Juhtimispsühholoogia

Kuidas innustada ja juhtida meeskonnas erinevaid inimtüüpe?

Juhtimispsühholoogia

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Inimeste ootused on tihti väga erinevad ning neid käivitavad ja pidurdavad täiesti erinevad asjad. Juhtimispsühholoogias ei kehti reegel, et juhi nii, nagu sa tahaksid, et sind juhitakse. Pigem peetakse seda üheks kõige suuremaks veaks. Juhi jaoks on oluline väljakutse valida iga töötaja puhul õige lähenemine ja hoiduda suhtlemisvigadest.

Koolituse eesmärk on õppida tundma enda meeskonnas töötavaid inimtüüpe ning seda, kuidas neid innustada ja juhtida.

Sihtgrupp: juhid, kelle põhifookus on inimeste töö koordineerimine

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimusest:

 • Kas Sinu töönädalast moodustab enam kui pool töö inimestega?
 • Oled tundnud, et Sa ei saa aru, miks mõni töötaja nii käitub või reageerib?
 • Sul on vahel tunne, et mõne töötaja puhul jooksed nagu peaga vastu seina?
 • Oled kogenud, et mõne töötajaga on Sul oluliselt keerulisem suhelda kui mõne teisega?
 • Kas Sinu jaoks on väljakutse värbamisel või uue ametikoha pakkumisel teha õigeid valikuid?
 • Kas Sa tahad rohkem teada, kuidas Sa juhina eri inimtüüpidele mõjud?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab ära tunda erinevaid inimtüüpe oma meeskonnas;
 • loob oma meeskonna ja enda inimtüüpide kaardi;
 • saab paremini aru oma juhtimisstiilist ja selle mõjust erinevatele inimtüüpidele;
 • oskab inimtüübist lähtuvalt ülesandeid jagada, tunnustada, tagasisidet anda ning konflikte lahendada;
 • oskab teadlikult suunata oma käitumist juhina nii, et kõik meeskonna liikmed tunneksid end turvaliselt ja motiveerituna;
 • oskab kasutada teadmisi erinevatest inimtüüpidest personali valikul, karjääri planeerimisel ja tööülesannete jagamisel.

Metoodika:

Koolituse käigus koostab iga osaleja enda ja oma meeskonna inimtüüpide kaardi. Uute oskuste kinnistamiseks lahendatakse erinevaid ülesandeid, juhtumi analüüse ning mitu lõbusat testi. Täiskasvanud inimene õpib praktilise kogemuse abil, seetõttu on koolituse oluline osa igapäevase juhtimisega seotud ülesannetel ja harjutustel. Koolituse tulemusena saab osaleja töövihiku, mis on otseselt tema meeskonna põhine ning aitab edaspidi õpitut meelde tuletada. Kasutatakse palju lugusid ja näiteid, kuidas eri inimtüübid meeskonnas käituvad. 

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Koolitust viib läbi Aira Tammemäe.

Aira Tammemäe on lõpetanud režii eriala, TTÜ ärikorralduse magistrantuuri (magistritöö: efektiivsusmudeli rakendamine müügitegevuse täiustamiseks) ja psühholoogia magistrantuuri (magistritöö: sümbolite kasutamine isiksuse tüpologiseerimisel), õppinud aastatel 2004-2005 Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Aira Tammemäe on töötanud 14 aastat finantsvaldkonnas, sellest 12 aastat juhina. Aastal 2005 asutas ta firma AT Treeningud (www.treeningud.ee), kus ta on töötanud viimased 14 aastat treenerina. Tema koolitusprogrammid on sümbioos psühholoogiast ja ärist. Mais 2010 ilmus Aira esimene raamat „Inimtüüpide maagiline maailm“.

Vaata videot koolitajast SIIT. 

 

Tagasiside koolitusele ja koolitajale:

✔️  "Väga valgustav koolitus."
✔️  "Koolitus meeldis väga - lõbus ja infoküllane."
✔️  "Oskan paremini konflikte lahendada meeskonnas."
✔️  "Õppisin inimestele tagasisidet andma, enda ärritumist kontrollima ja inimestest aru saama."
✔️  "Koolitajal oli väga hea kontakt koolitatavatega. Positiivne ja arendav päev, hea teema käsitlus - haarav koolitus."

Väiko Dorbek: "Paljud teavad Airat kui konsultanti ja koolitajat, kelle seminarid ei jäta auditooriumit kunagi ükskõikseks ning kust alati saab ammutada uusi mõtteid edasiliikumiseks. Teised aga teavad teada kui kirglikku rändajat-matkajat-alpinisti, kelle matkakoolitustest ning ekspeditsioonidest on kerge jääda sõltuvusse. Omaltpoolt lisaksin, et Aira on inimene, kes ei jäta kedagi ükskõikseks ning kellel on teistele alati midagi anda."

Loe ka koolituse teemalist artiklit: Ära juhi nii, nagu sa tahaksid, et sind juhitakse

Koolitajad

 • Aira Tammemäe

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner

  Aira Tammemäe

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine

09:45 – 11:30

1. Milline juht sa oled?

Koos tehakse läbi lõbus inimtüüpide analüüs Karupoeg Puhhi tegelaste baasil. Analüüsi aluseks on Fritz Riemanni nelja hirmu põhivormi teooria. Tuvastame Puhhi, Jänese, Iiahi ja Notsu isiksustüüpide olemuse, tüüpilised tugevused ja „kiiksud”, millega on endal kasulik teadlikult tegeleda. Kuidas ma juhina mõjun? Mida pean endas arendama?

Kasutatavad meetodid: isiksuse analüüs (kaks etappi), juhtimissituatsioonide näited, eri inimtüüpide tutvustused

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kes Sinu meeskonnas tegelikult töötavad?

See, mis ühe jaoks on hea, võib teise inimtüübi puhul mõjuda hoopis arengut pärssivalt. Kujundame inimtüübist tulenevad neli erinevat lähenemist:

 • Kuidas innustada?
 • Millist tuge pakkuda?
 • Mis lükkab käima arengu?
 • Kuidas lahendada probleeme?
 • Kuidas anda tagasisidet? Selle osa tulemusena saab iga juht oma meeskonna kaardi, mille abil igapäevast juhtimist tõhusamaks muuta.

Kasutatavad meetodid: analüüs, grupitööd, harjutused, näited

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Eri inimtüüpide vaheline koostöö

 • Kes kellega sobib?
 • Kuidas Sa ise juhina erinevate inimtüüpidega oma meeskonnas sobitud, kus on võimalused ja ohukohad?
 • Millised on eri inimtüüpidele sobivamad tegevused ja kus nad pigem hätta jäävad?

Kasutatavad meetodid: analüüs, näited

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Juhtimispsühholoogia intrigeerivad väljakutsed

 • Ego kaitsemehhanismid sinu meeskonnas
 • Projektsioonide hävitav ja toetav mõju meeskonnas.

Kasutatavad meetodid: analüüs, harjutused

Juhtimispsühholoogia

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Inimeste ootused on tihti väga erinevad ning neid käivitavad ja pidurdavad täiesti erinevad asjad. Juhtimispsühholoogias ei kehti reegel, et juhi nii, nagu sa tahaksid, et sind juhitakse. Pigem peetakse seda üheks kõige suuremaks veaks. Juhi jaoks on oluline väljakutse valida iga töötaja puhul õige lähenemine ja hoiduda suhtlemisvigadest.

Koolituse eesmärk on õppida tundma enda meeskonnas töötavaid inimtüüpe ning seda, kuidas neid innustada ja juhtida.

Sihtgrupp: juhid, kelle põhifookus on inimeste töö koordineerimine

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimusest:

 • Kas Sinu töönädalast moodustab enam kui pool töö inimestega?
 • Oled tundnud, et Sa ei saa aru, miks mõni töötaja nii käitub või reageerib?
 • Sul on vahel tunne, et mõne töötaja puhul jooksed nagu peaga vastu seina?
 • Oled kogenud, et mõne töötajaga on Sul oluliselt keerulisem suhelda kui mõne teisega?
 • Kas Sinu jaoks on väljakutse värbamisel või uue ametikoha pakkumisel teha õigeid valikuid?
 • Kas Sa tahad rohkem teada, kuidas Sa juhina eri inimtüüpidele mõjud?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab ära tunda erinevaid inimtüüpe oma meeskonnas;
 • loob oma meeskonna ja enda inimtüüpide kaardi;
 • saab paremini aru oma juhtimisstiilist ja selle mõjust erinevatele inimtüüpidele;
 • oskab inimtüübist lähtuvalt ülesandeid jagada, tunnustada, tagasisidet anda ning konflikte lahendada;
 • oskab teadlikult suunata oma käitumist juhina nii, et kõik meeskonna liikmed tunneksid end turvaliselt ja motiveerituna;
 • oskab kasutada teadmisi erinevatest inimtüüpidest personali valikul, karjääri planeerimisel ja tööülesannete jagamisel.

Metoodika:

Koolituse käigus koostab iga osaleja enda ja oma meeskonna inimtüüpide kaardi. Uute oskuste kinnistamiseks lahendatakse erinevaid ülesandeid, juhtumi analüüse ning mitu lõbusat testi. Täiskasvanud inimene õpib praktilise kogemuse abil, seetõttu on koolituse oluline osa igapäevase juhtimisega seotud ülesannetel ja harjutustel. Koolituse tulemusena saab osaleja töövihiku, mis on otseselt tema meeskonna põhine ning aitab edaspidi õpitut meelde tuletada. Kasutatakse palju lugusid ja näiteid, kuidas eri inimtüübid meeskonnas käituvad. 

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Koolitust viib läbi Aira Tammemäe.

Aira Tammemäe on lõpetanud režii eriala, TTÜ ärikorralduse magistrantuuri (magistritöö: efektiivsusmudeli rakendamine müügitegevuse täiustamiseks) ja psühholoogia magistrantuuri (magistritöö: sümbolite kasutamine isiksuse tüpologiseerimisel), õppinud aastatel 2004-2005 Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Aira Tammemäe on töötanud 14 aastat finantsvaldkonnas, sellest 12 aastat juhina. Aastal 2005 asutas ta firma AT Treeningud (www.treeningud.ee), kus ta on töötanud viimased 14 aastat treenerina. Tema koolitusprogrammid on sümbioos psühholoogiast ja ärist. Mais 2010 ilmus Aira esimene raamat „Inimtüüpide maagiline maailm“.

Vaata videot koolitajast SIIT. 

 

Tagasiside koolitusele ja koolitajale:

✔️  "Väga valgustav koolitus."
✔️  "Koolitus meeldis väga - lõbus ja infoküllane."
✔️  "Oskan paremini konflikte lahendada meeskonnas."
✔️  "Õppisin inimestele tagasisidet andma, enda ärritumist kontrollima ja inimestest aru saama."
✔️  "Koolitajal oli väga hea kontakt koolitatavatega. Positiivne ja arendav päev, hea teema käsitlus - haarav koolitus."

Väiko Dorbek: "Paljud teavad Airat kui konsultanti ja koolitajat, kelle seminarid ei jäta auditooriumit kunagi ükskõikseks ning kust alati saab ammutada uusi mõtteid edasiliikumiseks. Teised aga teavad teada kui kirglikku rändajat-matkajat-alpinisti, kelle matkakoolitustest ning ekspeditsioonidest on kerge jääda sõltuvusse. Omaltpoolt lisaksin, et Aira on inimene, kes ei jäta kedagi ükskõikseks ning kellel on teistele alati midagi anda."

Loe ka koolituse teemalist artiklit: Ära juhi nii, nagu sa tahaksid, et sind juhitakse

Koolitajad

 • Aira Tammemäe

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner

  Aira Tammemäe

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine

09:45 – 11:30

1. Milline juht sa oled?

Koos tehakse läbi lõbus inimtüüpide analüüs Karupoeg Puhhi tegelaste baasil. Analüüsi aluseks on Fritz Riemanni nelja hirmu põhivormi teooria. Tuvastame Puhhi, Jänese, Iiahi ja Notsu isiksustüüpide olemuse, tüüpilised tugevused ja „kiiksud”, millega on endal kasulik teadlikult tegeleda. Kuidas ma juhina mõjun? Mida pean endas arendama?

Kasutatavad meetodid: isiksuse analüüs (kaks etappi), juhtimissituatsioonide näited, eri inimtüüpide tutvustused

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kes Sinu meeskonnas tegelikult töötavad?

See, mis ühe jaoks on hea, võib teise inimtüübi puhul mõjuda hoopis arengut pärssivalt. Kujundame inimtüübist tulenevad neli erinevat lähenemist:

 • Kuidas innustada?
 • Millist tuge pakkuda?
 • Mis lükkab käima arengu?
 • Kuidas lahendada probleeme?
 • Kuidas anda tagasisidet? Selle osa tulemusena saab iga juht oma meeskonna kaardi, mille abil igapäevast juhtimist tõhusamaks muuta.

Kasutatavad meetodid: analüüs, grupitööd, harjutused, näited

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Eri inimtüüpide vaheline koostöö

 • Kes kellega sobib?
 • Kuidas Sa ise juhina erinevate inimtüüpidega oma meeskonnas sobitud, kus on võimalused ja ohukohad?
 • Millised on eri inimtüüpidele sobivamad tegevused ja kus nad pigem hätta jäävad?

Kasutatavad meetodid: analüüs, näited

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Juhtimispsühholoogia intrigeerivad väljakutsed

 • Ego kaitsemehhanismid sinu meeskonnas
 • Projektsioonide hävitav ja toetav mõju meeskonnas.

Kasutatavad meetodid: analüüs, harjutused

Registreerimine

Hind
Osalejaid

22.10.2024 Juhtimispsühholoogia

549,00 €

669,78 € km-ga

22.10.2024 Juhtimispsühholoogia

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite hindamine toimub arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumisRatastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]