Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat

89 parimat juhtimisteooriat koos kasutusjuhistega

Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat
James McGrath, Bob Bates
Lehekülgi: 272
Kirjastus: Äripäev

Suurbritannia juhtimisinstituudi (CMI) ja Briti Raamatukogu 2015. aasta parima juhtimisraamatu praktilise juhi kategooria võitja.

See raamat annab kätte parimad juhtimisteooriad ja -mudelid, mida iga juht peaks tundma ja kasutada oskama. Raamatusse on läbi ülitiheda sõela pääsenud ainult need teooriad, mis tegelikus elus on korduvalt oma väärtust tõestanud. Igale teooriale on pühendatud vaid kaks lehekülge ‒ lühidalt ja selgelt on kirjeldatud, milles teooria seisneb, kuidas seda kasutada ja milliseid küsimusi esitada. Paremaks orienteerumiseks on teooriad teemade kaupa rühmitatud: juhtimine, meeskonna moodustamine, motiveerimine, organisatsioonikultuur jne. Neid teooriaid tundes ja mõtestada osates olete juhtimise teemal kaasarääkijana igaühele võrdne partner.

Tuhanded juhid, teadlased ja uurijad on viimased 100 aastat üritanud määratleda, mis teeb juhist hea juhi, ning püüdnud avastada tõhusa juhtimise saladust. Selle tulemuseks on sajad juhtimisteooriad, millest paljud on üksteisega vastuolus. Ainuüksi nende teooriate hulga tõttu on tänapäeval hõivatud juhtidel raske vahet teha, mis on tõeliselt head teooriad ja mis vaid mööduvad moeröögatused. Isegi kui juht mõne suurepärase teooria leiab, ei ole sellega tõenäoliselt kaasas juhendit, kuidas seda teooriat oma töös kasutada.

Ei maksa loota, et üks teooria seletaks toimuvat täielikult või kõlbaks kasutamiseks kõikides olukordades. Ilma teatud hulga oma tegevust mõtestavate juhtimisteooriate ja ideedeta on juht nagu puusepp, kellel on tööriistaks vaid haamer ja kellele seetõttu näib iga probleem naelana. Juhtimises on tegemist inimestega. Inimesed ei ole loogilised. Nad ei ole masinad. Pole võimalik kõigi puhul kasutada üht ja sedasama teooriat ning loota samasugust tulemust. Kui aga juhil on käepärast küllaldane põhimeloodiate pagas, saab igas olukorras improviseerida sobiva muusika.

Käsiraamat on suureks abiks
– kõigile praegustele või tulevastele juhtidele, kellel puudub võimalus juhtimist ülikoolis õppida või kes on ajahädas või kes lihtsalt tahavad teada, mis on kõige paremad ja tähtsamad teooriad ning kuidas neid kasutada;
– neile, kes on küll juhtimist õppinud ja on võib-olla paljude teooriatega tuttavad, aga on hädas sellega, kuidas neid oma töös kasutada.

Sisukord

Sisukord
Autoritest
Tänusõnad
Sissejuhatus
Kuidas sellest raamatust enim kasu saada

1. KUIDAS INIMESI JUHTIDA
SISSEJUHATUS
Teooria 1. Fayoli 14 juhtimispõhimõtet. 1. osa – struktuur ja kontroll
Teooria 2. Fayoli 14 juhtimispõhimõtet. 2. osa – töösuhted
Teooria 3. Taylor ja teaduslik juhtimine
Teooria 4. Mayo ning Hawthorne’i eksperimendid
Teooria 5. Urwicki kümme juhtimispõhimõtet
Teooria 6. Drucker juhtimise funktsioonidest (kroonitud kuningaks)
Teooria 7. McGregori X- ja Y-teooria
Teooria 8. Petersi ja Watermani juhtimisteooria
Teooria 9. Covey väga efektiivse inimese seitse harjumust™
Teooria 10. Juhtimine ringi kõndides
Juhtimisteooriatest kokkuvõtteks

2. KUIDAS OLLA MUUTUSTE EESTVEDAJA
SISSEJUHATUS
Teooria 11. Isiksuseomaduste teooria
Teooria 12. Michigani ja Ohio uurimused – põhilise stiili teooria
Teooria 13. Blake’i ja Moutoni juhtimisvõrgustik (Leadership Grid®)
Teooria 14. Adairi tegevusekeskne eestvedamine
Teooria 15. Fiedleri sõltuvusteooria
Teooria 16. Hersey ja Blanchardi situatiivse eestvedamise teooria (kroonitud kuningaks)
Teooria 17. Burnsi pragmaatilise ehk tehingutel põhineva eestvedamise teooria
Teooria 18. Dansereau’, Graeni ja Haga liidri ja alluva vahetussuhte teooria
Teooria 19. House’i karismaatilise eestvedamise teooria
Teooria 20. Burnsi ümberkujundava eestvedamise teooria
Teooria 21. Bass ja ümberkujundava eestvedamise teooria
Teooria 22. Bennise ja Nanuse ümberkujundava eestvedamise teooria
Eestvedamisteooriate kokkuvõtteks

3. KUIDAS ALLUVAID MOTIVEERIDA
SISSEJUHATUS
Teooria 23. Maslow’ vajaduste hierarhia
Teooria 24. Alderferi eksistentsi, seotuse ja arengu teooria
Teooria 25. McClellandi motivatsiooni tõukejõudude teooria
Teooria 26. Herzbergi motivatsiooni ja hooldusteooria
Teooria 27. Adamsi õigluse teooria
Teooria 28. Vroomi ootuste teooria
Teooria 29. Hackmani ja Oldhami töö iseloomu teooria
Teooria 30. Ernsti OK-lahtrite mudel
Teooria 31. Berne’i transaktsionaalse analüüsi teooria (kroonitud kuningaks)
Motivatsiooniteooriatest kokkuvõtteks

4. KUIDAS MEESKONDI MOODUSTADA JA JUHTIDA
SISSEJUHATUS
Teooria 32. Belbini meeskonnarollid
Teooria 33. Maccoby mänguriteooria
Teooria 34. Likerti juhtimisstiilide teooria
Teooria 35. Drexleri/Sibbeti meeskonna soorituse mudel® (Drexler/Sibbet Team Performance Model®)
Teooria 36. Homansi rühma kujunemise teooria
Teooria 37. Tuckmani rühma arenguetappide mudel (kroonitud kuningaks)
Teooria 38. Wheelani rühma arengu integreeritud mudel
Teooria 39. Locke’i eesmärkide püstitamise teooria
Meeskonnateooriatest kokkuvõtteks

5. KUIDAS ORGANISATSIOONI KULTUURI ANALÜÜSIDA
SISSEJUHATUS
Teooria 40. Handy organisatsioonikultuuri mudel (kroonitud kuningaks)
Teooria 41. Deali ja Kennedy riski ja tagasiside mudel
Teooria 42. Morgani organisatsioonimetafoorid
Teooria 43. Gravesi kultuurilise eestvedamise teooria
Teooria 44. Scheini kolm organisatsioonikultuuri tasandit
Teooria 45. Johnsoni ja Scholesi kultuurivõrk
Teooria 46. Hofstede kuus organisatsiooni läbivat mõõdet
Teooria 47. Hargreaves ja balkaniseerunud (fragmenteerunud) kultuurid
Organisatsiooni kultuuri teooriatest kokkuvõtteks

6. KUIDAS JUHTIDA MUUTUSI 
SISSEJUHATUS
Teooria 48. Kübler-Rossi muutuse tsükkel
Teooria 49. Shewharti mudel „Planeeri, teosta, kontrolli, parenda”
Teooria 50. Lewini ülessulatamise-muutmise-taaskülmutamise mudel
Teooria 51. Lewini jõuvälja analüüs
Teooria 52. Kotteri kaheksasammuline muutus
Teooria 53. Moss Kanter ja muutusemeistrid (kroonitud kuningannaks)
Teooria 54. Burke’i-Litwini muutuste taganttõukajad
Teooria 55. Egani varjupoole teooria
Muutuste juhtimise teooriatest kokkuvõtteks

7. STRATEEGILINE JUHTIMINE
SISSEJUHATUS
Teooria 56. Johnsoni ja Scholesi seitse strateegilise planeerimise etappi
Teooria 57. Ansoffi modernistlik strateegilise juhtimise käsitus
Teooria 58. Petersi ja Watermani postmodernistlik strateegilise juhtimise käsitus
Teooria 59. Quinn, Hamel ja Prahalad: uus modernistlik käsitus
Teooria 60. Bostoni Konsultatsioonirühma maatriksmudel (kroonitud kuningaks)
Teooria 61. McKinsey seitsme S-i võrgustiku mudel
Teooria 62. Johnsoni, Scholesi ja Wittinghami huvirühmade kaardistamise teooria
Teooria 63. Porteri väärtusahela teooria
Teooria 64. Porteri viie jõu teooria
Teooria 65. SWOT-analüüs
Teooria 66. PEST/PESTLE-analüüs
Teooria 67. Stsenaariumi kavandamine
Strateegilise juhtimise teooriatest kokkuvõtteks

8. KUIDAS KVALITEETI JUHTIDA
SISSEJUHATUS
Teooria 68. Demingi seitse surmatõbe
Teooria 69. Jurani kvaliteeditriloogia
Teooria 70. Crosby küpsuseruudustik (kroonitud kuningaks)
Teooria 71. Petersi, Watermani ja Austini oivalisusmudel
Teooria 72. Ishikawa kalaluudiagramm
Teooria 73. Imai kaizen’i viie S-i majapidamisteooria
Teooria 74. Võrdlusanalüüsi maatriks
Teooria 75. Täiuslikkusmudel
Kvaliteedijuhtimise teooriatest kokkuvõtteks

9. KUIDAS KASUTADA AUTORITEETI, VÕIMU JA MÕJU
SISSEJUHATUS
Teooria 76. Weberi kolmeosaline autoriteedi ehk võimu klassifikatsioon
Teooria 77. Frenchi ja Raveni võimu allikate teooria (kroonitud kuningaks)
Teooria 78. Mõju allikad
Teooria 79. Machiavelli ellujäämisjuhis
Teooria 80. Ronsoni psühhopaaditest
Autoriteedi, võimu ja mõju teooriatest kokkuvõtteks

10. PARIM ÜLEJÄÄNUST – MITMESUGUSEID SUUREPÄRASEID IDEID JUHTIDELE
SISSEJUHATUS
Teooria 81. Pareto printsiip (kroonitud kuningaks)
Teooria 82. Eisenhoweri printsiip
Teooria 83. Thomase ja Kilmanni konfliktilahendamismudel
Teooria 84. Grinderi ja Bandleri neurolingvistilise programmeerimise (NLP) filtreerimisteooria
Teooria 85. Golemani emotsionaalse intelligentsuse teooria
Teooria 86. Boydi OODA-tsükkel
Teooria 87. Lufti ja Inghami Johari aknad
Teooria 88. SMART-eesmärgid
Teooria 89. McNamara eksijäreldus
Kokkuvõtteks parima kohta ülejäänust
See ainus teooria, mis on kõigist teistest üle, ja miks me selle valisime

Kõige lõpuks
Lektüüri edasiseks

Arvustused

Eela VelströmVelström Vallner Tohver OÜ partner, Eesti Personalijuhtimise Ühingu juhatuse liige

Vormilt väike, aga sisult suur
On juba iseenesest lotovõit tõsta ühe käega üles 89 maailma parimat juhtimisteooriat koos kasutusjuhistega! See on tõeliselt universaalne raamat kõigile, kelle huvideringis on olulisel kohal organisatsioonid, inimesed ja koostöö.
Tuleb tunnistada, et suhtun ülearu entusiastlikult lühidaks kärbitud teemakäsitlustesse pigem skeptiliselt. Selle raamatu tekstiosade lühidus on aga omaette väärtus – nii on kiiresti võimalik üles leida see, mille vastu huvi suur, ning kes vaatab üht lugu, avastab asjalikud viited teistele teooriatele ja varsti leiabki end lugemas kogu raamatut.

Inglise huumoriga pikitud vana hõbe
Ilmselt leiavad paljud eelmistel kümnenditel karjääri alustanud juhid sellest raamatust hulga äratundmisrõõmu. Need olid väga intensiivsed aastad ja meil tuli tihtilugu lühikoolituste vormis järele jõuda kogu maailma juhtimispraktika arengule. Siin nad on: tuttavad juhtimistõed, kunagi nii kiiresti omandatud ja ehk isegi autorid unustatud. Kogenud juhtidele on see elamus võrreldav „kordusõppusega” muutunud tingimustes, nagu värskes õhus. Uute köitvate ideede või uuena näivate ammu unustatud vanade tõdede kohta saab ju alati materjali juurde otsida.
Noorte jaoks, kes pole Eestis ise näinud megasuuri tehaseid ega kogenud detailsuseni lihvitud individuaalseid tööprotsesse, võivad mõnedki teooriad tunduda muuseumivitriinide kirjetena. Pole ka ime, kui Fayoli teooria trükist ilmumisest saab käesoleval aastal täpselt 100 aastat ning Taylori teaduslike põhitõdede tutvustamisest on juba enamgi aega möödas. Siiski on see kõik kui vana hõbe, mis valmis ka tänapäevastele juhtimisprobleemidele valgust heitma ja vajab selleks vaid veidi läikima löömist. Eriti just ajaloolisest aspektist, aga mitte ainult, ilmutab ennast veel üks selle raamatu tunnusjoon – hea inglise huumor, mis ei lase isegi juhtimisajaloo vaieldamatute autoriteetide peatükkides kaotada muhedat ja vajaduse korral ka kriitilist tänapäevast vaadet. Kui sirvite raamatut poes ja kahtlete selle ostus, siis heitke pilk vaid ühele leheküljele, 220, ning saate aru, mida ma sellega mõtlen.

Tööjõuturu „uus normaalsus”
Juhtimisteooriate ülevaade on ulatuslik, teooriad hoolikalt valitud ja liigitatud olulisemate juhtimisvaldkondade kaupa. Kui valida autorite kombel üks neist kuningaks, siis minu valik on muutuste juhtimine. Paljud juhid pole veel teadvustanud, et üha jõulisema muutustefooni nii põhjus kui ka tulemus on töötegijate uued ootused, mis tööhõive mustrite ja tehnoloogiate muutudes üha teisenevad. Neile juhtidele soovitan soojalt E. Kübler-Rossi teooriat nr 48, et mõista tööjõuturu „uut normaalsust” ja sellega kohaneda. Enam ei eeldata eluaegse ameti õppimist ega töö leidmist, Y ja Z põlvkonnad isegi ei igatse sellise stabiilsuse järele. Mõte paindlikust töökorraldusest köidab järjest enamaid inimesi. Kindlasti ei kao erialase professionaalsuse olulisus, aga töö, mille tõeline professionaal endale valib, võib varieeruda nii aja, ulatuse, tööandja(te) kui ka asukoha alusel. Selline uut laadi kärgtöö on üha enam „uus normaalsus”, nii nagu kärgpered on tänapäeva ühiskonnas tavaline nähtus. Inimese töökärg on tema enda looming ja eneseteostuse väljendus, tehtavad valikud sageli isiklikud ja väärtuspõhised. Selliste töötajate värbamine, hoidmine ja juhtimine on kõrgem pilotaaž, mis eeldab paindlikku ja kiiret „käikude vahetamist”. See juhtimisteooriate ülevaade on selleks vormilt väike, aga sisult suur käsiraamat.

Ruth AlasEBS-i juhtimisprofessor, juhtimise õppetooli juhataja, juhtimiskonsultant

Millest selles raamatus kirjutatakse?
„Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat” sisaldab 89 tuntumat juhtimisteooriat selliselt, et iga teooria jaoks on kaks lehekülge. Teooria kirjeldus on esimesel leheküljel ja teisel leheküljel on kasutusjuhend. Ainult mõjutamine kui juhi eriti oluline roll on saanud neli lehekülge ruumi. Seega on kõik teooriad antud lühendatud kujul ning sisaldavad ainult kõige olulisemaid juhtimisega seotud tahke. Teooriad on rühmitatud vastavalt juhi ees seisvatele ülesannetele, s.o juhtimise funktsioonidele:
• Kuidas inimesi juhtida?
• Kuidas olla muutuste eestvedaja?
• Kuidas alluvaid motiveerida?
• Kuidas meeskondi moodustada ja juhtida?
• Kuidas organisatsiooni kultuuri analüüsida?
• Kuidas juhtida muutusi?
• Strateegiline juhtimine
• Kuidas kvaliteeti juhtida?
• Kuidas kasutada autoriteeti, võimu ja mõju?
Lisaks on viimasesse peatükki koondatud 9 teooriat pealkirja all „Parim ülejäänust – mitmesuguseid suurepäraseid ideid juhtidele”.

Kuidas raamatust kasu saada?
See raamat peaks olema kõikide juhtide töövahend, mida iga nädala lõpus tehtule hinnangu andmisel ja järgmise nädala tegevuste planeerimisel kasutada. Iga teooria juures oleva ühe lehekülje pikkuse kasutusjuhendi abil on võimalik leida, millises olukorras antud teooria kõige paremini sobib. Juhend sisaldab ka sammsammulisi juhiseid teooria rakendamiseks.
Teooriate kasutusjuhendid sisaldavad ka viiteid teistele raamatus toodud teooriatele. See annab võimaluse katsetada ja kombineerida erinevaid teooriaid. Kui kellelegi tundub, et teooriaid on ühe tegevuse jaoks ikka liiga palju, saab ta võtta iga juhtimistegevuse kohta ainult selle teooria, mille raamatu autorid on selle valdkonna kuningaks krooninud.
„Suurte juhtimisteooriate väikese käsiraamatu” järjekindel kasutamine võimaldab juhil avastada kombinatsiooni, mis arvestab tema organisatsiooni iseärasusi kõige paremini. See omakorda aitab juhil palju paremaid tulemusi saavutada, mis tuleb kasuks tema organisatsioonile ning loob ka tugeva aluse tema enda juhikarjäärile.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
PaberraamatOtsas
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga
Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat

Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat

James McGrath, Bob Bates
89 parimat juhtimisteooriat koos kasutusjuhistega
Tellimine
PaberraamatOtsas
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

Suurbritannia juhtimisinstituudi (CMI) ja Briti Raamatukogu 2015. aasta parima juhtimisraamatu praktilise juhi kategooria võitja.

See raamat annab kätte parimad juhtimisteooriad ja -mudelid, mida iga juht peaks tundma ja kasutada oskama. Raamatusse on läbi ülitiheda sõela pääsenud ainult need teooriad, mis tegelikus elus on korduvalt oma väärtust tõestanud. Igale teooriale on pühendatud vaid kaks lehekülge ‒ lühidalt ja selgelt on kirjeldatud, milles teooria seisneb, kuidas seda kasutada ja milliseid küsimusi esitada. Paremaks orienteerumiseks on teooriad teemade kaupa rühmitatud: juhtimine, meeskonna moodustamine, motiveerimine, organisatsioonikultuur jne. Neid teooriaid tundes ja mõtestada osates olete juhtimise teemal kaasarääkijana igaühele võrdne partner.

Tuhanded juhid, teadlased ja uurijad on viimased 100 aastat üritanud määratleda, mis teeb juhist hea juhi, ning püüdnud avastada tõhusa juhtimise saladust. Selle tulemuseks on sajad juhtimisteooriad, millest paljud on üksteisega vastuolus. Ainuüksi nende teooriate hulga tõttu on tänapäeval hõivatud juhtidel raske vahet teha, mis on tõeliselt head teooriad ja mis vaid mööduvad moeröögatused. Isegi kui juht mõne suurepärase teooria leiab, ei ole sellega tõenäoliselt kaasas juhendit, kuidas seda teooriat oma töös kasutada.

Ei maksa loota, et üks teooria seletaks toimuvat täielikult või kõlbaks kasutamiseks kõikides olukordades. Ilma teatud hulga oma tegevust mõtestavate juhtimisteooriate ja ideedeta on juht nagu puusepp, kellel on tööriistaks vaid haamer ja kellele seetõttu näib iga probleem naelana. Juhtimises on tegemist inimestega. Inimesed ei ole loogilised. Nad ei ole masinad. Pole võimalik kõigi puhul kasutada üht ja sedasama teooriat ning loota samasugust tulemust. Kui aga juhil on käepärast küllaldane põhimeloodiate pagas, saab igas olukorras improviseerida sobiva muusika.

Käsiraamat on suureks abiks
– kõigile praegustele või tulevastele juhtidele, kellel puudub võimalus juhtimist ülikoolis õppida või kes on ajahädas või kes lihtsalt tahavad teada, mis on kõige paremad ja tähtsamad teooriad ning kuidas neid kasutada;
– neile, kes on küll juhtimist õppinud ja on võib-olla paljude teooriatega tuttavad, aga on hädas sellega, kuidas neid oma töös kasutada.

Lisainfo

James McGrath, Bob Bates
Lehekülgi: 272
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Sisukord
Autoritest
Tänusõnad
Sissejuhatus
Kuidas sellest raamatust enim kasu saada

1. KUIDAS INIMESI JUHTIDA
SISSEJUHATUS
Teooria 1. Fayoli 14 juhtimispõhimõtet. 1. osa – struktuur ja kontroll
Teooria 2. Fayoli 14 juhtimispõhimõtet. 2. osa – töösuhted
Teooria 3. Taylor ja teaduslik juhtimine
Teooria 4. Mayo ning Hawthorne’i eksperimendid
Teooria 5. Urwicki kümme juhtimispõhimõtet
Teooria 6. Drucker juhtimise funktsioonidest (kroonitud kuningaks)
Teooria 7. McGregori X- ja Y-teooria
Teooria 8. Petersi ja Watermani juhtimisteooria
Teooria 9. Covey väga efektiivse inimese seitse harjumust™
Teooria 10. Juhtimine ringi kõndides
Juhtimisteooriatest kokkuvõtteks

2. KUIDAS OLLA MUUTUSTE EESTVEDAJA
SISSEJUHATUS
Teooria 11. Isiksuseomaduste teooria
Teooria 12. Michigani ja Ohio uurimused – põhilise stiili teooria
Teooria 13. Blake’i ja Moutoni juhtimisvõrgustik (Leadership Grid®)
Teooria 14. Adairi tegevusekeskne eestvedamine
Teooria 15. Fiedleri sõltuvusteooria
Teooria 16. Hersey ja Blanchardi situatiivse eestvedamise teooria (kroonitud kuningaks)
Teooria 17. Burnsi pragmaatilise ehk tehingutel põhineva eestvedamise teooria
Teooria 18. Dansereau’, Graeni ja Haga liidri ja alluva vahetussuhte teooria
Teooria 19. House’i karismaatilise eestvedamise teooria
Teooria 20. Burnsi ümberkujundava eestvedamise teooria
Teooria 21. Bass ja ümberkujundava eestvedamise teooria
Teooria 22. Bennise ja Nanuse ümberkujundava eestvedamise teooria
Eestvedamisteooriate kokkuvõtteks

3. KUIDAS ALLUVAID MOTIVEERIDA
SISSEJUHATUS
Teooria 23. Maslow’ vajaduste hierarhia
Teooria 24. Alderferi eksistentsi, seotuse ja arengu teooria
Teooria 25. McClellandi motivatsiooni tõukejõudude teooria
Teooria 26. Herzbergi motivatsiooni ja hooldusteooria
Teooria 27. Adamsi õigluse teooria
Teooria 28. Vroomi ootuste teooria
Teooria 29. Hackmani ja Oldhami töö iseloomu teooria
Teooria 30. Ernsti OK-lahtrite mudel
Teooria 31. Berne’i transaktsionaalse analüüsi teooria (kroonitud kuningaks)
Motivatsiooniteooriatest kokkuvõtteks

4. KUIDAS MEESKONDI MOODUSTADA JA JUHTIDA
SISSEJUHATUS
Teooria 32. Belbini meeskonnarollid
Teooria 33. Maccoby mänguriteooria
Teooria 34. Likerti juhtimisstiilide teooria
Teooria 35. Drexleri/Sibbeti meeskonna soorituse mudel® (Drexler/Sibbet Team Performance Model®)
Teooria 36. Homansi rühma kujunemise teooria
Teooria 37. Tuckmani rühma arenguetappide mudel (kroonitud kuningaks)
Teooria 38. Wheelani rühma arengu integreeritud mudel
Teooria 39. Locke’i eesmärkide püstitamise teooria
Meeskonnateooriatest kokkuvõtteks

5. KUIDAS ORGANISATSIOONI KULTUURI ANALÜÜSIDA
SISSEJUHATUS
Teooria 40. Handy organisatsioonikultuuri mudel (kroonitud kuningaks)
Teooria 41. Deali ja Kennedy riski ja tagasiside mudel
Teooria 42. Morgani organisatsioonimetafoorid
Teooria 43. Gravesi kultuurilise eestvedamise teooria
Teooria 44. Scheini kolm organisatsioonikultuuri tasandit
Teooria 45. Johnsoni ja Scholesi kultuurivõrk
Teooria 46. Hofstede kuus organisatsiooni läbivat mõõdet
Teooria 47. Hargreaves ja balkaniseerunud (fragmenteerunud) kultuurid
Organisatsiooni kultuuri teooriatest kokkuvõtteks

6. KUIDAS JUHTIDA MUUTUSI 
SISSEJUHATUS
Teooria 48. Kübler-Rossi muutuse tsükkel
Teooria 49. Shewharti mudel „Planeeri, teosta, kontrolli, parenda”
Teooria 50. Lewini ülessulatamise-muutmise-taaskülmutamise mudel
Teooria 51. Lewini jõuvälja analüüs
Teooria 52. Kotteri kaheksasammuline muutus
Teooria 53. Moss Kanter ja muutusemeistrid (kroonitud kuningannaks)
Teooria 54. Burke’i-Litwini muutuste taganttõukajad
Teooria 55. Egani varjupoole teooria
Muutuste juhtimise teooriatest kokkuvõtteks

7. STRATEEGILINE JUHTIMINE
SISSEJUHATUS
Teooria 56. Johnsoni ja Scholesi seitse strateegilise planeerimise etappi
Teooria 57. Ansoffi modernistlik strateegilise juhtimise käsitus
Teooria 58. Petersi ja Watermani postmodernistlik strateegilise juhtimise käsitus
Teooria 59. Quinn, Hamel ja Prahalad: uus modernistlik käsitus
Teooria 60. Bostoni Konsultatsioonirühma maatriksmudel (kroonitud kuningaks)
Teooria 61. McKinsey seitsme S-i võrgustiku mudel
Teooria 62. Johnsoni, Scholesi ja Wittinghami huvirühmade kaardistamise teooria
Teooria 63. Porteri väärtusahela teooria
Teooria 64. Porteri viie jõu teooria
Teooria 65. SWOT-analüüs
Teooria 66. PEST/PESTLE-analüüs
Teooria 67. Stsenaariumi kavandamine
Strateegilise juhtimise teooriatest kokkuvõtteks

8. KUIDAS KVALITEETI JUHTIDA
SISSEJUHATUS
Teooria 68. Demingi seitse surmatõbe
Teooria 69. Jurani kvaliteeditriloogia
Teooria 70. Crosby küpsuseruudustik (kroonitud kuningaks)
Teooria 71. Petersi, Watermani ja Austini oivalisusmudel
Teooria 72. Ishikawa kalaluudiagramm
Teooria 73. Imai kaizen’i viie S-i majapidamisteooria
Teooria 74. Võrdlusanalüüsi maatriks
Teooria 75. Täiuslikkusmudel
Kvaliteedijuhtimise teooriatest kokkuvõtteks

9. KUIDAS KASUTADA AUTORITEETI, VÕIMU JA MÕJU
SISSEJUHATUS
Teooria 76. Weberi kolmeosaline autoriteedi ehk võimu klassifikatsioon
Teooria 77. Frenchi ja Raveni võimu allikate teooria (kroonitud kuningaks)
Teooria 78. Mõju allikad
Teooria 79. Machiavelli ellujäämisjuhis
Teooria 80. Ronsoni psühhopaaditest
Autoriteedi, võimu ja mõju teooriatest kokkuvõtteks

10. PARIM ÜLEJÄÄNUST – MITMESUGUSEID SUUREPÄRASEID IDEID JUHTIDELE
SISSEJUHATUS
Teooria 81. Pareto printsiip (kroonitud kuningaks)
Teooria 82. Eisenhoweri printsiip
Teooria 83. Thomase ja Kilmanni konfliktilahendamismudel
Teooria 84. Grinderi ja Bandleri neurolingvistilise programmeerimise (NLP) filtreerimisteooria
Teooria 85. Golemani emotsionaalse intelligentsuse teooria
Teooria 86. Boydi OODA-tsükkel
Teooria 87. Lufti ja Inghami Johari aknad
Teooria 88. SMART-eesmärgid
Teooria 89. McNamara eksijäreldus
Kokkuvõtteks parima kohta ülejäänust
See ainus teooria, mis on kõigist teistest üle, ja miks me selle valisime

Kõige lõpuks
Lektüüri edasiseks

Arvustused (2)

Eela VelströmVelström Vallner Tohver OÜ partner, Eesti Personalijuhtimise Ühingu juhatuse liige

Vormilt väike, aga sisult suur
On juba iseenesest lotovõit tõsta ühe käega üles 89 maailma parimat juhtimisteooriat koos kasutusjuhistega! See on tõeliselt universaalne raamat kõigile, kelle huvideringis on olulisel kohal organisatsioonid, inimesed ja koostöö.
Tuleb tunnistada, et suhtun ülearu entusiastlikult lühidaks kärbitud teemakäsitlustesse pigem skeptiliselt. Selle raamatu tekstiosade lühidus on aga omaette väärtus – nii on kiiresti võimalik üles leida see, mille vastu huvi suur, ning kes vaatab üht lugu, avastab asjalikud viited teistele teooriatele ja varsti leiabki end lugemas kogu raamatut.

Inglise huumoriga pikitud vana hõbe
Ilmselt leiavad paljud eelmistel kümnenditel karjääri alustanud juhid sellest raamatust hulga äratundmisrõõmu. Need olid väga intensiivsed aastad ja meil tuli tihtilugu lühikoolituste vormis järele jõuda kogu maailma juhtimispraktika arengule. Siin nad on: tuttavad juhtimistõed, kunagi nii kiiresti omandatud ja ehk isegi autorid unustatud. Kogenud juhtidele on see elamus võrreldav „kordusõppusega” muutunud tingimustes, nagu värskes õhus. Uute köitvate ideede või uuena näivate ammu unustatud vanade tõdede kohta saab ju alati materjali juurde otsida.
Noorte jaoks, kes pole Eestis ise näinud megasuuri tehaseid ega kogenud detailsuseni lihvitud individuaalseid tööprotsesse, võivad mõnedki teooriad tunduda muuseumivitriinide kirjetena. Pole ka ime, kui Fayoli teooria trükist ilmumisest saab käesoleval aastal täpselt 100 aastat ning Taylori teaduslike põhitõdede tutvustamisest on juba enamgi aega möödas. Siiski on see kõik kui vana hõbe, mis valmis ka tänapäevastele juhtimisprobleemidele valgust heitma ja vajab selleks vaid veidi läikima löömist. Eriti just ajaloolisest aspektist, aga mitte ainult, ilmutab ennast veel üks selle raamatu tunnusjoon – hea inglise huumor, mis ei lase isegi juhtimisajaloo vaieldamatute autoriteetide peatükkides kaotada muhedat ja vajaduse korral ka kriitilist tänapäevast vaadet. Kui sirvite raamatut poes ja kahtlete selle ostus, siis heitke pilk vaid ühele leheküljele, 220, ning saate aru, mida ma sellega mõtlen.

Tööjõuturu „uus normaalsus”
Juhtimisteooriate ülevaade on ulatuslik, teooriad hoolikalt valitud ja liigitatud olulisemate juhtimisvaldkondade kaupa. Kui valida autorite kombel üks neist kuningaks, siis minu valik on muutuste juhtimine. Paljud juhid pole veel teadvustanud, et üha jõulisema muutustefooni nii põhjus kui ka tulemus on töötegijate uued ootused, mis tööhõive mustrite ja tehnoloogiate muutudes üha teisenevad. Neile juhtidele soovitan soojalt E. Kübler-Rossi teooriat nr 48, et mõista tööjõuturu „uut normaalsust” ja sellega kohaneda. Enam ei eeldata eluaegse ameti õppimist ega töö leidmist, Y ja Z põlvkonnad isegi ei igatse sellise stabiilsuse järele. Mõte paindlikust töökorraldusest köidab järjest enamaid inimesi. Kindlasti ei kao erialase professionaalsuse olulisus, aga töö, mille tõeline professionaal endale valib, võib varieeruda nii aja, ulatuse, tööandja(te) kui ka asukoha alusel. Selline uut laadi kärgtöö on üha enam „uus normaalsus”, nii nagu kärgpered on tänapäeva ühiskonnas tavaline nähtus. Inimese töökärg on tema enda looming ja eneseteostuse väljendus, tehtavad valikud sageli isiklikud ja väärtuspõhised. Selliste töötajate värbamine, hoidmine ja juhtimine on kõrgem pilotaaž, mis eeldab paindlikku ja kiiret „käikude vahetamist”. See juhtimisteooriate ülevaade on selleks vormilt väike, aga sisult suur käsiraamat.

Ruth AlasEBS-i juhtimisprofessor, juhtimise õppetooli juhataja, juhtimiskonsultant

Millest selles raamatus kirjutatakse?
„Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat” sisaldab 89 tuntumat juhtimisteooriat selliselt, et iga teooria jaoks on kaks lehekülge. Teooria kirjeldus on esimesel leheküljel ja teisel leheküljel on kasutusjuhend. Ainult mõjutamine kui juhi eriti oluline roll on saanud neli lehekülge ruumi. Seega on kõik teooriad antud lühendatud kujul ning sisaldavad ainult kõige olulisemaid juhtimisega seotud tahke. Teooriad on rühmitatud vastavalt juhi ees seisvatele ülesannetele, s.o juhtimise funktsioonidele:
• Kuidas inimesi juhtida?
• Kuidas olla muutuste eestvedaja?
• Kuidas alluvaid motiveerida?
• Kuidas meeskondi moodustada ja juhtida?
• Kuidas organisatsiooni kultuuri analüüsida?
• Kuidas juhtida muutusi?
• Strateegiline juhtimine
• Kuidas kvaliteeti juhtida?
• Kuidas kasutada autoriteeti, võimu ja mõju?
Lisaks on viimasesse peatükki koondatud 9 teooriat pealkirja all „Parim ülejäänust – mitmesuguseid suurepäraseid ideid juhtidele”.

Kuidas raamatust kasu saada?
See raamat peaks olema kõikide juhtide töövahend, mida iga nädala lõpus tehtule hinnangu andmisel ja järgmise nädala tegevuste planeerimisel kasutada. Iga teooria juures oleva ühe lehekülje pikkuse kasutusjuhendi abil on võimalik leida, millises olukorras antud teooria kõige paremini sobib. Juhend sisaldab ka sammsammulisi juhiseid teooria rakendamiseks.
Teooriate kasutusjuhendid sisaldavad ka viiteid teistele raamatus toodud teooriatele. See annab võimaluse katsetada ja kombineerida erinevaid teooriaid. Kui kellelegi tundub, et teooriaid on ühe tegevuse jaoks ikka liiga palju, saab ta võtta iga juhtimistegevuse kohta ainult selle teooria, mille raamatu autorid on selle valdkonna kuningaks krooninud.
„Suurte juhtimisteooriate väikese käsiraamatu” järjekindel kasutamine võimaldab juhil avastada kombinatsiooni, mis arvestab tema organisatsiooni iseärasusi kõige paremini. See omakorda aitab juhil palju paremaid tulemusi saavutada, mis tuleb kasuks tema organisatsioonile ning loob ka tugeva aluse tema enda juhikarjäärile.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]