini teha. Seejärel keskendume asjadele, mida me saame olukorra parandamiseks teha kohe. Lõpetuseks keskendume protsessi või oma tegevuste muutmisele, et sama probleemi edaspidi ennetada.

Paraku on siin omad ohud. Kuigi autorid valisid esimese raamatu pealkirja teadlikult sõna extreme, pole äärmused kunagi head. Elu on harva must-valge ja juhtidena peame lahendama ülikeerulisi olukordi, mis mõjutavad paljude elusid. Oluline on otsustades juhinduda organisatsiooni eesmärkidest, suhete hoidmisest ja arendamisest. Kui organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest saadakse selgelt aru, on ka siin tekkivad vastuolud lahendatavad.

„Juhtimise strateegia ja taktika“ on oluline täiendus Jocko olemasolevale raamistikule. Nagu varasemates raamatutes, kasutab ta nüüdki rohkesti lahingusituatsioonide kirjeldusi ja näiteid enda teenistusest SEALi üksuses, et rõhutada õpikohtade tähtsust. Sõda iseloomustavad pidevalt muutuv keskkond, napp informatsioon, vajadus kiiresti otsustada ja tugev stress. Ärimaailma saab iseloomustada täpselt samamoodi, mistõttu on nendest näidetest palju õppida ka neil, kes ei ole militaarvaldkonnaga kokku puutunud.

Ei ole olemas halbu meeskondi, on ainult halvad juhid

See on ütlus, mis leiab korduvalt kinnitust nii selles raamatus kui ka samateemalistel koolitustel. Maailm muutub pidevalt, kuid see, kuidas ja kui kiiresti me suudame kohaneda, oleneb juhtimisest: lõpuks taanduvad kõik probleemid juhtimisprobleemideks. Seetõttu peab juhtide arendamine olema iga ettevõtte üks suurimaid prioriteete.

Kõikide Jocko raamatute läbiv teema on juhtide koolitamine ja arendamine. Juhtimine on oskus ning seda peab õppima praktika kaudu. Sel põhjusel on Jocko koos oma meeskonnaga ehitanud üles ettevõtte Echelon Front. Eestis ja Põhja­Euroopas on nende koostööpartner ettevõte Combat Ready, mis keskendub samuti vastutuse võtmise kultuuri loomisele organisatsioonides, aga ka juhtide arendamisele praktilise treeningu kaudu.

Vastutuse võtmise kultuuri loomine saab alguse meist kõigist. Igaüks peab olema valmis juhtima, seda olenemata ametinimetusest: mõjutame me ju oma valikutega nii alluvaid ja kolleege kui ka juhte ning koostööpartnereid. Keskendudes vastutuse võtmisele ja probleemide lahenduste leidmisele, suuname teisigi järjest rohkem sama tegema. Kui lisada siia teadlik ja pidev juhtide arendamine, tekib organisatsioonis vastutuse võtmise kultuur, mis loob võimalused suurepäraste tulemuste saavutamiseks. Jocko raamatud ja koolitused annavad võimaluse rakendada juhtimisvõtteid, mis on teinud SEALi üheks parimaks eriüksuseks kogu maailmas.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]