Juhtimispsühholoogia

Kuidas innustada ja juhtida meeskonnas erinevaid inimtüüpe?

Juhtimispsühholoogia

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Inimeste ootused on tihti väga erinevad ning neid käivitavad ja pidurdavad täiesti erinevad asjad. Juhtimispsühholoogias ei kehti reegel, et juhi nii, nagu sa tahaksid, et sind juhitakse. Pigem peetakse seda üheks kõige suuremaks veaks. Juhi jaoks on oluline väljakutse valida iga töötaja puhul õige lähenemine ja hoiduda suhtlemisvigadest.

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on õppida tundma enda meeskonnas töötavaid inimtüüpe ning seda, kuidas neid innustada ja juhtida.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud juhid, kelle põhifookus on inimeste töö koordineerimine.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimusest:

 • Kas Sinu töönädalast moodustab enam kui pool töö inimestega?
 • Oled tundnud, et Sa ei saa aru, miks mõni töötaja nii käitub või reageerib?
 • Sul on vahel tunne, et mõne töötaja puhul jooksed nagu peaga vastu seina?
 • Oled kogenud, et mõne töötajaga on Sul oluliselt keerulisem suhelda kui mõne teisega?
 • Kas Sinu jaoks on väljakutse värbamisel või uue ametikoha pakkumisel teha õigeid valikuid?
 • Kas Sa tahad rohkem teada, kuidas Sa juhina eri inimtüüpidele mõjud?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab ära tunda erinevaid inimtüüpe oma meeskonnas;
 • Loob oma meeskonna ja enda inimtüüpide kaardi;
 • Saab paremini aru oma juhtimisstiilist ja selle mõjust erinevatele inimtüüpidele;
 • Oskab inimtüübist lähtuvalt ülesandeid jagada, tunnustada, tagasisidet anda ning konflikte lahendada;
 • Oskab teadlikult suunata oma käitumist juhina nii, et kõik meeskonna liikmed tunneksid end turvaliselt ja motiveerituna;
 • Oskab kasutada teadmisi erinevatest inimtüüpidest personali valikul, karjääri planeerimisel ja tööülesannete jagamisel.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse käigus koostab iga osaleja enda ja oma meeskonna inimtüüpide kaardi. Uute oskuste kinnistamiseks lahendatakse erinevaid ülesandeid, juhtumi analüüse ning mitu lõbusat testi. Täiskasvanud inimene õpib praktilise kogemuse abil, seetõttu on koolituse oluline osa igapäevase juhtimisega seotud ülesannetel ja harjutustel. Koolituse tulemusena saab osaleja töövihiku, mis on otseselt tema meeskonna põhine ning aitab edaspidi õpitut meelde tuletada. Kasutatakse palju lugusid ja näiteid, kuidas eri inimtüübid meeskonnas käituvad. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Tagasiside koolitusele ja koolitajale:

✔️  "Väga valgustav koolitus."
✔️  "Koolitus meeldis väga - lõbus ja infoküllane."
✔️  "Oskan paremini konflikte lahendada meeskonnas."
✔️  "Õppisin inimestele tagasisidet andma, enda ärritumist kontrollima ja inimestest aru saama."
✔️  "Koolitajal oli väga hea kontakt koolitatavatega. Positiivne ja arendav päev, hea teema käsitlus - haarav koolitus."

"Paljud teavad Airat kui konsultanti ja koolitajat, kelle seminarid ei jäta auditooriumit kunagi ükskõikseks ning kust alati saab ammutada uusi mõtteid edasiliikumiseks. Teised aga teavad teada kui kirglikku rändajat-matkajat-alpinisti, kelle matkakoolitustest ning ekspeditsioonidest on kerge jääda sõltuvusse. Omaltpoolt lisaksin, et Aira on inimene, kes ei jäta kedagi ükskõikseks ning kellel on teistele alati midagi anda."

- Väiko Dorbek -

Loe ka koolituse teemalist artiklit:

Ära juhi nii, nagu sa tahaksid, et sind juhitakse

Koolitajad

 • Aira Tammemäe

  Aira Tammemäe on lõpetanud režii eriala, TTÜ ärikorralduse magistrantuuri (magistritöö: efektiivsusmudeli rakendamine müügitegevuse täiustamiseks) ja psühholoogia magistrantuuri (magistritöö: sümbolite kasutamine isiksuse tüpologiseerimisel), õppinud aastatel 2004-2005 Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Aira Tammemäe on töötanud 14 aastat finantsvaldkonnas, sellest 12 aastat juhina. Aastal 2005 asutas ta firma AT Treeningud (www.treeningud.ee), kus ta on töötanud viimased 14 aastat treenerina. Tema koolitusprogrammid on sümbioos psühholoogiast ja ärist. Mais 2010 ilmus Aira esimene raamat „Inimtüüpide maagiline maailm“.

  Aira Tammemäe

  Aira Tammemäe on lõpetanud režii eriala, TTÜ ärikorralduse magistrantuuri (magistritöö: efektiivsusmudeli rakendamine müügitegevuse täiustamiseks) ja psühholoogia magistrantuuri (magistritöö: sümbolite kasutamine isiksuse tüpologiseerimisel), õppinud aastatel 2004-2005 Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Aira Tammemäe on töötanud 14 aastat finantsvaldkonnas, sellest 12 aastat juhina. Aastal 2005 asutas ta firma AT Treeningud (www.treeningud.ee), kus ta on töötanud viimased 14 aastat treenerina. Tema koolitusprogrammid on sümbioos psühholoogiast ja ärist. Mais 2010 ilmus Aira esimene raamat „Inimtüüpide maagiline maailm“.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Maja taga asuvas Europarklas on parkimistasu 2 EUR/ päev. Parklasse saab siseneda Pille tänavalt või Vana-Lõuna tänavalt.

09:45 – 11:30

1. Milline juht sa oled?

Koos tehakse läbi lõbus inimtüüpide analüüs Karupoeg Puhhi tegelaste baasil. Analüüsi aluseks on Fritz Riemanni nelja hirmu põhivormi teooria. Tuvastame Puhhi, Jänese, Iiahi ja Notsu isiksustüüpide olemuse, tüüpilised tugevused ja „kiiksud”, millega on endal kasulik teadlikult tegeleda. Kuidas ma juhina mõjun? Mida pean endas arendama? Kasutatavad meetodid: isiksuse analüüs (kaks etappi); juhtimissituatsioonide näited; eri inimtüüpide tutvustused

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kes Sinu meeskonnas tegelikult töötavad?

See, mis ühe jaoks on hea, võib teise inimtüübi puhul mõjuda hoopis arengut pärssivalt. Kujundame inimtüübist tulenevad neli erinevat lähenemist:

 • Kuidas innustada?
 • Millist tuge pakkuda?
 • Mis lükkab käima arengu?
 • Kuidas lahendada probleeme?
 • Kuidas anda tagasisidet? Selle osa tulemusena saab iga juht oma meeskonna kaardi, mille abil igapäevast juhtimist tõhusamaks muuta.

Kasutatavad meetodid: analüüs, grupitööd, harjutused, näited

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Eri inimtüüpide vaheline koostöö

 • Kes kellega sobib?
 • Kuidas Sa ise juhina erinevate inimtüüpidega oma meeskonnas sobitud, kus on võimalused ja ohukohad?
 • Millised on eri inimtüüpidele sobivamad tegevused ja kus nad pigem hätta jäävad?

Kasutatavad meetodid: analüüs, näited

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Juhtimispsühholoogia intrigeerivad väljakutsed

 • Ego kaitsemehhanismid sinu meeskonnas
 • Projektsioonide hävitav ja toetav mõju meeskonnas.

Kasutatavad meetodid: analüüs, harjutused

Juhtimispsühholoogia

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Inimeste ootused on tihti väga erinevad ning neid käivitavad ja pidurdavad täiesti erinevad asjad. Juhtimispsühholoogias ei kehti reegel, et juhi nii, nagu sa tahaksid, et sind juhitakse. Pigem peetakse seda üheks kõige suuremaks veaks. Juhi jaoks on oluline väljakutse valida iga töötaja puhul õige lähenemine ja hoiduda suhtlemisvigadest.

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on õppida tundma enda meeskonnas töötavaid inimtüüpe ning seda, kuidas neid innustada ja juhtida.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud juhid, kelle põhifookus on inimeste töö koordineerimine.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimusest:

 • Kas Sinu töönädalast moodustab enam kui pool töö inimestega?
 • Oled tundnud, et Sa ei saa aru, miks mõni töötaja nii käitub või reageerib?
 • Sul on vahel tunne, et mõne töötaja puhul jooksed nagu peaga vastu seina?
 • Oled kogenud, et mõne töötajaga on Sul oluliselt keerulisem suhelda kui mõne teisega?
 • Kas Sinu jaoks on väljakutse värbamisel või uue ametikoha pakkumisel teha õigeid valikuid?
 • Kas Sa tahad rohkem teada, kuidas Sa juhina eri inimtüüpidele mõjud?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab ära tunda erinevaid inimtüüpe oma meeskonnas;
 • Loob oma meeskonna ja enda inimtüüpide kaardi;
 • Saab paremini aru oma juhtimisstiilist ja selle mõjust erinevatele inimtüüpidele;
 • Oskab inimtüübist lähtuvalt ülesandeid jagada, tunnustada, tagasisidet anda ning konflikte lahendada;
 • Oskab teadlikult suunata oma käitumist juhina nii, et kõik meeskonna liikmed tunneksid end turvaliselt ja motiveerituna;
 • Oskab kasutada teadmisi erinevatest inimtüüpidest personali valikul, karjääri planeerimisel ja tööülesannete jagamisel.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse käigus koostab iga osaleja enda ja oma meeskonna inimtüüpide kaardi. Uute oskuste kinnistamiseks lahendatakse erinevaid ülesandeid, juhtumi analüüse ning mitu lõbusat testi. Täiskasvanud inimene õpib praktilise kogemuse abil, seetõttu on koolituse oluline osa igapäevase juhtimisega seotud ülesannetel ja harjutustel. Koolituse tulemusena saab osaleja töövihiku, mis on otseselt tema meeskonna põhine ning aitab edaspidi õpitut meelde tuletada. Kasutatakse palju lugusid ja näiteid, kuidas eri inimtüübid meeskonnas käituvad. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Tagasiside koolitusele ja koolitajale:

✔️  "Väga valgustav koolitus."
✔️  "Koolitus meeldis väga - lõbus ja infoküllane."
✔️  "Oskan paremini konflikte lahendada meeskonnas."
✔️  "Õppisin inimestele tagasisidet andma, enda ärritumist kontrollima ja inimestest aru saama."
✔️  "Koolitajal oli väga hea kontakt koolitatavatega. Positiivne ja arendav päev, hea teema käsitlus - haarav koolitus."

"Paljud teavad Airat kui konsultanti ja koolitajat, kelle seminarid ei jäta auditooriumit kunagi ükskõikseks ning kust alati saab ammutada uusi mõtteid edasiliikumiseks. Teised aga teavad teada kui kirglikku rändajat-matkajat-alpinisti, kelle matkakoolitustest ning ekspeditsioonidest on kerge jääda sõltuvusse. Omaltpoolt lisaksin, et Aira on inimene, kes ei jäta kedagi ükskõikseks ning kellel on teistele alati midagi anda."

- Väiko Dorbek -

Loe ka koolituse teemalist artiklit:

Ära juhi nii, nagu sa tahaksid, et sind juhitakse

Koolitajad

 • Aira Tammemäe

  Aira Tammemäe on lõpetanud režii eriala, TTÜ ärikorralduse magistrantuuri (magistritöö: efektiivsusmudeli rakendamine müügitegevuse täiustamiseks) ja psühholoogia magistrantuuri (magistritöö: sümbolite kasutamine isiksuse tüpologiseerimisel), õppinud aastatel 2004-2005 Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Aira Tammemäe on töötanud 14 aastat finantsvaldkonnas, sellest 12 aastat juhina. Aastal 2005 asutas ta firma AT Treeningud (www.treeningud.ee), kus ta on töötanud viimased 14 aastat treenerina. Tema koolitusprogrammid on sümbioos psühholoogiast ja ärist. Mais 2010 ilmus Aira esimene raamat „Inimtüüpide maagiline maailm“.

  Aira Tammemäe

  Aira Tammemäe on lõpetanud režii eriala, TTÜ ärikorralduse magistrantuuri (magistritöö: efektiivsusmudeli rakendamine müügitegevuse täiustamiseks) ja psühholoogia magistrantuuri (magistritöö: sümbolite kasutamine isiksuse tüpologiseerimisel), õppinud aastatel 2004-2005 Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Aira Tammemäe on töötanud 14 aastat finantsvaldkonnas, sellest 12 aastat juhina. Aastal 2005 asutas ta firma AT Treeningud (www.treeningud.ee), kus ta on töötanud viimased 14 aastat treenerina. Tema koolitusprogrammid on sümbioos psühholoogiast ja ärist. Mais 2010 ilmus Aira esimene raamat „Inimtüüpide maagiline maailm“.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Maja taga asuvas Europarklas on parkimistasu 2 EUR/ päev. Parklasse saab siseneda Pille tänavalt või Vana-Lõuna tänavalt.

09:45 – 11:30

1. Milline juht sa oled?

Koos tehakse läbi lõbus inimtüüpide analüüs Karupoeg Puhhi tegelaste baasil. Analüüsi aluseks on Fritz Riemanni nelja hirmu põhivormi teooria. Tuvastame Puhhi, Jänese, Iiahi ja Notsu isiksustüüpide olemuse, tüüpilised tugevused ja „kiiksud”, millega on endal kasulik teadlikult tegeleda. Kuidas ma juhina mõjun? Mida pean endas arendama? Kasutatavad meetodid: isiksuse analüüs (kaks etappi); juhtimissituatsioonide näited; eri inimtüüpide tutvustused

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kes Sinu meeskonnas tegelikult töötavad?

See, mis ühe jaoks on hea, võib teise inimtüübi puhul mõjuda hoopis arengut pärssivalt. Kujundame inimtüübist tulenevad neli erinevat lähenemist:

 • Kuidas innustada?
 • Millist tuge pakkuda?
 • Mis lükkab käima arengu?
 • Kuidas lahendada probleeme?
 • Kuidas anda tagasisidet? Selle osa tulemusena saab iga juht oma meeskonna kaardi, mille abil igapäevast juhtimist tõhusamaks muuta.

Kasutatavad meetodid: analüüs, grupitööd, harjutused, näited

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Eri inimtüüpide vaheline koostöö

 • Kes kellega sobib?
 • Kuidas Sa ise juhina erinevate inimtüüpidega oma meeskonnas sobitud, kus on võimalused ja ohukohad?
 • Millised on eri inimtüüpidele sobivamad tegevused ja kus nad pigem hätta jäävad?

Kasutatavad meetodid: analüüs, näited

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Juhtimispsühholoogia intrigeerivad väljakutsed

 • Ego kaitsemehhanismid sinu meeskonnas
 • Projektsioonide hävitav ja toetav mõju meeskonnas.

Kasutatavad meetodid: analüüs, harjutused

Registreerimine

Hind
Osalejaid

07.02.2023 Juhtimispsühholoogia

525,00 €

630,00 € km-ga

0

19.05.2023 Juhtimispsühholoogia

525,00 €

630,00 € km-ga

0

19.10.2023 Juhtimispsühholoogia

525,00 €

630,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

07.02.2023 Juhtimispsühholoogia

OsalejaidHind
0

525,00 €

630,00 € km-ga

19.05.2023 Juhtimispsühholoogia

OsalejaidHind
0

525,00 €

630,00 € km-ga

19.10.2023 Juhtimispsühholoogia

OsalejaidHind
0

525,00 €

630,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]