Tähenduse teejuhid

Usu arhitektuur

Tähenduse teejuhid
Jordan B. Peterson
Lehekülgi: 512
Ilmub: 15.06.2022
Kirjastus: Äripäev

Jordan B. Peterson, kliiniline psühholoog ja Toronto ülikooli professor, alustas Carl Gustav Jungi ja paljude teiste psühholoogia-, filosoofia-, teadus- ning kirjandusmaailma suurkujude mõttekäike sünteesiva „Tähenduse teejuhid“ kirjutamist aastal 1985, et mõista külma sõja taustal viise, kuidas inimene tähendusi konstrueerib.

Nende kolmeteistkümne aasta vältel, mil ta oma raamatu kallal töötas, jõudis Peterson tõdemusele, et ideoloogiatel on narratiivne struktuur ja inimeste emotsionaalne stabiilsus sõltub nende lugude terviklikkusest: hästi üles ehitatud lood on sedavõrd kaasahaaravad, et need koondavad justkui enesestmõistetavalt enda ümber religioosset käitumist ja hoiakuid. Paraku pole aga maailm, mida need lood kirjeldavad, kaugeltki objektiivne: moraalse tõe hülgamine laseb ratsionaliseerida argpükslikku, destruktiivset, mandunud enesekesksust.

Petersoni sõnul on selline vale rajatud eeldusele, et individuaalsuse tragöödia on talumatu, inimkogemus ise on kuri. Et oma hirme taltsutada, võtame indiviididena omaks grupiidentiteedi, mille abil piirata nähtuste tähendust ja muuta vastastikune läbikäimine etteaimatavaks. Kui grupiidentiteet muutub absoluutseks – kui arvatakse, et kõike tuleb kontrollida, kui tundmatut ei tohi enam olemas olla –, suureneb hüppeliselt sotsiaalse agressiooni tõenäolisus.

Peterson leiab, et hoolimata tema piiratusest peab iga inimese tegelikuks eesmärgiks olema püüdlus tähenduse poole: avardada valguse ja teadvuse sfääri. „Suured religioossed müüdid kõnelevad seda, et kui pidevalt tähenduse poole püüelda, vabatahtlikult ja ilma ennast petmata, viib see indiviidi selleni, et ta avastab oma samasuse Jumalaga. See „avaldunud identiteet“ teeb ta võimeliseks elu tragöödiale vastu seisma. Seevastu tähenduse hülgamine taandab inimese tema surelikku nõrkusesse. Iga indiviid, ülesehituselt unikaalne, leiab tähenduse erinevas püüdluses, kui tal on vaprust oma eripära säilitada.“

„Tähenduse eitamine viib aga täieliku samastumiseni grupiga – või intrapsüühilise allakäigu ja dekadentsini. Tähenduse salgamine teeb absolutistliku või allakäinud indiviidi meeleheitlikuks ja nõrgaks. See meeleheide ja nõrkus paneb ta elu vihkama, ning töötama selle laastamise nimel – nii endas kui ka neis, kes teda ümbritsevad.“

 

 

Peterson kirjutas raamatut „Tähenduse teejuhid“ 15 aastat ning selle lähtekohaks oli külma sõja reaalsus, õudusunenäod tuumasõjast. Tema süvauurimus inimloomusest muutus hüppeliselt aktuaalsemaks 24. veebruaril 2022.

Vene esipropagandist Dmitri Kisseljov küsis Ukraina sõja alguspäevil retooriliselt: „Milleks meile maailm, kui seal pole Venemaad?“

Mis on ideoloogia? Kuidas see toimib? Kuidas saab võimalikuks midagi nii õõvastavat nagu pidev valmisolek tuumasõjaks ehk kogu inimtsivilisatsiooni hävitamiseks? Ja mis paneb inimesi sooritama selliseid võikaid julmusi, millest täna jälle kuuleme? „Tähenduse teejuhid“ on kirglik kaitsekõne õhtumaisele kultuurile. Mitte selle pärast, et see oleks täiuslik, vaid selle pärast, et see on parim, mis meil on.

Mihkel Kunnus

semiootik ja kultuurikriitik

Sisukord

Eessõna: Descensus ad Inferos   11

KOGEMUSE TEE JUHID: Objekt ja tähendus   23

TÄHENDUSE TEE JUHID: Kolm analüüsitasandit   41

Normaalne ja revolutsiooniline elu: kaks proosalist pajatust   42

   Normaalne elu   45

   Revolutsiooniline elu   51

Neuropsühholoogiline funktsioon: vaimu olemus   53

   Asjade valents   54

   Läbiuurimata territoorium: fenomenoloogia ja neuropsühholoogia   62

   Uurimine: fenomenoloogia ja neuropsühholoogia   68

   Läbi uuritud territoorium: fenomenoloogia ja neuropsühholoogia   80

Mütoloogiline esitusviis: kogemuse koostisosad   106

   Sissejuhatus   108

   „Enūma eliš“: narratiivse liigituse ülevaatlik näide   123

   Ürgkaose Lohe   149

   Suured Emad: pilte tundmatusest ehk läbiuurimata territooriumist   159

   Kikerikii   180

   Jumalik poeg: tundja, uuriva protsessi kujutised   184

   Suur Isa: tuntud või läbi uuritud territooriumi kujutised   193

SELLIAEG JA KULTUURIÕPE: Ühise teejuhi omaksvõtt   219

ANOMAALIA ILMNEMINE: Ühise teejuhi vaidlustamine   235

Sissejuhatus: tuntu paradigmaatiline struktuur   237

Anomaalia erivormid: võõras nähtus, võõras inimene, võõras idee, revolutsiooniline kangelane   247

   Võõras nähtus   247

   Võõras inimene   250

   Võõras idee   252

   Revolutsiooniline kangelane   270

Enesepildi teke ja anomaalia alaline surmareostus   281

VAENULIKUD VENNAD: Arhetüüpilised vastused tundmatusele   303

Sissejuhatus: kangelane ja vastane   304

   Vastane: esiletõus, areng ja representatsioon   307

   Vastane tegutseb: tähenduse teejuhi vabatahtlik vähikäik   318

   Vastane tegutseb: kahekümnenda sajandi allegooria   335

Kangelaslik kohanemine: tähenduse teejuhi vabatahtlik rekonstruktsioon   359

   Loominguline haigus ja kangelane   360

   Alkeemiline protseduur ja tarkade kivi   388

   „Materiaalne maailm“ kui arhailine „tundmatuse asuala“   395

   Episoodiline representatsioon keskaegse ristirahva hulgas   404

   Prima materia   411

   Korra kuningas   414

   Kaose kuninganna    415

   Rännak   418

   Konjunktsioon   424

Kokkuvõte: huvi jumalikkus   431

   Sissejuhatus   431

   Huvi jumalikkus   440

 

MÄRKUSED   455

KASUTATUD KIRJANDUS   499

ÕIGUSED   511

 

Arvustused

Mihkel KunnusSemiootik ja kultuurikriitik

Raamat, mille päevakohasusus ajab öökima

Fraas „iiveldama panevalt aktuaalne“ kerkib mu teadvusse, kui ma mõtlen Jordan Petersoni peateosele „Tähenduse teejuhid“. Kust tuleb see iiveldus? See tuleb metsikutest, tülgastavatest toorustest, mida Venemaa okupatsiooniväed Ukrainas korda saadavad ja moodne tehnoloogia reaalajas vahendab.

Jordan B. Peterson alustas selle raamatu kirjutamist 1985. aastal, pühendudes sellele kui kinnisideele üle kümne aasta. Psühholoogilised lähtekohad olid külma sõja reaalsus ja painavad õudusunenäod tuumasõjast. Teisisõnu kõik see, mis taaselustus 24. veebruaril 2022.

Mis motiveerib meid korda saatma metsikusi?

Peterson otsis vastust küsimusele, mis on ideoloogia. Seda just psühholoogilises mõttes. Mis on see, mis motiveerib inimesi korda saatma selliseid metsikusi, mis toimusid XX sajandi totalitarismides. Miks ja kuidas toimub ideoloogiline seestumine? Kus on selle juured? Kust tuleb vimm, mis on valmis kogu maailma (loe: inimkonna) radioaktiivseks tuhaks põletama? Ehk siis kõik see, mis on taas nii aktuaalne, et ajab iiveldama.

„Tähenduse teejuhid“ ei ole lihtne lugemisvara. Selle on kirjutanud maailma tippülikoolide asunik, üks intellektuaalselt nõudlik inimene teistele omasugustele. Selle lähimad sugulased raamaturiiulil on Joseph Campbelli „Tuhandenäoline kangelane“ (ee 2005) ja Erich Neumanni „The Origins and History of Consciousness“. Teemaviited on seega süvapsühholoogia ja võrdlev mütoloogia (Peterson käsitlebki ideoloogiaid kui vaegmüüte).  „Tähenduse teejuhid“ toovad eelnimetatutele juurde (evolutsiooni)psühholoogia hilisemad saavutused. Teiste seas hindab ta kõrgelt neuropsühholoogia suurkuju, Eestist pärit Jaak Pankseppa. Eestlasi peaks aga kõnetama seegi, et ta näitab (lääne lugejaskonnale) natsi- ja kommunismikuritegude sarnasust.

Psühholoogiaprofessori pretsedenditu menu

Lühitutvustuseks võib veel öelda, et Peterson keskendub tegelikkusele, mitte niivõrd objektiivsele reaalsusele. Viimasega tegelevad eelkõige mitmesuguste mõõteriistadega varustatud täppisteadlased. Inimesed elavad aga tegelikkuses, maailmas kui tegevuspaigas. Ses mõttes on eestikeelne sõna „tegelikkus“ väga tabav.

Aktuaalne on Jordan Petersoni peateos ka teises mõttes: see peaks huvi pakkuma kõigile, kes tahavad paremini ja kitsamalt mõista praegusaja vaimu. Eiramatu antropoloogiline fakt on seegi, et Jordan Petersoni sõnum tekitas ühiskonnas pretsedenditu resonantsi: psühholoogiaprofessor tuuritas mööda välja müüdud kontserdisaale nagu rokkstaar. Selle tõusulaine püsivamad jäljed meie kodurannas on Hardo Pajula kinnistatud: kord kuus ilmuv ajaleht Tähenduse Teejuhid, samanimeline loengusari Youtube’is ja raadiosaade Kukus.

„Tähenduse teejuhid“ pole kõige parem raamat Jordan B. Petersoniga tutvumiseks (kui just ei olda akadeemiline inimene, filosoofia- või psühholoogiatudeng, siis küll). Alustada võiks ehk tema populaarteadusliku raamatuga „12 elu mängureeglit“.

Kui soovid Petersoni mõttemaailma rohkem süüvida, loe Mihkel Kunnus blogipostitusest siit.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga
Tähenduse teejuhid

Tähenduse teejuhid

Jordan B. Peterson
Usu arhitektuur
Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

Jordan B. Peterson, kliiniline psühholoog ja Toronto ülikooli professor, alustas Carl Gustav Jungi ja paljude teiste psühholoogia-, filosoofia-, teadus- ning kirjandusmaailma suurkujude mõttekäike sünteesiva „Tähenduse teejuhid“ kirjutamist aastal 1985, et mõista külma sõja taustal viise, kuidas inimene tähendusi konstrueerib.

Nende kolmeteistkümne aasta vältel, mil ta oma raamatu kallal töötas, jõudis Peterson tõdemusele, et ideoloogiatel on narratiivne struktuur ja inimeste emotsionaalne stabiilsus sõltub nende lugude terviklikkusest: hästi üles ehitatud lood on sedavõrd kaasahaaravad, et need koondavad justkui enesestmõistetavalt enda ümber religioosset käitumist ja hoiakuid. Paraku pole aga maailm, mida need lood kirjeldavad, kaugeltki objektiivne: moraalse tõe hülgamine laseb ratsionaliseerida argpükslikku, destruktiivset, mandunud enesekesksust.

Petersoni sõnul on selline vale rajatud eeldusele, et individuaalsuse tragöödia on talumatu, inimkogemus ise on kuri. Et oma hirme taltsutada, võtame indiviididena omaks grupiidentiteedi, mille abil piirata nähtuste tähendust ja muuta vastastikune läbikäimine etteaimatavaks. Kui grupiidentiteet muutub absoluutseks – kui arvatakse, et kõike tuleb kontrollida, kui tundmatut ei tohi enam olemas olla –, suureneb hüppeliselt sotsiaalse agressiooni tõenäolisus.

Peterson leiab, et hoolimata tema piiratusest peab iga inimese tegelikuks eesmärgiks olema püüdlus tähenduse poole: avardada valguse ja teadvuse sfääri. „Suured religioossed müüdid kõnelevad seda, et kui pidevalt tähenduse poole püüelda, vabatahtlikult ja ilma ennast petmata, viib see indiviidi selleni, et ta avastab oma samasuse Jumalaga. See „avaldunud identiteet“ teeb ta võimeliseks elu tragöödiale vastu seisma. Seevastu tähenduse hülgamine taandab inimese tema surelikku nõrkusesse. Iga indiviid, ülesehituselt unikaalne, leiab tähenduse erinevas püüdluses, kui tal on vaprust oma eripära säilitada.“

„Tähenduse eitamine viib aga täieliku samastumiseni grupiga – või intrapsüühilise allakäigu ja dekadentsini. Tähenduse salgamine teeb absolutistliku või allakäinud indiviidi meeleheitlikuks ja nõrgaks. See meeleheide ja nõrkus paneb ta elu vihkama, ning töötama selle laastamise nimel – nii endas kui ka neis, kes teda ümbritsevad.“

 

 

Peterson kirjutas raamatut „Tähenduse teejuhid“ 15 aastat ning selle lähtekohaks oli külma sõja reaalsus, õudusunenäod tuumasõjast. Tema süvauurimus inimloomusest muutus hüppeliselt aktuaalsemaks 24. veebruaril 2022.

Vene esipropagandist Dmitri Kisseljov küsis Ukraina sõja alguspäevil retooriliselt: „Milleks meile maailm, kui seal pole Venemaad?“

Mis on ideoloogia? Kuidas see toimib? Kuidas saab võimalikuks midagi nii õõvastavat nagu pidev valmisolek tuumasõjaks ehk kogu inimtsivilisatsiooni hävitamiseks? Ja mis paneb inimesi sooritama selliseid võikaid julmusi, millest täna jälle kuuleme? „Tähenduse teejuhid“ on kirglik kaitsekõne õhtumaisele kultuurile. Mitte selle pärast, et see oleks täiuslik, vaid selle pärast, et see on parim, mis meil on.

Mihkel Kunnus

semiootik ja kultuurikriitik

Lisainfo

Jordan B. Peterson
Lehekülgi: 512
Ilmub: 15.06.2022
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Eessõna: Descensus ad Inferos   11

KOGEMUSE TEE JUHID: Objekt ja tähendus   23

TÄHENDUSE TEE JUHID: Kolm analüüsitasandit   41

Normaalne ja revolutsiooniline elu: kaks proosalist pajatust   42

   Normaalne elu   45

   Revolutsiooniline elu   51

Neuropsühholoogiline funktsioon: vaimu olemus   53

   Asjade valents   54

   Läbiuurimata territoorium: fenomenoloogia ja neuropsühholoogia   62

   Uurimine: fenomenoloogia ja neuropsühholoogia   68

   Läbi uuritud territoorium: fenomenoloogia ja neuropsühholoogia   80

Mütoloogiline esitusviis: kogemuse koostisosad   106

   Sissejuhatus   108

   „Enūma eliš“: narratiivse liigituse ülevaatlik näide   123

   Ürgkaose Lohe   149

   Suured Emad: pilte tundmatusest ehk läbiuurimata territooriumist   159

   Kikerikii   180

   Jumalik poeg: tundja, uuriva protsessi kujutised   184

   Suur Isa: tuntud või läbi uuritud territooriumi kujutised   193

SELLIAEG JA KULTUURIÕPE: Ühise teejuhi omaksvõtt   219

ANOMAALIA ILMNEMINE: Ühise teejuhi vaidlustamine   235

Sissejuhatus: tuntu paradigmaatiline struktuur   237

Anomaalia erivormid: võõras nähtus, võõras inimene, võõras idee, revolutsiooniline kangelane   247

   Võõras nähtus   247

   Võõras inimene   250

   Võõras idee   252

   Revolutsiooniline kangelane   270

Enesepildi teke ja anomaalia alaline surmareostus   281

VAENULIKUD VENNAD: Arhetüüpilised vastused tundmatusele   303

Sissejuhatus: kangelane ja vastane   304

   Vastane: esiletõus, areng ja representatsioon   307

   Vastane tegutseb: tähenduse teejuhi vabatahtlik vähikäik   318

   Vastane tegutseb: kahekümnenda sajandi allegooria   335

Kangelaslik kohanemine: tähenduse teejuhi vabatahtlik rekonstruktsioon   359

   Loominguline haigus ja kangelane   360

   Alkeemiline protseduur ja tarkade kivi   388

   „Materiaalne maailm“ kui arhailine „tundmatuse asuala“   395

   Episoodiline representatsioon keskaegse ristirahva hulgas   404

   Prima materia   411

   Korra kuningas   414

   Kaose kuninganna    415

   Rännak   418

   Konjunktsioon   424

Kokkuvõte: huvi jumalikkus   431

   Sissejuhatus   431

   Huvi jumalikkus   440

 

MÄRKUSED   455

KASUTATUD KIRJANDUS   499

ÕIGUSED   511

 

Arvustused (1)

Mihkel KunnusSemiootik ja kultuurikriitik

Raamat, mille päevakohasusus ajab öökima

Fraas „iiveldama panevalt aktuaalne“ kerkib mu teadvusse, kui ma mõtlen Jordan Petersoni peateosele „Tähenduse teejuhid“. Kust tuleb see iiveldus? See tuleb metsikutest, tülgastavatest toorustest, mida Venemaa okupatsiooniväed Ukrainas korda saadavad ja moodne tehnoloogia reaalajas vahendab.

Jordan B. Peterson alustas selle raamatu kirjutamist 1985. aastal, pühendudes sellele kui kinnisideele üle kümne aasta. Psühholoogilised lähtekohad olid külma sõja reaalsus ja painavad õudusunenäod tuumasõjast. Teisisõnu kõik see, mis taaselustus 24. veebruaril 2022.

Mis motiveerib meid korda saatma metsikusi?

Peterson otsis vastust küsimusele, mis on ideoloogia. Seda just psühholoogilises mõttes. Mis on see, mis motiveerib inimesi korda saatma selliseid metsikusi, mis toimusid XX sajandi totalitarismides. Miks ja kuidas toimub ideoloogiline seestumine? Kus on selle juured? Kust tuleb vimm, mis on valmis kogu maailma (loe: inimkonna) radioaktiivseks tuhaks põletama? Ehk siis kõik see, mis on taas nii aktuaalne, et ajab iiveldama.

„Tähenduse teejuhid“ ei ole lihtne lugemisvara. Selle on kirjutanud maailma tippülikoolide asunik, üks intellektuaalselt nõudlik inimene teistele omasugustele. Selle lähimad sugulased raamaturiiulil on Joseph Campbelli „Tuhandenäoline kangelane“ (ee 2005) ja Erich Neumanni „The Origins and History of Consciousness“. Teemaviited on seega süvapsühholoogia ja võrdlev mütoloogia (Peterson käsitlebki ideoloogiaid kui vaegmüüte).  „Tähenduse teejuhid“ toovad eelnimetatutele juurde (evolutsiooni)psühholoogia hilisemad saavutused. Teiste seas hindab ta kõrgelt neuropsühholoogia suurkuju, Eestist pärit Jaak Pankseppa. Eestlasi peaks aga kõnetama seegi, et ta näitab (lääne lugejaskonnale) natsi- ja kommunismikuritegude sarnasust.

Psühholoogiaprofessori pretsedenditu menu

Lühitutvustuseks võib veel öelda, et Peterson keskendub tegelikkusele, mitte niivõrd objektiivsele reaalsusele. Viimasega tegelevad eelkõige mitmesuguste mõõteriistadega varustatud täppisteadlased. Inimesed elavad aga tegelikkuses, maailmas kui tegevuspaigas. Ses mõttes on eestikeelne sõna „tegelikkus“ väga tabav.

Aktuaalne on Jordan Petersoni peateos ka teises mõttes: see peaks huvi pakkuma kõigile, kes tahavad paremini ja kitsamalt mõista praegusaja vaimu. Eiramatu antropoloogiline fakt on seegi, et Jordan Petersoni sõnum tekitas ühiskonnas pretsedenditu resonantsi: psühholoogiaprofessor tuuritas mööda välja müüdud kontserdisaale nagu rokkstaar. Selle tõusulaine püsivamad jäljed meie kodurannas on Hardo Pajula kinnistatud: kord kuus ilmuv ajaleht Tähenduse Teejuhid, samanimeline loengusari Youtube’is ja raadiosaade Kukus.

„Tähenduse teejuhid“ pole kõige parem raamat Jordan B. Petersoniga tutvumiseks (kui just ei olda akadeemiline inimene, filosoofia- või psühholoogiatudeng, siis küll). Alustada võiks ehk tema populaarteadusliku raamatuga „12 elu mängureeglit“.

Kui soovid Petersoni mõttemaailma rohkem süüvida, loe Mihkel Kunnus blogipostitusest siit.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]