Võim. Kasutaja käsiraamat

Võim. Kasutaja käsiraamat
Julie Diamond
Lehekülgi: 272
Ilmub: 20.04.2018

Võimu kasutame igal pool me kõik, alates juhtidest kuni lapsevanemateni.

Julie Diamondi raamat annab põhjaliku ülevaate, kuidas rakendada võimu eetiliselt, siiralt ja tõhusalt. Sellest leiab õpetust, kuidas saavutada autoriteetsus, tulla toime võimukate ja vastutusrikaste rollidega ning leida üles oma seesmine võimukus. Raamatus on psühholoogiateaduse viimane sõna kombineeritud praktiliste harjutuste, lugude ja autori enda kogemustest pärinevate näidetega. Lugeja leiab siit vahendid ja juhtnöörid, kuidas leida endale ainuomane võimu rakendamise tee.

Sisukord

Tänusõnad 9
Sissejuhatus. Võim rikub inimest – kahtlemata, kuid mitte ilmtingimata 15

I OSA. VÕIM – PÕHIMÕTTED JA OHUD 39
1. Võimu mõju all. Mis teeb võimu korrumpeerivaks? 41
2. Ajend. Mis teeb inimesed korrumpeeritavaks? 69

II OSA. ETTEVALMISTUS: LEIA OMA VÕIMUJÄLG 91
3. Võimujälg. Teie ainulaadne võimupilt 93
4. Leia oma võimujälg 105

III OSA. VÕIMU KASUTAMISE JUHTNÖÖRID 111
5. Kõigepealt arendage oma isiksuseomadusi 113
6. Kasutage oma isiklikku võimu 138
7. Jagage oma isiklikku võimu 169 8.
8. Tõrgete lahendamine. Võimu komistuskivid 199
9. Võimu kontrollnimekiri 227

LISA. Leidke oma võimujälg 233
Mõistete selgitused 252
Märkused 255
Kasutatud kirjandus 264
Autorist 271

Arvustused

Viktoria Saatpsühholoog, coach ja koolitaja

Meil kõigil on võim ja sellega kaasneb vastutus kasutada seda võimalikult hästi nii enda kui ka teiste suhtes. Mitte üksnes võimu ülekasutamine ei tekita probleeme, vaid ka alakasutamine.

Julie Diamond määratleb võimu kui inimese suutlikkust otseselt või kaudselt oma keskkonda mõjutada. Tavaliselt seostame võimu autoriteetse rolli või kõrge sotsiaalse staatusega, kuid võim on osa meie suhetest sõprade, armsamate, pereliikmete ja kolleegidega. Võim on oluline osa nii juhtimises kui ka lapsevanemaks või õpetajaks olemises. Raamat keskendub sellele, kuidas inimesed võimu kasutavad, ja hõlmab nii ametlikku kui ka mitteametlikku ehk isiklikku võimu.

Võim on nagu narkootikum
Võimust on raske rääkida seetõttu, et ühiskonnas ja ajaloos on rohkesti näiteid, kus võimu on kuritarvitatud ja sellega on teistele haiget tehtud, aga just sellel põhjusel tuleb teadlikuks saada võimu olemusest ja dünaamikast.

Võim kaldub korrumpeerima, kuid küsimus on, miks ja kuidas? Paraku võim ise annab inimesele võimaluse võimu kuritarvitamiseks. Võim on nagu narkootikum, mis mõjutab meie taju ja tundeid. Seda kinnitavad ka tänapäevased neurouuringud, millele raamatu autor lisaks rohketele praktilistele näidetele toetub. Võim muudab ka neid, kes on võimukandja ümber – nad suhtuvad võimukandjasse suurema lugupidamise ja vaimustusega, aga ka suurema kahtluse ja skeptilisusega. Raamatus on välja toodud levinumad lõksud, millesse inimesed seoses võimuga sageli langevad, ja ka juhtnöörid nende vältimiseks.

Igaühel on oma sõrmejälg ja võimujälg
Julie Diamondi raamat õpetab teadvustama ja väärtustama oma isiklikku võimu, kuna formaalsest rollist tulenevat võimu saab siis paremini kasutada, kui isikliku võimu tunne on tugev. Isikliku võimu arendamine algab sellest, et teame, kes me oleme, ja väärtustame seda. Julie Diamond väidab, et meil kõigil on oma võimujälg – elukogemuste, isiksuseomaduste, sotsiaalsete staatuste, samuti psühholoogiliste ja sotsiaalsete võimete kogum, mis on ainulaadne nagu sõrmejälg.

Raamat sisaldab oma võimujälje leidmiseks põhjaliku eneseanalüüsi harjutust, mille abiga saate te teada, kui hästi te juba oma võimu kasutate ning kus ja kuidas saaks seda veel paremini teha. Peale eneseanalüüsi on raamatus palju praktilisi soovitusi eneseteadlikkuse parandamiseks ning isikliku võimu arendamiseks.

See raamat on neile, kes tahavad häid liidrioskusi kasutada ettevõtluses, hariduses või poliitikas, aga ka lastekasvatuses või pere- ja sõprussuhetes. Võimu õige kasutamine on vajalik, et viia ellu ühiskondlikke muutusi või luua tervet organisatsioonikultuuri. See käsiraamat on asendamatu ja praktiline teejuht juhtidega töötavatele coach’idele, personalispetsialistidele, koolitajatele, pedagoogidele ning organisatsioonikonsultantidele, aga ka neile, kes soovivad leida oma võimujälge ning arendada isiklikku võimu.

Mihkel Reinsalujuhtide koolitaja ja konsultant, Diamond Power Index® ja Power Intelligence® sertifitseeritud coach

Vahel on tunne, et kõik inimese käitumise seisukohast olulised asjad on juba läbi uuritud ja ära kirjeldatud. Just siis aga, kui see tunne muutub valdavaks, üllatab sind mõni interneti avarustest üleskorjatud mõttenupuke või satub kätte raamat, mille autor on loonud oma uurimuste ja elukogemuse põhjal täiesti uue lähenemise. Just selline raamat on Julie Diamondi „Võim“. Ootasin tema raamatu eestikeelset tõlget suure huviga juba seetõttu, et olen üks nendest õnnelikest, kel on olnud au õppida mõjuvõimu intelligentsust ja selle juhtidel arendamist otse Julie Diamondi käe all.

Võim on teema, mis on inimesega läbi aegade kaasas käinud ning kerkib esile suhtlemise ja ametirollide eri tasanditel. Selles raamatus võtab autor võimu teema uuesti tükkideks lahti, ent lähtub värskest ja temale omasest vaatenurgast.

Julie Diamond viib meid oma raamatus paikadesse, kuhu eripalgeline võim meie sees on peidetud. Ta aitab meil mõista võimu jõudu ning otsest ja kaudset mõju. Me saame lihtsate ja eluliste näidete kaudu teada, mis kasu või kahju võime endale ja teistele teha, kui kasutame oma võimu üleliia või kui meil pole piisavalt isiklikku, sotsiaalset või rollist ja ametist tulenevat mõjuvõimu. Eriti tähtis on, et juhid oleksid teadlikud oma võimujäljest ja tagajärgedest, mis nende käitumine või käitumata jätmine inimeste juhtimisel kaasa toob.

Peale teoreetiliste teadmiste annab raamat konkreetseid juhtnööre, kuidas võimu kasutamist nõudvates olukordades paremini hakkama saada, kuidas võimu arendada, kuidas täita oma võimupositsioon jätkusuutliku ja tõhusa võimuga ning kuidas vältida võimuga alati kaasnevaid ohtlikke lõkse. Võim ei ole hea ega halb, võim on energia, mille kaudu saab mõjutada teisi ja jätta maha oma märk. Võimu tõhus kasutamine on elu üks põhioskusi.

Julie Diamond ise kirjutab nii: „Te hoiate seda raamatut käes, sest proovite lahendada juhtimise ja võimuga seotud probleeme – olenemata sellest, kas töötate ettevõtluses, hariduse vallas, vabaühenduste maailmas, õiguskaitse alal, usu- või valitsusasutuses või soovite lihtsalt enda ja oma pere koduse elu õnnelikumaks muuta. Te soovite olla parem oma tegemistes, saavutada rohkem ja avaldada suuremat mõju, kuid teil on kõigepealt vaja teada, kuidas juhtida end läbi võimu musta tsooni.“

Head lugemist!

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
PaberraamatOtsas
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga
Võim. Kasutaja käsiraamat

Võim. Kasutaja käsiraamat

Julie Diamond
Tellimine
PaberraamatOtsas
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

Võimu kasutame igal pool me kõik, alates juhtidest kuni lapsevanemateni.

Julie Diamondi raamat annab põhjaliku ülevaate, kuidas rakendada võimu eetiliselt, siiralt ja tõhusalt. Sellest leiab õpetust, kuidas saavutada autoriteetsus, tulla toime võimukate ja vastutusrikaste rollidega ning leida üles oma seesmine võimukus. Raamatus on psühholoogiateaduse viimane sõna kombineeritud praktiliste harjutuste, lugude ja autori enda kogemustest pärinevate näidetega. Lugeja leiab siit vahendid ja juhtnöörid, kuidas leida endale ainuomane võimu rakendamise tee.

Lisainfo

Julie Diamond
Lehekülgi: 272
Ilmub: 20.04.2018

Sisukord

Tänusõnad 9
Sissejuhatus. Võim rikub inimest – kahtlemata, kuid mitte ilmtingimata 15

I OSA. VÕIM – PÕHIMÕTTED JA OHUD 39
1. Võimu mõju all. Mis teeb võimu korrumpeerivaks? 41
2. Ajend. Mis teeb inimesed korrumpeeritavaks? 69

II OSA. ETTEVALMISTUS: LEIA OMA VÕIMUJÄLG 91
3. Võimujälg. Teie ainulaadne võimupilt 93
4. Leia oma võimujälg 105

III OSA. VÕIMU KASUTAMISE JUHTNÖÖRID 111
5. Kõigepealt arendage oma isiksuseomadusi 113
6. Kasutage oma isiklikku võimu 138
7. Jagage oma isiklikku võimu 169 8.
8. Tõrgete lahendamine. Võimu komistuskivid 199
9. Võimu kontrollnimekiri 227

LISA. Leidke oma võimujälg 233
Mõistete selgitused 252
Märkused 255
Kasutatud kirjandus 264
Autorist 271

Arvustused (2)

Viktoria Saatpsühholoog, coach ja koolitaja

Meil kõigil on võim ja sellega kaasneb vastutus kasutada seda võimalikult hästi nii enda kui ka teiste suhtes. Mitte üksnes võimu ülekasutamine ei tekita probleeme, vaid ka alakasutamine.

Julie Diamond määratleb võimu kui inimese suutlikkust otseselt või kaudselt oma keskkonda mõjutada. Tavaliselt seostame võimu autoriteetse rolli või kõrge sotsiaalse staatusega, kuid võim on osa meie suhetest sõprade, armsamate, pereliikmete ja kolleegidega. Võim on oluline osa nii juhtimises kui ka lapsevanemaks või õpetajaks olemises. Raamat keskendub sellele, kuidas inimesed võimu kasutavad, ja hõlmab nii ametlikku kui ka mitteametlikku ehk isiklikku võimu.

Võim on nagu narkootikum
Võimust on raske rääkida seetõttu, et ühiskonnas ja ajaloos on rohkesti näiteid, kus võimu on kuritarvitatud ja sellega on teistele haiget tehtud, aga just sellel põhjusel tuleb teadlikuks saada võimu olemusest ja dünaamikast.

Võim kaldub korrumpeerima, kuid küsimus on, miks ja kuidas? Paraku võim ise annab inimesele võimaluse võimu kuritarvitamiseks. Võim on nagu narkootikum, mis mõjutab meie taju ja tundeid. Seda kinnitavad ka tänapäevased neurouuringud, millele raamatu autor lisaks rohketele praktilistele näidetele toetub. Võim muudab ka neid, kes on võimukandja ümber – nad suhtuvad võimukandjasse suurema lugupidamise ja vaimustusega, aga ka suurema kahtluse ja skeptilisusega. Raamatus on välja toodud levinumad lõksud, millesse inimesed seoses võimuga sageli langevad, ja ka juhtnöörid nende vältimiseks.

Igaühel on oma sõrmejälg ja võimujälg
Julie Diamondi raamat õpetab teadvustama ja väärtustama oma isiklikku võimu, kuna formaalsest rollist tulenevat võimu saab siis paremini kasutada, kui isikliku võimu tunne on tugev. Isikliku võimu arendamine algab sellest, et teame, kes me oleme, ja väärtustame seda. Julie Diamond väidab, et meil kõigil on oma võimujälg – elukogemuste, isiksuseomaduste, sotsiaalsete staatuste, samuti psühholoogiliste ja sotsiaalsete võimete kogum, mis on ainulaadne nagu sõrmejälg.

Raamat sisaldab oma võimujälje leidmiseks põhjaliku eneseanalüüsi harjutust, mille abiga saate te teada, kui hästi te juba oma võimu kasutate ning kus ja kuidas saaks seda veel paremini teha. Peale eneseanalüüsi on raamatus palju praktilisi soovitusi eneseteadlikkuse parandamiseks ning isikliku võimu arendamiseks.

See raamat on neile, kes tahavad häid liidrioskusi kasutada ettevõtluses, hariduses või poliitikas, aga ka lastekasvatuses või pere- ja sõprussuhetes. Võimu õige kasutamine on vajalik, et viia ellu ühiskondlikke muutusi või luua tervet organisatsioonikultuuri. See käsiraamat on asendamatu ja praktiline teejuht juhtidega töötavatele coach’idele, personalispetsialistidele, koolitajatele, pedagoogidele ning organisatsioonikonsultantidele, aga ka neile, kes soovivad leida oma võimujälge ning arendada isiklikku võimu.

Mihkel Reinsalujuhtide koolitaja ja konsultant, Diamond Power Index® ja Power Intelligence® sertifitseeritud coach

Vahel on tunne, et kõik inimese käitumise seisukohast olulised asjad on juba läbi uuritud ja ära kirjeldatud. Just siis aga, kui see tunne muutub valdavaks, üllatab sind mõni interneti avarustest üleskorjatud mõttenupuke või satub kätte raamat, mille autor on loonud oma uurimuste ja elukogemuse põhjal täiesti uue lähenemise. Just selline raamat on Julie Diamondi „Võim“. Ootasin tema raamatu eestikeelset tõlget suure huviga juba seetõttu, et olen üks nendest õnnelikest, kel on olnud au õppida mõjuvõimu intelligentsust ja selle juhtidel arendamist otse Julie Diamondi käe all.

Võim on teema, mis on inimesega läbi aegade kaasas käinud ning kerkib esile suhtlemise ja ametirollide eri tasanditel. Selles raamatus võtab autor võimu teema uuesti tükkideks lahti, ent lähtub värskest ja temale omasest vaatenurgast.

Julie Diamond viib meid oma raamatus paikadesse, kuhu eripalgeline võim meie sees on peidetud. Ta aitab meil mõista võimu jõudu ning otsest ja kaudset mõju. Me saame lihtsate ja eluliste näidete kaudu teada, mis kasu või kahju võime endale ja teistele teha, kui kasutame oma võimu üleliia või kui meil pole piisavalt isiklikku, sotsiaalset või rollist ja ametist tulenevat mõjuvõimu. Eriti tähtis on, et juhid oleksid teadlikud oma võimujäljest ja tagajärgedest, mis nende käitumine või käitumata jätmine inimeste juhtimisel kaasa toob.

Peale teoreetiliste teadmiste annab raamat konkreetseid juhtnööre, kuidas võimu kasutamist nõudvates olukordades paremini hakkama saada, kuidas võimu arendada, kuidas täita oma võimupositsioon jätkusuutliku ja tõhusa võimuga ning kuidas vältida võimuga alati kaasnevaid ohtlikke lõkse. Võim ei ole hea ega halb, võim on energia, mille kaudu saab mõjutada teisi ja jätta maha oma märk. Võimu tõhus kasutamine on elu üks põhioskusi.

Julie Diamond ise kirjutab nii: „Te hoiate seda raamatut käes, sest proovite lahendada juhtimise ja võimuga seotud probleeme – olenemata sellest, kas töötate ettevõtluses, hariduse vallas, vabaühenduste maailmas, õiguskaitse alal, usu- või valitsusasutuses või soovite lihtsalt enda ja oma pere koduse elu õnnelikumaks muuta. Te soovite olla parem oma tegemistes, saavutada rohkem ja avaldada suuremat mõju, kuid teil on kõigepealt vaja teada, kuidas juhtida end läbi võimu musta tsooni.“

Head lugemist!

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]