Tee iseloomuni

Tee iseloomuni
David Brooks
Lehekülgi: 416
Kirjastus: Äripäev

New York Timesi bestseller nr 1.

Economisti 2015. aasta parima raamatu nominent.

David Brooksile omased arukus, uudishimu ja terav taip on juba võitnud miljonite lugejate südamed. Tema New York Timesi veerg ja eelmised raamatud on olnud ülimenukad. Uues raamatus keskendub ta sügavamatele väärtustele, millele meie elu peaks toetuma. Brooks kutsub meid astuma välist edu rõhutava kultuuri vastu ning seadma uuesti tasakaalu need kaalukausid, millest ühel on nn CV-voorused ‒ rikkus, kuulsus ja staatus ‒, teisel nn ürgsed voorused, need, mis moodustavad inimolemuse tuuma ‒ lahkus, julgus, ausus ja truudus.

Brooks vaatab maailma suurimate juhtide ja mõtlejate poole ning uurib, kuidas nad sisemiste heitluste ja oma piiride tunnetamise kaudu on ehitanud aja jooksul üles tugeva sisemise iseloomu. Töölisaktivist Frances Perkins mõistis, et ta peab osa endast alla suruma, kui tahab olla tööriist, mis tegutseb suurema eesmärgi nimel. Dwight Eisenhower ei ehitanud oma elu mitte impulsiivsele eneseväljendusele, vaid enesele seatud kindlatele piirangutele. Dorothy Day, pühendunud katoliiklane ja vaeste hääletoru, õppis juba noore naisena selgeks lihtsuse ja alistumise keele.

Hõlmates nii psühholoogia, poliitika kui ka vaimsuse aspekte, pakub „Tee iseloomuni” võimalust teha üks vaimne rännak ja mõelda läbi oma prioriteedid, et üles ehitada rikkamat sisemist elu, mida iseloomustavad alandlikkus ja moraalne sügavus.

 

Rõõm on kõrvalsaadus, mida kogevad inimesed, kelle siht on tegelikult miski muu. Aga see tuleb.
David Brooks

 

„Tee iseloomuni” andis mulle palju mõtteainet. See pani mõtlema, mida õieti tähendab elada oma elu hästi.
Bill Gates on seda raamatut nimetanud üheks oma 2015. aasta lemmikuks.

Sisukord

Sissejuhatus. Aadam II  11

1. peatükk. Nihe 21
2. peatükk. Kutsumuse leidmine 39
3. peatükk. Enese alistamine 82
4. peatükk. Võitlus 117
5. peatükk. Enese valdamine 160
6. peatükk. Väärikus 195
7. peatükk. Armastus 226
8. peatükk. Korrastatud armastus 273
9. peatükk. Eneseuurimine 312
10. peatükk. Suur Mina 350

Tänusõnad 393
Autorist 396
Allikad 397

Arvustused

Hede Kerstin Luikjuhtimistreener

David Brooks jutustab silmapaistvate ajalooliste tegelaste lugude kaudu sellest, kuidas targa südameni jõutakse eluaegse järjekindla pingutuse abil.
Inimesed, kellest ta räägib, pole tingimata vooruslikud, küll aga on nad kasvatanud tugeva iseloomu. Brooks annab küllaga mõtteainet elu terviklikkuse teemal, näidates, kuidas luua seesmist sidusust.

Eeskuju on parim õpetaja. Sisemine areng toimub kõige kindlamini avatud südamega, kui puutume kokku inimestega, keda imetleme ja armastame. Eeskuju on parim õpetaja, see paneb meid nii teadlikult kui ka alateadlikult oma elu muutma. Eeskuju kaudu annab tark inimene edasi oma elu terviklikkuse. Nii ongi meie peamine töö olla pidevalt omaenda elus hoolivuse ja süvenemise eeskuju. Parim elu on suunatud kasvavale hingesuurusele. Rõõm, tänutunne ja rahu käivad sellega loomuldasa kaasas.

Seesmise terviklikkusega inimesed on rahulikud, vaoshoitud ja kindlad. Neis on kaalukust ja stabiilsust. Selleni pole nad jõudnud konfliktide ja väljakutseteta – pürgimine küpsuse poole on aidanud neil jõuda teatud sügavusele. Nii on nad veidi lähemal elu põhiküsimuste vastustele. Sügavad suhted heade inimestega aitavad igaüht seesmise sidususe suunas.

Tee iseloomuni algab inimloomusest arusaamisega. Me kaldume loomupäraselt olema liialt enesekindlad, isegi isekad. Kaldume end nägema maailma keskpunktina, justkui tiirleks kõik ümber meie. Iseloom kujuneb seesmise vastasseisu tulemusel, pidevalt sellesse panustades.

Tarkus algab epistemoloogilisest tagasihoidlikkusest, ütleb Brooks. Maailm on mõõtmatult keerukas. Inimese mõistmisvõime on piiratud ja me ei hooma täielikult isegi oma vaimu alateadvuse sügavikke. Tagasihoidlik inimene mõistab, et tarkus ei tähenda teadmisi. Tarkus kerkib välja intellektuaalsete vooruste kogust. Brooksi jaoks tähendab tarkus mõistmist, kuidas toimida, kui puuduvad täiuslikud teadmised.

Brooksiga neil teemadel kaasa mõeldes suureneb tõenäosus, et meie elamisoskus paraneb ja välised pürgimused leiavad tasakaalu seesmiste püüdlustega. Ja seejuures – iseloomu ei ehitata ainult raske töö ja karmusega. Seda ehitatakse eelkõige pehmelt, armastuse ja rõõmu abil. On väärt teha sellest oma igapäevatee.

Raivo Vareendine tippjuht, avaliku elu tegelane ja ettevõtja

Kui lugesin ingliskeelses maailmas tunnustatud kolumnisti ja mitme tuntust kogunud raamatu autori David Brooksi teost „Tee iseloomuni” ‒ alustasin originaaliga ja jätkasin pisut hiljem hea eestikeelse tõlkega ‒, siis ma rõõmustasin ja üllatusin korraga. Rõõmustasin, sest paljud raamatus esitatud mõtted kõlasid minu elukogemuse tõttu veenvalt, ja üllatusin, sest ei oodanud, et seni minu silmis enamjaolt muudele teemadele pühendatud Äripäeva raamatute hulka oli nüüd sattunud pisut teistsugune, inimese sisemist mina analüüsiv teos. See raamat kutsub tänapäevases kuulsuse- ja saavutusekeskses maailmas omaenese rolli mõtestama ning jääma raskustest hoolimata alati kindlaks tulemuslikule pühendumisele.

Võin seda raamatut soovitada igale inimesele ja kindlasti neile, kes tegutsevad loomingulises, avaliku elu või äri valdkonnas. Eriti soovitan seda neile, kes tahavad kestvat tulemust, olgu nad juhid või mitte.

Raamatus rõhutatakse, et kõigil on elus raskeid perioode, mil nad tunnetavad, et on segaduses. Nagu autor ütleb, „mõrasuses” pole midagi häbenemisväärset. Ta toob näiteks anglo-ameerika kultuuriruumi kuuluvad väljapaistvad isikud, kuulsad kindralid, ühiskonnategelased, kirjanikud ja tippsportlased, isegi Püha Augustinuse, aga ka lihtsad inimesed, kes on raamatu tegelastele või autorile endale sellest kirjutanud. Nad kõik on oma mina teadvustamisel läbi käinud sarnase teekonna ja kas mõnes mõttes või ka otsesõnu põhjast läbi käinuna tõusnud kõrgemale tavapärasest rööprähklevast, osaliselt edevusest ja rohkem-on-parem-arusaamast kantud eluviisist.

Autor rõhutab, et igaühes meis on kaks „Aadamat”. Esimene on lihtsustatud, saavutusvajaduse põhine ja teine püüdleb väärika, kuid empaatilise, oma nõrkusi ületava tervikliku isiksuse poole. Just sellele teisele Aadamale kuulub autori poolehoid. Kuigi ameerikaliku traditsiooni kohaselt on tekstis palju kristlikule raamistikule viitavat, siis sisuliselt on tegu üldinimliku eetilis-moraalse imperatiivi leidmisele pühendatud rännakuga, mis lausa otsesõnu tõukub Emmanuel Kanti filosoofilisest kõvera puu kujundist. Kõvera puu kujund sümboliseerib autori jaoks inimese mina arengukäiku.

Varem või hiljem tekib inimesel vajadus oma elu korrastada, anda sellele iseenda ja teiste jaoks sügavam mõte ning vabaneda kõigest, mis seda takistab. David Brooks tõestab näidete varal, et ajaloo väljapaistvatel isikutel on olnud tugev soov oma elu mõtestada, olgu siis seda kannustanud juba varajases lapsepõlves ilmnenud vajadus raskustega toime tulla või hilisemas elus, näiliselt eduka karjääri tipphetkel kerkinud sisemine sund. Selle mõtestamise tulemuseks on väärikuse ja otsustavuse, kannatlikkuse ja mõistmise, sihikindluse ja pühendumise vundamendil rajanev tegevus, mis ongi kinnistanud neile inimestele koha ühiskonna mälus ja inimeste südameis.

See on raamat tõelistest edulugudest ‒ nii inimese enda kui ka maailma jaoks.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
PaberraamatOtsas
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga
Tee iseloomuni

Tee iseloomuni

David Brooks
Tellimine
PaberraamatOtsas
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

New York Timesi bestseller nr 1.

Economisti 2015. aasta parima raamatu nominent.

David Brooksile omased arukus, uudishimu ja terav taip on juba võitnud miljonite lugejate südamed. Tema New York Timesi veerg ja eelmised raamatud on olnud ülimenukad. Uues raamatus keskendub ta sügavamatele väärtustele, millele meie elu peaks toetuma. Brooks kutsub meid astuma välist edu rõhutava kultuuri vastu ning seadma uuesti tasakaalu need kaalukausid, millest ühel on nn CV-voorused ‒ rikkus, kuulsus ja staatus ‒, teisel nn ürgsed voorused, need, mis moodustavad inimolemuse tuuma ‒ lahkus, julgus, ausus ja truudus.

Brooks vaatab maailma suurimate juhtide ja mõtlejate poole ning uurib, kuidas nad sisemiste heitluste ja oma piiride tunnetamise kaudu on ehitanud aja jooksul üles tugeva sisemise iseloomu. Töölisaktivist Frances Perkins mõistis, et ta peab osa endast alla suruma, kui tahab olla tööriist, mis tegutseb suurema eesmärgi nimel. Dwight Eisenhower ei ehitanud oma elu mitte impulsiivsele eneseväljendusele, vaid enesele seatud kindlatele piirangutele. Dorothy Day, pühendunud katoliiklane ja vaeste hääletoru, õppis juba noore naisena selgeks lihtsuse ja alistumise keele.

Hõlmates nii psühholoogia, poliitika kui ka vaimsuse aspekte, pakub „Tee iseloomuni” võimalust teha üks vaimne rännak ja mõelda läbi oma prioriteedid, et üles ehitada rikkamat sisemist elu, mida iseloomustavad alandlikkus ja moraalne sügavus.

 

Rõõm on kõrvalsaadus, mida kogevad inimesed, kelle siht on tegelikult miski muu. Aga see tuleb.
David Brooks

 

„Tee iseloomuni” andis mulle palju mõtteainet. See pani mõtlema, mida õieti tähendab elada oma elu hästi.
Bill Gates on seda raamatut nimetanud üheks oma 2015. aasta lemmikuks.

Lisainfo

David Brooks
Lehekülgi: 416
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Sissejuhatus. Aadam II  11

1. peatükk. Nihe 21
2. peatükk. Kutsumuse leidmine 39
3. peatükk. Enese alistamine 82
4. peatükk. Võitlus 117
5. peatükk. Enese valdamine 160
6. peatükk. Väärikus 195
7. peatükk. Armastus 226
8. peatükk. Korrastatud armastus 273
9. peatükk. Eneseuurimine 312
10. peatükk. Suur Mina 350

Tänusõnad 393
Autorist 396
Allikad 397

Arvustused (2)

Hede Kerstin Luikjuhtimistreener

David Brooks jutustab silmapaistvate ajalooliste tegelaste lugude kaudu sellest, kuidas targa südameni jõutakse eluaegse järjekindla pingutuse abil.
Inimesed, kellest ta räägib, pole tingimata vooruslikud, küll aga on nad kasvatanud tugeva iseloomu. Brooks annab küllaga mõtteainet elu terviklikkuse teemal, näidates, kuidas luua seesmist sidusust.

Eeskuju on parim õpetaja. Sisemine areng toimub kõige kindlamini avatud südamega, kui puutume kokku inimestega, keda imetleme ja armastame. Eeskuju on parim õpetaja, see paneb meid nii teadlikult kui ka alateadlikult oma elu muutma. Eeskuju kaudu annab tark inimene edasi oma elu terviklikkuse. Nii ongi meie peamine töö olla pidevalt omaenda elus hoolivuse ja süvenemise eeskuju. Parim elu on suunatud kasvavale hingesuurusele. Rõõm, tänutunne ja rahu käivad sellega loomuldasa kaasas.

Seesmise terviklikkusega inimesed on rahulikud, vaoshoitud ja kindlad. Neis on kaalukust ja stabiilsust. Selleni pole nad jõudnud konfliktide ja väljakutseteta – pürgimine küpsuse poole on aidanud neil jõuda teatud sügavusele. Nii on nad veidi lähemal elu põhiküsimuste vastustele. Sügavad suhted heade inimestega aitavad igaüht seesmise sidususe suunas.

Tee iseloomuni algab inimloomusest arusaamisega. Me kaldume loomupäraselt olema liialt enesekindlad, isegi isekad. Kaldume end nägema maailma keskpunktina, justkui tiirleks kõik ümber meie. Iseloom kujuneb seesmise vastasseisu tulemusel, pidevalt sellesse panustades.

Tarkus algab epistemoloogilisest tagasihoidlikkusest, ütleb Brooks. Maailm on mõõtmatult keerukas. Inimese mõistmisvõime on piiratud ja me ei hooma täielikult isegi oma vaimu alateadvuse sügavikke. Tagasihoidlik inimene mõistab, et tarkus ei tähenda teadmisi. Tarkus kerkib välja intellektuaalsete vooruste kogust. Brooksi jaoks tähendab tarkus mõistmist, kuidas toimida, kui puuduvad täiuslikud teadmised.

Brooksiga neil teemadel kaasa mõeldes suureneb tõenäosus, et meie elamisoskus paraneb ja välised pürgimused leiavad tasakaalu seesmiste püüdlustega. Ja seejuures – iseloomu ei ehitata ainult raske töö ja karmusega. Seda ehitatakse eelkõige pehmelt, armastuse ja rõõmu abil. On väärt teha sellest oma igapäevatee.

Raivo Vareendine tippjuht, avaliku elu tegelane ja ettevõtja

Kui lugesin ingliskeelses maailmas tunnustatud kolumnisti ja mitme tuntust kogunud raamatu autori David Brooksi teost „Tee iseloomuni” ‒ alustasin originaaliga ja jätkasin pisut hiljem hea eestikeelse tõlkega ‒, siis ma rõõmustasin ja üllatusin korraga. Rõõmustasin, sest paljud raamatus esitatud mõtted kõlasid minu elukogemuse tõttu veenvalt, ja üllatusin, sest ei oodanud, et seni minu silmis enamjaolt muudele teemadele pühendatud Äripäeva raamatute hulka oli nüüd sattunud pisut teistsugune, inimese sisemist mina analüüsiv teos. See raamat kutsub tänapäevases kuulsuse- ja saavutusekeskses maailmas omaenese rolli mõtestama ning jääma raskustest hoolimata alati kindlaks tulemuslikule pühendumisele.

Võin seda raamatut soovitada igale inimesele ja kindlasti neile, kes tegutsevad loomingulises, avaliku elu või äri valdkonnas. Eriti soovitan seda neile, kes tahavad kestvat tulemust, olgu nad juhid või mitte.

Raamatus rõhutatakse, et kõigil on elus raskeid perioode, mil nad tunnetavad, et on segaduses. Nagu autor ütleb, „mõrasuses” pole midagi häbenemisväärset. Ta toob näiteks anglo-ameerika kultuuriruumi kuuluvad väljapaistvad isikud, kuulsad kindralid, ühiskonnategelased, kirjanikud ja tippsportlased, isegi Püha Augustinuse, aga ka lihtsad inimesed, kes on raamatu tegelastele või autorile endale sellest kirjutanud. Nad kõik on oma mina teadvustamisel läbi käinud sarnase teekonna ja kas mõnes mõttes või ka otsesõnu põhjast läbi käinuna tõusnud kõrgemale tavapärasest rööprähklevast, osaliselt edevusest ja rohkem-on-parem-arusaamast kantud eluviisist.

Autor rõhutab, et igaühes meis on kaks „Aadamat”. Esimene on lihtsustatud, saavutusvajaduse põhine ja teine püüdleb väärika, kuid empaatilise, oma nõrkusi ületava tervikliku isiksuse poole. Just sellele teisele Aadamale kuulub autori poolehoid. Kuigi ameerikaliku traditsiooni kohaselt on tekstis palju kristlikule raamistikule viitavat, siis sisuliselt on tegu üldinimliku eetilis-moraalse imperatiivi leidmisele pühendatud rännakuga, mis lausa otsesõnu tõukub Emmanuel Kanti filosoofilisest kõvera puu kujundist. Kõvera puu kujund sümboliseerib autori jaoks inimese mina arengukäiku.

Varem või hiljem tekib inimesel vajadus oma elu korrastada, anda sellele iseenda ja teiste jaoks sügavam mõte ning vabaneda kõigest, mis seda takistab. David Brooks tõestab näidete varal, et ajaloo väljapaistvatel isikutel on olnud tugev soov oma elu mõtestada, olgu siis seda kannustanud juba varajases lapsepõlves ilmnenud vajadus raskustega toime tulla või hilisemas elus, näiliselt eduka karjääri tipphetkel kerkinud sisemine sund. Selle mõtestamise tulemuseks on väärikuse ja otsustavuse, kannatlikkuse ja mõistmise, sihikindluse ja pühendumise vundamendil rajanev tegevus, mis ongi kinnistanud neile inimestele koha ühiskonna mälus ja inimeste südameis.

See on raamat tõelistest edulugudest ‒ nii inimese enda kui ka maailma jaoks.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]