Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale

Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale
Katrin Koit
Lehekülgi: 352
Ilmub: 14.03.2023
Kirjastus: Äripäev

Tootearendus tähendab segadust, vasturääkivusi, edasilükkumisi ning asjade lõputut ümbertegemist. Kõik, mis võib viltu minna, kindlasti ka läheb. Teiste vinget brändi, toodet, teenust, klienti ja kommunikatsiooni vaadates tuleb alati meeles pidada, et selle taga on olnud täpselt samasugune segadus kui sinu tootearenduses. „Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ annab sinu kasutusse konkreetsed meetodid, mille abil on lihtsam uusi teenuseid disainida ja olemasolevaid parandada.

Tihti üritatakse teenusedisaini protsessi taandada puhtale loogikale, organiseerimisele ja meeskonnatööle, ignoreerides loovust täielikult. Paljud teenusedisainerid ei ole lihtsalt kunagi visuaalse disainerina töötanud ning „kõva“ taustaga ärinõustajatel ja ettevõtjatel pole reeglina õrna aimugi, kuidas seda teha. Kui eesmärgiks on luua maagiline kliendikogemus, on disain ja loovus loogikaga võrdsed partnerid.

„Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ paneb rõhku loovale mõtteviisile, et tuua disain ja äri üksteisele lähemale. Raamatust leiad

... motivatsiooni teenusedisaini projekti alustamiseks.
... selgitusi sellest, kuhu disaini valdkond laiemalt liigub.
... kellele ja kuidas teenuseid disainitakse?
... vürtsikaid klientide ja teenusedisainerite kogemusi, millest ükski pole loodetavasti sinu ettevõttest.
... põnevad intervjuud nii mikroettevõtete kui ka ükssarvikutega.
... praktiliste ja loovate meetodite kirjeldused, mis sobivad nii algajatele kui ka edasijõudnutele.

Sisukord

Sissejuhatus 8

Võidab parim kliendikogemus 11

Ideest pimestatud. Maija Majamäki, iduettevõtja 22

Mis on disain? 25

Mis on teenusedisain? 35

Elustiiliettevõte kulgeb elu rütmis, Bubar 61

GraphoGame, teaduslike mängudega maailma parandamas 70

Kuidas hinnata teenusedisaini projekti tulemusi? 77

Civitta, analüütiline arendus 100

Kuidas osta teenusedisaini? 105

Kes on teenusedisainer? 109

Mis ei ole teenusedisain? 112

Mida teistes teenusedisainiraamatutes ei räägita? 115

Sinu esimene teenusedisaini projekt 121

Lähteülesanne ja ettevalmistavad uuringud 124

Õnnestunud disainiprojekt, Oru Hub hotell 132

Teadmiste kogumine 143

Klienditeekonna kaart 157

Teemaintervjuu 162

Vaatlus ja osalusvaatlus 168

Ankeetküsitlus 170

Fookusgrupi intervjuu 171

Viis miksi 172

Võrdlusanalüüs 173

Kliendi valuskaala 174

Jäämägi 176

Süsteemikaart 178

Päevik 181

Mõistekaart 182

Persoonade loomine 184

Trenditihnik – näe puude taga metsa 191

Kiired trendid ja buss number 71 195

Megatrendid 202

Mida teha kogutud informatsiooniga? 229

WISE – panganduse Robin Hood 238

Galerist Kati Kull, kunsti rollist kujutlusvõime arendajana 244

Soojendus. Ideebingo 260

Tehnika 1. Soovide kaev 262

Tehnika 2. Kakskümmend oletust 263

Tehnika 3. Kakskümmend küsimust 266

Tehnika 4. Nimerulett 268

Tehnika 5. Intelligentne varas 270

Tehnika 6. Trenditreener 271

Tehnika 7. Troll 272

Väärtused ja omadused 277

Nelli Kivinen, Soome positiivseim fotograaf 295

Teenuse DNA 299

Kuus mütsi 306

Sisemine kriitik 308

Positsioneerimise maatriks 310

Väärtuspakkumise disain 316

Vaba Lava, innovaatilise kontseptsiooni turule toomine 321

Prototüübid 325

Teenusekaart 328

Ruumiline mudel 332

Teenuse reklaam 334

Paberist prototüüp 336

Interaktiivsed mudelid 337

Ärimudeli disain 338

Kollaaž 340

Mida teha edasi? 343

Lõpetuseks 346a

Arvustused

Siiri Same, PhDMarketing HUB-S OÜ tegevjuht ja juhatuse liige

Teenusedisain aitab tõsta äri konkurentsivõimet. Millest alustada?

Alustada tasub raamatutest. Sest just need koondavad oma ala ekspertide juba tehtud vigu ning suuri õnnestumisi. Teema on küll oluline, kuid teenusedisaini olemust avavaid raamatuid on Eesti turul vähe.

Kui enamik teenusedisaini raamatud piirdub ülevaatega disaini põhitõdedest ja on rohkem suunatud ekspertidele või konkreetsele disaini liigile, peab Katrin Koiti uus raamat „Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ silmas ettevõtjat ja avab teenusedisaini tagamaid.

Katrini käsiraamatu peamisteks „konkurentideks“ on „This is Service Design Thinking“ (Stickdorn, Schneider) ja „This Is Service Design Doing, Applying Service Design Thinking in the real world“ (Stickdorn, Hormess et al.). Ka Kathryn Besti „Disainijuhtimise alused“ on õpetlik lugemine. Paraku on „konkurendid“ oma olemuselt kas üsna akadeemilised või käsitlevad disaini kogu selle spetsiifilisuses ja sobivad seetõttu rohkem disaineritele, mitte laiemale publikule või ettevõtjatele.

Teenusedisainist konkreetselt ettevõtjale

Katrini teenusedisaini käsiraamat on kasulik kõigile, kes otsivad sissejuhatavat infot teenusedisaini valdkonna põhitõdede kohta, pakkudes hulgaliselt praktilisi meetodeid ja näiteid. See on suurepärane lahendus ajanappuses siplevale ettevõtjale, et asjadest kiirelt aru saada ja olla seeläbi parem nii disaini tellimises kui ka protsesside lahtimõtestamises.

Katrini raamatu teevad eriliseks loovus ja tõdemus, et autor on kirjutanud selle konkreetselt ettevõtjale, just teda silmas pidades. Siit leiab rohkelt praktikute kogemusi ja juhtumiuuringuid, mis aitavad paremini mõista teenusedisainiga seotud väljakutseid, millega seistakse silmitsi disaini, äri, loovuse ja innovatsiooni valdkonnas. Lisaks on käsitletud trende, loovaid ideid ja mõõdikuid, mida teenusedisaini raamatutes tavaliselt ei kohta. Vaieldamatuks plussiks on ka omanäoline kujundus, mille on Katrin disainerina ise loonud.

Palju juttu, vähe konkreetsust

Kathryn Besti õpikulaadses raamatus „Disainijuhtimise alused“ selgitatakse erinevate distsipliinide (juhtimine, turundus, disain, finantsjuhtimine) ja osapoolte (kliendid, disainerid, projektimeeskonnad, aktsionärid) vaheliste suhete juhtimist, et avada loovtööstuse disainprojektide, meeskondade ja protsesside juhtimise põhimõtteid. Vaatluse all on loovtööstuse interdistsiplinaarne olemus, inimestevahelised suhted, ettevõtluse alused, kommunikatsioon ning juriidilised, finants- ja majanduslikud  protseduurid.

2012. aastal EASi toel Eesti Disainikeskuse ja Eesti Kunstiakadeemia poolt välja antud raamatus „Kuidas leiutada jalgratast? Disainimeelselt ettevõtlusest“ (Lehari, Meister et al.) on küll palju näiteid (nt Balteco, Edicy, Click and Grow, WePlay! NO99, KO!, Kadarbiku, Baltic Fence), kuid vähem visualiseeritud praktilisi abivahendeid ja meetodeid, kui seda on Katrini raamatus. Raamat annab ülevaate disaini põhitõdedest, kirjutab lahti disainiprotsessi, jagab konkreetseid näpunäiteid ja pakub soovituslikku lugemist aastatest 2002–2010. Põhirõhk on värvilistel näidetel, reaalsed abivahendid (template’id) võinuks olla ehk rohkem. Teiste sõnadega, tööriistad – (toote) funktsioonide puu, elukaare analüüs, väärtuse analüüs, visuaalne kollaaž, persoonide loomine, moodboard, kasutajateekonna kirjeldamine – on lahti kirjutatud vaid tekstina, mida on raske hoomata ning mõista, milles seisneb iva. Visualiseerimine oleks olnud abiks.

Kes teab, mida kliendid tahavad?

Lühike ja konkreetset ülevaadet pakkuv ning teenusedisaini reaalseid boonuseid esile toov M. J. Klaari raamat „Kuidas tootest rohkem kasu lõigata: sissejuhatus teenusedisaini“ läheneb asjadele kliendi vaatenurgast ning rõhutab küsimuse „miks“ olulisust.

Ingliskeelse raamatu „This is Service Design Doing“ kaanel ilutseb täpsustus „A PRACTITIONER’S HANDBOOK“, mida see ka on. Selles mahukas ja praktilises käsiraamatus, kus tuleb juttu elamustest ja elamusdisainist, räägitakse ka disainmõtlemisest, UX disainist, prototüüpimisest, persoonadest, eri liiki disainist ning mis peamine, see algab küsimusega: mida kliendid tahavad. Raamatu pluss on see, et neli põhitegevust on visuaalselt välja toodud: research  – ideation  – implementation  – prototyping. Näiteid leiab kolme- ja viiepäevaste teenusedisaini sessioonidest, aga ka kolmekuulise strateegilise teenusedisaini projektist.

Itaalia disainiteadlase ja Politecnico di Milano auprofessori Ezio Manzini raamatust „Disain, kui kõik disainivad. Sissejuhatus sotsiaalset innovatsiooni edendavasse disaini“ leiavad disainieksperdid palju võimalusi ja näiteid, mida tähendusrikaste ühiskondlike muutuste esilekutsumiseks kasutada. Räägitakse kokkulepetest, kogukondadest, ühiskondliku mõttevahetuse visuaalsetest töövahenditest. Selles tihedalt teksti täis raamatus on rõhk sotsiaalsel innovatsioonil ja disainil, vaid paaril lehel on joonised, ja seetõttu on seda kõike raske ette kujutada ja hoomata.

Pole küsimustki, et teadlik teenusedisaini kasutamine aitab ettevõttel tõusta uuele tasemele. Katrin Koiti „Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ annab väga hea baasi, mille pealt hakata arendama oma teenust või kaubamärki või teenindusega seotud arendustegevusi. Tegemist on praktilise tööriistaga nii disainihuviga ettevõtjatele ja ettevõtlusnõustajatele kui ka loomemajanduses töötavatele professionaalidele ja disainivaldkonna üliõpilastele.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Paberraamat
TASUTA TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga
Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale

Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale

Katrin Koit
Tellimine
Paberraamat
TASUTA TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

Tootearendus tähendab segadust, vasturääkivusi, edasilükkumisi ning asjade lõputut ümbertegemist. Kõik, mis võib viltu minna, kindlasti ka läheb. Teiste vinget brändi, toodet, teenust, klienti ja kommunikatsiooni vaadates tuleb alati meeles pidada, et selle taga on olnud täpselt samasugune segadus kui sinu tootearenduses. „Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ annab sinu kasutusse konkreetsed meetodid, mille abil on lihtsam uusi teenuseid disainida ja olemasolevaid parandada.

Tihti üritatakse teenusedisaini protsessi taandada puhtale loogikale, organiseerimisele ja meeskonnatööle, ignoreerides loovust täielikult. Paljud teenusedisainerid ei ole lihtsalt kunagi visuaalse disainerina töötanud ning „kõva“ taustaga ärinõustajatel ja ettevõtjatel pole reeglina õrna aimugi, kuidas seda teha. Kui eesmärgiks on luua maagiline kliendikogemus, on disain ja loovus loogikaga võrdsed partnerid.

„Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ paneb rõhku loovale mõtteviisile, et tuua disain ja äri üksteisele lähemale. Raamatust leiad

... motivatsiooni teenusedisaini projekti alustamiseks.
... selgitusi sellest, kuhu disaini valdkond laiemalt liigub.
... kellele ja kuidas teenuseid disainitakse?
... vürtsikaid klientide ja teenusedisainerite kogemusi, millest ükski pole loodetavasti sinu ettevõttest.
... põnevad intervjuud nii mikroettevõtete kui ka ükssarvikutega.
... praktiliste ja loovate meetodite kirjeldused, mis sobivad nii algajatele kui ka edasijõudnutele.

Lisainfo

Katrin Koit
Lehekülgi: 352
Ilmub: 14.03.2023
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Sissejuhatus 8

Võidab parim kliendikogemus 11

Ideest pimestatud. Maija Majamäki, iduettevõtja 22

Mis on disain? 25

Mis on teenusedisain? 35

Elustiiliettevõte kulgeb elu rütmis, Bubar 61

GraphoGame, teaduslike mängudega maailma parandamas 70

Kuidas hinnata teenusedisaini projekti tulemusi? 77

Civitta, analüütiline arendus 100

Kuidas osta teenusedisaini? 105

Kes on teenusedisainer? 109

Mis ei ole teenusedisain? 112

Mida teistes teenusedisainiraamatutes ei räägita? 115

Sinu esimene teenusedisaini projekt 121

Lähteülesanne ja ettevalmistavad uuringud 124

Õnnestunud disainiprojekt, Oru Hub hotell 132

Teadmiste kogumine 143

Klienditeekonna kaart 157

Teemaintervjuu 162

Vaatlus ja osalusvaatlus 168

Ankeetküsitlus 170

Fookusgrupi intervjuu 171

Viis miksi 172

Võrdlusanalüüs 173

Kliendi valuskaala 174

Jäämägi 176

Süsteemikaart 178

Päevik 181

Mõistekaart 182

Persoonade loomine 184

Trenditihnik – näe puude taga metsa 191

Kiired trendid ja buss number 71 195

Megatrendid 202

Mida teha kogutud informatsiooniga? 229

WISE – panganduse Robin Hood 238

Galerist Kati Kull, kunsti rollist kujutlusvõime arendajana 244

Soojendus. Ideebingo 260

Tehnika 1. Soovide kaev 262

Tehnika 2. Kakskümmend oletust 263

Tehnika 3. Kakskümmend küsimust 266

Tehnika 4. Nimerulett 268

Tehnika 5. Intelligentne varas 270

Tehnika 6. Trenditreener 271

Tehnika 7. Troll 272

Väärtused ja omadused 277

Nelli Kivinen, Soome positiivseim fotograaf 295

Teenuse DNA 299

Kuus mütsi 306

Sisemine kriitik 308

Positsioneerimise maatriks 310

Väärtuspakkumise disain 316

Vaba Lava, innovaatilise kontseptsiooni turule toomine 321

Prototüübid 325

Teenusekaart 328

Ruumiline mudel 332

Teenuse reklaam 334

Paberist prototüüp 336

Interaktiivsed mudelid 337

Ärimudeli disain 338

Kollaaž 340

Mida teha edasi? 343

Lõpetuseks 346a

Arvustused (1)

Siiri Same, PhDMarketing HUB-S OÜ tegevjuht ja juhatuse liige

Teenusedisain aitab tõsta äri konkurentsivõimet. Millest alustada?

Alustada tasub raamatutest. Sest just need koondavad oma ala ekspertide juba tehtud vigu ning suuri õnnestumisi. Teema on küll oluline, kuid teenusedisaini olemust avavaid raamatuid on Eesti turul vähe.

Kui enamik teenusedisaini raamatud piirdub ülevaatega disaini põhitõdedest ja on rohkem suunatud ekspertidele või konkreetsele disaini liigile, peab Katrin Koiti uus raamat „Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ silmas ettevõtjat ja avab teenusedisaini tagamaid.

Katrini käsiraamatu peamisteks „konkurentideks“ on „This is Service Design Thinking“ (Stickdorn, Schneider) ja „This Is Service Design Doing, Applying Service Design Thinking in the real world“ (Stickdorn, Hormess et al.). Ka Kathryn Besti „Disainijuhtimise alused“ on õpetlik lugemine. Paraku on „konkurendid“ oma olemuselt kas üsna akadeemilised või käsitlevad disaini kogu selle spetsiifilisuses ja sobivad seetõttu rohkem disaineritele, mitte laiemale publikule või ettevõtjatele.

Teenusedisainist konkreetselt ettevõtjale

Katrini teenusedisaini käsiraamat on kasulik kõigile, kes otsivad sissejuhatavat infot teenusedisaini valdkonna põhitõdede kohta, pakkudes hulgaliselt praktilisi meetodeid ja näiteid. See on suurepärane lahendus ajanappuses siplevale ettevõtjale, et asjadest kiirelt aru saada ja olla seeläbi parem nii disaini tellimises kui ka protsesside lahtimõtestamises.

Katrini raamatu teevad eriliseks loovus ja tõdemus, et autor on kirjutanud selle konkreetselt ettevõtjale, just teda silmas pidades. Siit leiab rohkelt praktikute kogemusi ja juhtumiuuringuid, mis aitavad paremini mõista teenusedisainiga seotud väljakutseid, millega seistakse silmitsi disaini, äri, loovuse ja innovatsiooni valdkonnas. Lisaks on käsitletud trende, loovaid ideid ja mõõdikuid, mida teenusedisaini raamatutes tavaliselt ei kohta. Vaieldamatuks plussiks on ka omanäoline kujundus, mille on Katrin disainerina ise loonud.

Palju juttu, vähe konkreetsust

Kathryn Besti õpikulaadses raamatus „Disainijuhtimise alused“ selgitatakse erinevate distsipliinide (juhtimine, turundus, disain, finantsjuhtimine) ja osapoolte (kliendid, disainerid, projektimeeskonnad, aktsionärid) vaheliste suhete juhtimist, et avada loovtööstuse disainprojektide, meeskondade ja protsesside juhtimise põhimõtteid. Vaatluse all on loovtööstuse interdistsiplinaarne olemus, inimestevahelised suhted, ettevõtluse alused, kommunikatsioon ning juriidilised, finants- ja majanduslikud  protseduurid.

2012. aastal EASi toel Eesti Disainikeskuse ja Eesti Kunstiakadeemia poolt välja antud raamatus „Kuidas leiutada jalgratast? Disainimeelselt ettevõtlusest“ (Lehari, Meister et al.) on küll palju näiteid (nt Balteco, Edicy, Click and Grow, WePlay! NO99, KO!, Kadarbiku, Baltic Fence), kuid vähem visualiseeritud praktilisi abivahendeid ja meetodeid, kui seda on Katrini raamatus. Raamat annab ülevaate disaini põhitõdedest, kirjutab lahti disainiprotsessi, jagab konkreetseid näpunäiteid ja pakub soovituslikku lugemist aastatest 2002–2010. Põhirõhk on värvilistel näidetel, reaalsed abivahendid (template’id) võinuks olla ehk rohkem. Teiste sõnadega, tööriistad – (toote) funktsioonide puu, elukaare analüüs, väärtuse analüüs, visuaalne kollaaž, persoonide loomine, moodboard, kasutajateekonna kirjeldamine – on lahti kirjutatud vaid tekstina, mida on raske hoomata ning mõista, milles seisneb iva. Visualiseerimine oleks olnud abiks.

Kes teab, mida kliendid tahavad?

Lühike ja konkreetset ülevaadet pakkuv ning teenusedisaini reaalseid boonuseid esile toov M. J. Klaari raamat „Kuidas tootest rohkem kasu lõigata: sissejuhatus teenusedisaini“ läheneb asjadele kliendi vaatenurgast ning rõhutab küsimuse „miks“ olulisust.

Ingliskeelse raamatu „This is Service Design Doing“ kaanel ilutseb täpsustus „A PRACTITIONER’S HANDBOOK“, mida see ka on. Selles mahukas ja praktilises käsiraamatus, kus tuleb juttu elamustest ja elamusdisainist, räägitakse ka disainmõtlemisest, UX disainist, prototüüpimisest, persoonadest, eri liiki disainist ning mis peamine, see algab küsimusega: mida kliendid tahavad. Raamatu pluss on see, et neli põhitegevust on visuaalselt välja toodud: research  – ideation  – implementation  – prototyping. Näiteid leiab kolme- ja viiepäevaste teenusedisaini sessioonidest, aga ka kolmekuulise strateegilise teenusedisaini projektist.

Itaalia disainiteadlase ja Politecnico di Milano auprofessori Ezio Manzini raamatust „Disain, kui kõik disainivad. Sissejuhatus sotsiaalset innovatsiooni edendavasse disaini“ leiavad disainieksperdid palju võimalusi ja näiteid, mida tähendusrikaste ühiskondlike muutuste esilekutsumiseks kasutada. Räägitakse kokkulepetest, kogukondadest, ühiskondliku mõttevahetuse visuaalsetest töövahenditest. Selles tihedalt teksti täis raamatus on rõhk sotsiaalsel innovatsioonil ja disainil, vaid paaril lehel on joonised, ja seetõttu on seda kõike raske ette kujutada ja hoomata.

Pole küsimustki, et teadlik teenusedisaini kasutamine aitab ettevõttel tõusta uuele tasemele. Katrin Koiti „Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale“ annab väga hea baasi, mille pealt hakata arendama oma teenust või kaubamärki või teenindusega seotud arendustegevusi. Tegemist on praktilise tööriistaga nii disainihuviga ettevõtjatele ja ettevõtlusnõustajatele kui ka loomemajanduses töötavatele professionaalidele ja disainivaldkonna üliõpilastele.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]